U bevindt zich op:  Home

Veelgestelde vragen

Veel aanvullende vragen en antwoorden over de overgang naar de nieuwe manier van afval aanbieden per 1 juli vindt u op afvalscheidenheelgewoon.nl

Zoeken op trefwoord

Aantal gevonden vragen:  

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden

  Handhaving


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Draagt deze wijze van handhaving bij aan een groter draagvlak voor effectieve afvalscheiding in Rivierenland?

   Ja wij zien dat heel veel inwoners in Rivierenland het afval- en grondstoffen scheiden goed doen. We merken dat wanneer we controles hebben uitgevoerd, de kwaliteit van de afvalscheiding bij een 2e controle beter is. Handhaving is het sluitstuk op informeren, communiceren en toezicht houden en daarmee een laatste middel tot effectief afval scheiden. 

  • Wanneer er boetes worden uitgeschreven, zijn dit dan allemaal bewuste overtredingen?

   Ja wij zijn van mening dat onze handhavers de boetes terecht uitschrijven anders kiezen ze voor waarschuwingen. De burgers hebben altijd het recht tegen deze beschikking bezwaar te maken bij het CJIB.

  • Is het mogelijk dat inwoners voor een vergissing toch een boete krijgen?

   Als de handhavers bij de controle van een minicontainer vermoeden dat het gaat om een vergissing, dan attenderen zij de bewoner daarop bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan of een gele waarschuwingskaart aan te brengen op de container. Ook als de handhaver bij een controle vermoedt dat het gaat om een moedwillige vervuiling, gaat hij/ zij eerst in gesprek met de betreffende bewoner om zijn /haar kant van het verhaal te horen. Er wordt dan soms een waarschuwing gegeven maar er kan ook direct een boete worden gegeven. Dit is de inschatting en ter beoordeling van een handhaver. Als een bewoner het hier niet mee eens is, kan deze bezwaar maken bij het CJIB die de bekeuringen int.

  • Waarvoor worden boetes gegeven?

   De boetes worden uitgeschreven voor afval bijplaatsingen bij ondergrondse containers, het te vroeg aanbieden van huishoudelijk afval en vervuiling van de verschillende grondstoffen (afvalscheiding). 

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  Verpakkingen


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Waarom scheiden we ons afval?

   In ons afval zitten nog veel bruikbare grondstoffen. Hoe zuiverder we deze grondstoffen uit het afval kunnen halen, hoe beter ze opnieuw gebruikt kunnen worden. We zijn al heel lang gewend om grondstoffen zoals papier, glas en textiel apart te bewaren en in te zamelen, omdat we weten dat we hiervan weer nieuwe glazen verpakkingen, papier, kleding, poetsdoeken en isolatie kunnen maken. De laatste jaren is het ook mogelijk om plastic verpakkingen en drankkartons in te zetten voor hergebruik. Daarom zijn we gestart om deze grondstoffen ook apart in te zamelen. Alle apart ingezamelde grondstoffen die kunnen worden hergebruikt brengen ook geld op.

   Al het afval dat niet gescheiden wordt ingezameld, noemen we restafval. Dit wordt verbrand, en daarvoor moeten we betalen.

   Afval scheiden is dus niet alleen goed voor de aarde, omdat we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben, het zorgt ook voor een lagere, of minder sterk stijgende, afvalstoffenheffing. In Rivierenland wordt 72% van het afval hergebruikt en dat is al een mooi resultaat!

  • Wat is nascheiden van afval? En wat is bronscheiden? Wat is de beste aanpak?

   Afval scheiden kan op 2 manieren: voor het inzamelen (aan de bron, dus bij u thuis) en na het inzamelen (bij de verwerker).

   Bronscheiden geeft een hogere opbrengst van grondstoffen, van betere kwaliteit, die dus meer geld waard zijn. Het kost de inwoners wel meer moeite om het afval te scheiden en apart te bewaren, maar die moeite wordt beloond door een lagere afvalstoffenheffing dan in gemeenten waar de inwoners niet aan bronscheiding doen. Bronscheiden maakt de inwoners er ook van bewust op welke manier zij boodschappen doen zodat ze kunnen zien dat er heel veel verpakkingen zijn die maar één keer worden gebruikt.

   Nascheiden is gemakkelijker voor de inwoners, maar veel grondstoffen kunnen we in de sorteermachine niet, of niet goed, uit de grote afvalberg halen. Textiel en papier zijn bijvoorbeeld zo vies dat ze onbruikbaar zijn voor hergebruik. De opbrengst aan plastic verpakkingen is bij nascheiden lager, de machine laat hiervan veel tussen het restafval achter. Uiteindelijk is de hoeveelheid restafval die overblijft per inwoner aanzienlijk groter.

  • Op welke manieren kun je aan bronscheiding doen? En waarvoor heeft Rivierenland gekozen?

   We zijn in Nederland begonnen met bronscheiding van glas en papier. Dit systeem is gaandeweg verder uitgebreid met meer soorten afval. Hoe ver we hier in kunnen gaan, is een afweging tussen aan de ene kant haalbaarheid en comfort (hoeveel verschillende afvalsoorten kunnen en willen inwoners scheiden en bewaren) en aan de andere kant kosten en recyclingdoelstellingen (hoe beter we scheiden, hoe goedkoper en beter voor het milieu het is).

   De gemeenten in Rivierenland vroegen Avri om een bronscheidingssysteem dat in de praktijk bewezen bij andere gemeenten dat de doelstelling van 30 kg per inwoner in 2025 haalbaar maakt, en dat past bij het eerder ingevoerde beleid "Goed scheiden loont". In maart 2017 werd door de gemeenten met een meerderheid van stemmen gekozen voor het systeem waarbij de meeste inwoners 3 containers aan huis hebben en het restafval naar een ondergrondse container in de wijk wordt gebracht.

  • Kunnen we dat doel van 75 kg restafval ook halen met nascheiding?

   Nee, met nascheiding haalt Rivierenland niet haar doelstelling van 75 kg restafval per persoon per jaar in 2020.

   Het blijkt uit onderzoek dat gemeenten die nascheiden niet in staat zijn de 75 kg restafval per persoon te halen. Uit dat onderzoek bleek ook dat alle koplopers in Nederland met betrekking tot afvalscheiding, gemeenten zijn die plastic verpakkingsafval aan de bron scheiden.

   Gemeenten die nascheiden en daarvoor de best beschikbare installaties gebruiken, komen daarmee echter nog altijd niet verder dan 125 kg restafval per persoon per jaar. Ook in de toekomst, met verder verbeterde nascheiding, is de verwachting dat zij hun scheiding met ten hoogste ongeveer 10 procent kunnen verbeteren. Zij komen dus niet in de buurt van de doelstelling van 75 kilo restafval per persoon per jaar die de Avri-gemeenten in Rivierenland hebben gesteld.

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  (ondergrondse) containers


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Wat kan ik doen om maden in mijn container te vermijden of bestrijden?

   In warme periodes is het nodig om wat extra aandacht aan uw afval te besteden. Een gft-bak kan erg stinken, zeker in de zomer. Soms komen er vliegjes of zelfs maden (larven van vliegen) uit. We hebben wat tips op een rijtje gezet:

   • plaats de container in de schaduw
   • wissel zo mogelijk het keukenafval regelmatig af met een laagje droog tuinafval
   • gebruik aan composteerbaar zakje met het kiemplantlogo.
   • houd de bak schoon
   • laat de container bij langdurige afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter

   Trefwoorden: maden, stank, container

  • De ondergrondse container gaat niet open maar ik ben toch bang dat er geld in rekening wordt gebracht.

   Nee, dat gebeurt alleen als de trommel helemaal ronddraait.

   Trefwoorden: ondergrondse container

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  afvalstoffenheffing/restafvalteller


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Waarom is de afvalstoffenheffing voor 2019 gestegen?

   De stijging van de afvalstoffenheffing heeft verschillende oorzaken. Allereerst is de belasting die gemeenten betalen voor het verbranden van restafval sterk gestegen. Daarnaast zijn ook bedrijfskosten van Avri zoals loon- en verzekeringskosten gestegen. Tegelijkertijd brengen grondstoffen zoals papier en kunststofverpakkingen minder geld op. 
   Door de stijging van de afvalstoffenheffing kan de indruk ontstaan dat afval scheiden niet loont. De afvalstoffenheffing zou echter veel hoger zijn en sterker stijgen als inwoners hun afval minder goed scheiden. Als er meer restafval is stijgen de kosten voor het verbranden. Ook zijn er minder opbrengsten van grondstoffen, want die worden immers samen met het restafval verbrand. 

    

  • Ik wil bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing. Waar kan ik terecht?

   U kunt pas bezwaar maken wanneer u de aanslag van de afvalstoffenheffing hebt ontvangen van de Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). Dat is aan het begin van het jaar.
   U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Dit kan schriftelijk. Het kan ook via het digitaal loket van de BSR. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig

   Trefwoorden: afvalstoffenheffing, bezwaar, bsr

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  Digitale kalender op website en Avri-app


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • App algemeen - Waar kan ik de Avri app downloaden?

   De app is voor Android en Apple gemaakt en u kunt deze gratis downloaden door in de store op 'Avri' te zoeken. 

  • App algemeen - De app kan mijn adres niet vinden

   Hebt u een huisnummer met een toevoeging (bijv. Bergweg 1c)? Klik dan eerst op 'Controleren'. U ziet dan de bij Avri bekende huisnummertoevoegingen. 

   Komt uw adres niet in de lijst voor? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum.

  • Instellingen - Waarom kan ik de ophaaldagen niet in mijn agenda zetten (I-cal functie)?

   In de vorige app kon u de ophaaldata in uw agenda laden. Een handige functie en toch is dit komen te vervallen. Daar zijn twee redenen voor.

   De app heeft toestemming nodig van de gebruiker. De eerste reden is dat Avri het aantal toestemmingen om gebruik te maken van functies op uw mobiel of tablet zo beperkt mogelijk wil houden.  

   De tweede reden is dat als de ophaaldata eenmaal in de agenda staan, eventuele wijzigingen in ophaaldata niet automatisch worden aangepast. Daardoor mist u mogelijk belangrijke datawijzigingen bijv. in geval van een feestdag. 

   Met een pushbericht en de digitale afvalkalender in de app kunnen wij u op de hoogte houden van actuele veranderingen.

    

  • Afvalkalender - Hoe kan ik de afvalkalender printen?

   De afvalkalender kunt u printen via deze pagina.

  • Afvalkalender - Ik ken iemand zonder internet of mobiele telefoon. Hoe weten zij wanneer de containers worden geleegd?

   Er is vast iemand in de omgeving die de afvalkalender wil printen. De printbare kalender is te vinden op de website van Avri.  

   Heeft u geen oplossing gevonden? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum. 

  • Afvalkalender - De ophaaldagen kloppen niet

   Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum

  • Afvalkalender - Ik zie geen ophaaldagen

   Mist u ophaaldagen in uw afvalkalender? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum.

   Let op: heeft u de app getest in juli jl.? Dan kan het zijn dat u nog in de testapp kijkt. In dat geval verwijdert u de app van uw mobiel of tablet en installeer de app opnieuw. Mist u nog steeds ophaaldagen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum.

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  milieustraat


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Mag ik als inwoner van een van de Avri-gemeenten, gebruikmaken van alle milieustraten?

   Ja, u kunt gebruikmaken van alle Avri-milieustraten.

   Trefwoorden: milieustraat

  • Kan ik contant betalen op de milieustraat?

   In verband met de veiligheid van de bezoekers en het Avri-personeel is betalen alleen mogelijk met uw pinpas.

   Trefwoorden: pinnen, contant betalen, milieustraat

  • Wat zijn de openingstijden van de milieustraat?

   De milieustraten zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur geopend. Op zaterdag zijn de milieustraten van 8.00 tot 15.30 uur geopend. Op zon- en feestdagen zijn de milieustraten gesloten.

   Trefwoorden: openingstijden, milieustraat

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  overige vragen over afval


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Waar vind ik de afvalkalender

   U kunt de afvalkalender op deze site downloaden.

   Trefwoorden: afvalkalender

  • Welk afval komen jullie op afspraak aan huis ophalen? Wat zijn de kosten?

   U vindt hier een overzicht van het afval dat wij op afspraak aan huis komen ophalen.

   Trefwoorden: afval ophalen, grof huishoudelijk afval, kosten, tarief

  • Waar kan ik de zakken voor plastic verpakkingen en pakken halen?

   De inwoners die een eigen container hebben voor pdb-afval, mogen het afval los in de container doen. Wilt u toch het afval in een plastic zak verzamelen voor u het in de container doet? Koop dan zelf doorzichtige (pedaalemmer) zakken. De zakken moeten doorzichtig zijn zodatwij kunnen zien dat er inderdaad pdb-afval in uw container zit.

   Trefwoorden: zakken, plastic verpakkingen, pakken

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  beheer openbare ruimte


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Ik wil iets melden over de openbare ruimte, hoe doe ik dat?

   Avri verzorgt (een deel van) het onderhoud van de openbare ruimte voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe.

   Inwoners van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel kunnen een melding maken via het meldformulier of telefonisch via (0345) 58 53 53. U kunt ook de gratis Avri-app gebruiken voor het maken van een melding.

   Inwoners van de gemeente West Betuwe kunnen terecht bij hun gemeente via het online meldingsformulier op westbetuwe.nl.

  bedrijfsafval


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Kan onze bedrijfsafvalcontainer een keer extra worden geleegd?

   Neemt u hiervoor contact op met Avri (0345) 58 53 81. Natuurlijk kunt u ook een e-mailsturen naar bedrijfsafval@avri.nl, wij nemen dan contact met u op.

   Trefwoorden: extra, legen, container

  • Mijn container voor bedrijfsafval is niet geleegd

   Neemt u hiervoor contact op met Avri (0345) 58 53 81. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar bedrijfsafval@avri.nl, wij nemen dan contact met u op.

   Trefwoorden: container, niet geleegd

  • Wanneer wordt mijn bedrijfsafvalcontainer geleegd?

   Op de digitale afvalkalender voor 2021 ziet u op welke dagen wij uw bedrijfsafval komen ophalen.

   Trefwoorden: container, legen, afvalkalender

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  mijn vraag staat niet in de lijst

  Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over desbetreffende categorie:

  PDF-bestanden kunt u openen met onder meer het gratis programma Adobe Acrobat Reader.

  Deel deze pagina opLinkedIn