U bevindt zich op:  Home

Veel gestelde vragen

Nieuw Afvalbeleid per 2019


Toon alles / Verberg alles

Ik woon in laagbouw binnen de bebouwde kom. Wat gaat er voor mij veranderen in 2019?

Plastic verpakkingen en drankkartons
We gaan uw grijze restafvalcontainer straks gebruiken voor de inzameling van plastic verpakkingen en drankkartons. Deze container wordt 1 x per 3 weken geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en papier/karton
U houdt uw bestaande groene container voor groente-, fruit- en tuinafval en uw grijze container met blauw deksel voor papier/karton. Avri blijft uw gft-afval en papier/karton aan huis ophalen. Uw gft-container wordt net als nu 1x per 2 weken geleegd. Uw papier- en kartoncontainer wordt net als nu 1x per maand geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Brengcontainers voor glas, papier/karton en textiel
De brengcontainers voor glas, papier/karton en textiel blijven op de plaatsen waar ze nu staan. Wel gaat Avri kijken of er extra brengcontainers nodig zijn, zodat het makkelijker wordt om grondstoffen te scheiden. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Restafval
Avri haalt uw restafval in 2019 niet meer aan huis op. U brengt dit dan zelf naar een ondergrondse container voor restafval in de buurt. We streven er naar om de container op een zo centraal mogelijke  plek te plaatsen. U kunt de container openen met een speciale pas. U betaalt per keer dat u een zak met restafval in de ondergrondse restafvalcontainer doet. De locaties van de ondergrondse containers voor restafval stemt Avri met uw gemeente af.

Ik woon in het buitengebied. Wat gaat er voor mij veranderen in 2019?

Plastic verpakkingen  en drankkartons
U krijgt u een container voor plastic verpakkingen en drankkartons. Deze container wordt 1x per 3 weken geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en papier/karton
U houdt uw bestaande containers. Avri blijft uw gft-afval en papier/karton thuis ophalen. Uw gft-container wordt net als nu 1x per 2 weken geleegd. Uw papier- en kartoncontainer wordt net als nu 1x per maand geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Restafval
U kunt een keuze maken uit 2 mogelijkheden:

  1. U brengt uw restafval zelf naar een ondergrondse restafvalcontainer in een kern bij u in de buurt. Hiervoor heeft u een afvalpas nodig. U betaalt per keer dat u een zak met restafval in de ondergrondse restafvalcontainer doet. Uw container voor restafval wordt gewijzigd in een container voor plastic verpakkingen en drankkartons.
  2. U houdt uw restafvalcontainer. Deze kunt u 1 x per 4 weken aan de straat zetten om te laten legen. U betaalt daarvoor per keer.

Ik woon in hoogbouw. Wat gaat er voor mij veranderen in 2019?

Plastic verpakkingen en drankkartons
Avri haalt de bekende transparante zakken wekelijks op. Nu is dat nog 1x per 2 weken. Avri komt hiermee inwoners tegemoet die weinig ruimte hebben om afval thuis op te slaan. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Glas, papier/karton en textiel
U kunt dit net als nu gratis naar een ondergrondse container brengen. De brengcontainers blijven op de plaatsen waar ze nu staan. Sommige bewoners gebruiken een eigen gft-container en/of papier- en kartoncontainer. Uw gft-container wordt net als nu 1x per 2 weken geleegd. Uw papiercontainer wordt net als nu 1x per maand geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Voedselafval (zoals etensresten, groente en fruit)
Als inwoners dat willen, plaatst Avri eventueel speciale containers voor voedselafval. Hiervoor zullen afspraken worden gemaakt met de bewoners.

Restafval
U brengt uw restafval net als nu naar een ondergrondse container. Deze container staat op zo'n 250 meter van uw huis. Ook dan betaalt u per keer.

Ik woon in het stadscentrum van Culemborg, Zaltbommel of Tiel. Wat gaat er voor mij veranderen in 2019?

Plastic verpakkingen en drankkartons
De zakken voor plastic verpakkingen en drankkartons verdwijnen. Avri plaatst ondergrondse perscontainers voor de verpakkingen op redelijke loopafstand voor alle gebruikers. U hoeft hiervoor niet extra te betalen. De containers krijgen toegangscontrole via een afvalpas.
  
Glas, papier/karton en textiel
U kunt dit net als nu gratis naar een ondergrondse container brengen. De brengcontainers blijven op de plaatsen waar ze nu staan. Sommige bewoners gebruiken een eigen gft-container en/of papier- en kartoncontainer. Uw gft-container wordt net als nu 1x per 2 weken geleegd. Uw papier- en kartoncontainer wordt net als nu 1x per maand geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Voedselafval (zoals etensresten, groente en fruit)
Als inwoners dat willen, plaatst Avri eventueel speciale containers voor voedselafval. Hiervoor zullen afspraken worden gemaakt met de bewoners.

Restafval
U brengt uw restafval net als nu naar een ondergrondse container. Deze container staat op zo'n 250 meter van uw huis. Ook dan betaalt u per keer.

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over de digitale afvalkalender en Avri-app.

(ondergrondse) containers


Toon alles / Verberg alles

Wat kan ik doen om maden in mijn container te vermijden of bestrijden?

In warme periodes is het nodig om wat extra aandacht aan uw afval te besteden. Een gft-bak kan erg stinken, zeker in de zomer. Soms komen er vliegjes of zelfs maden (larven van vliegen) uit. We hebben wat tips op een rijtje gezet:

  • plaats de container in de schaduw
  • leg een krant op de bodem
  • wissel zo mogelijk het keukenafval regelmatig af met een laagje droog tuinafval
  • wikkel bederfelijke etensresten in een krantje of gebruik aan composteerbaar zakje met het kiemplantlogo.
  • Houd de bak schoon
  • Laat de container bij langdurige afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter

Trefwoorden: maden, stank, container

Ik heb zelf containers voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval. Ik wil echter mijn afval in een ondergrondse container weggooien. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Alleen adressen die Avri hiervoor aanwijst, kunnen gebruikmaken van ondergrondse containers.

Trefwoorden: ondergrondse container, container

De ondergrondse container gaat niet open maar ik ben toch bang dat er € 1,20 in rekening wordt gebracht.

Nee, dat gebeurt alleen als de trommel helemaal ronddraait.

Trefwoorden: ondergrondse container

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over de (ondergrondse) containers.

afvalstoffenheffing/restafvalteller


Toon alles / Verberg alles

Waarom is de afvalstoffenheffing voor 2017 gestegen?

De afvalstoffenheffing van 2017 stijgt met gemiddeld  €12 naar gemiddeld € 187 per huishouden. Dit is nagenoeg geheel (€11) te wijten aan het niet langer inzetten van de reserves. Naast de verminderde inzet van de reserves zijn er nog wat kostenontwikkelingen, zoals de gedaalde opbrengsten van grondstoffen. Deze kostenstijging wordt echter teniet gedaan door het feit dat inwoners beter zijn gaan scheiden omdat drankenkartons nu ook gescheiden worden ingezameld samen met de plasticverpakkingen.

De afvalstoffenheffing is in de afgelopen jaren met bijna €100 gedaald door het goede afvalscheidingsgedrag van inwoners, door bedrijfsefficiency en door het afbouwen van reserves van Avri. Sinds vorig jaar is er sprake van een stijging. Naar verwachting zal de stijging zich in mindere mate voortzetten in komende jaren. Ook in 2017 is landelijk gezien het tarief in Rivierenland nog steeds erg laag.

Goed scheiden loont nog steeds

Sinds de invoering van het inzamelsysteem Goed Scheiden Loont besparen veel huishoudens op hun afvalstoffenheffing door minder restafval aan te bieden. Ook in jaren waarin de kosten stijgen, blijft dit systeem zijn werking houden. De gemiddelde afvalstoffenheffing zou namelijk veel hoger zijn als er minder goed gescheiden wordt. Daarnaast geldt voor elke inwoner dat hoe beter hij zijn afval scheidt, hoe minder heffing hij betaalt. Uit metingen blijkt overigens dat er in het restafval nog veel herbruikbaar afval zit. Voor veel huishoudens is het dus mogelijk om nog verder te besparen op de kosten voor het per keer aanbieden van restafval.

Ik wil bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing. Waar kan ik terecht?

U kunt pas bezwaar maken wanneer u de aanslag van de afvalstoffenheffing hebt ontvangen van de Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). Dat is aan het begin van het jaar.
U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Dit kan schriftelijk. Het kan ook via het digitaal loket van de BSR. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig

Trefwoorden: afvalstoffenheffing, bezwaar, bsr

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over de afvalstoffenheffing.

bedrijfsafval


Toon alles / Verberg alles

Kan onze container een keer extra worden geleegd?

Dat is in de meeste gevallen wel mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met Avri (0345) 58 53 81. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar bedrijfsafval@avri.nl, wij nemen dan contact met u op.

Trefwoorden: extra, legen, container

Mijn container voor bedrijfsafval is niet geleegd

Neemt u hiervoor contact op met Avri (0345) 58 53 81. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar bedrijfsafval@avri.nl, wij nemen dan contact met u op.

Trefwoorden: container, niet geleegd

Wanneer wordt mijn container geleegd?

Op de digitale afvalkalender ziet u op welke dagen wij uw afval komen ophalen.

Trefwoorden: container, legen, afvalkalender

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over bedrijfsafval.

Digitale kalender op website en Avri-app


Toon alles / Verberg alles

Vanaf welke datum kan ik de kalender in de app opnemen in mijn agenda?

Vanaf 1 januari kunt u de kalender van 2017 opnemen in uw agenda. Klik op de button ‘kalender’ links onderaan op het scherm. Op de volgende pagina kiest u (onderaan) voor ‘opnemen in de agenda’. Stel vervolgens uw wensen in en sluit af met ‘bewaar’. Let op! De agenda-items zijn alleen handmatig te verwijderen. Dit kan niet in een keer.

Waar kan ik de Avri-app downloaden?

De app is voor Android en Apple gemaakt en u kunt deze gratis downloaden door in de store op 'Avri' te zoeken. Lees hier meer over het downloaden van de app.

Op de kalender voor 2017 staat dat Avri mijn afval op een andere dag komt ophalen dan in 2016. Klopt dat?

Ja, in sommige gevallen komen wij inderdaad op een andere dag dan u gewend was.

Ik heb mijn postcode en huisnummer ingevuld, maar ik zie geen kalender.

Hebt u op de oranje button geklikt waar 'Toon mijn afvalkalender' op staat?  Wordt de kalender nog niet getoond, probeer het dan later nog eens. Lukt het nog steeds niet, neem dan contact op via info@avri.nl of (345) 58 53 53.  

Heeft iedereen dezelfde kalender?

Nee, er zijn heel veel verschillende kalenders. Uw kalender kan dus zelfs anders zijn dan die van iemand bij u in de buurt. Alleen de kalender die u opvraagt met uw postcode en huisnummer is van toepassing op uw adres.

Trefwoorden: afvalkalender, kalender, 2017

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over de digitale afvalkalender en Avri-app.

milieustraat


Toon alles / Verberg alles

Mag ik als inwoner van een van de tien Avri-gemeenten, gebruikmaken van alle milieustraten?

Ja, u kunt gebruikmaken van alle Avri-milieustraten.

Trefwoorden: milieustraat

Kan ik contant betalen op de milieustraat?

In verband met de veiligheid van de bezoekers en het Avri-personeel is betalen alleen mogelijk met uw pinpas.

Trefwoorden: pinnen, contant betalen, milieustraat

Wat zijn de openingstijden van de milieustraat?

De milieustraten zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur geopend. Op zaterdag zijn de milieustraten van 8.00 tot 15.30 uur geopend. Op zon- en feestdagen zijn de milieustraten gesloten.

Trefwoorden: openingstijden, milieustraat

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over de milieustraten.

overige vragen over afval


Toon alles / Verberg alles

Waar vind ik de afvalkalender

U kunt de afvalkalender op deze site downloaden.

Trefwoorden: afvalkalender

Welk afval komen jullie op afspraak aan huis ophalen? Wat zijn de kosten?

U vindt hier een overzicht van het afval dat wij op afspraak aan huis komen ophalen.

Trefwoorden: afval ophalen, grof huishoudelijk afval, kosten, tarief

Waar kan ik de zakken voor plastic verpakkingen en pakken halen?

Hier (pdf, 104KB) vindt u een overzicht van alle adressen.

Trefwoorden: zakken, plastic verpakkingen, pakken

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over overige vragen over afval.

beheer openbare ruimte


Toon alles / Verberg alles

Wanneer wordt er gemaaid?

Onderstaande informatie geldt alleen voor de gemeenten Neder-Betuwe en Neerijnen.

De bermen worden meestal twee keer per jaar gemaaid, gazons acht keer per jaar. Voor dijken geldt dat Avri de eerste meter maait. Het overige wordt gemaaid door Waterschap Rivierenland.

Wanneer wordt er tegen onkruid gespoten?

Onderstaande informatie geldt alleen voor de gemeenten Neder-Betuwe en Neerijnen.

Er wordt twee keer gespoten: aan het begin van het groeiseizoenen en na de zomervakantieperiode. De bestrijding is volgens de dob-methode wat inhoudt dat er gericht op een zichtbaar plantje wordt gespoten. De onkruidbestrijding vindt alleen plaats op verharding en is afhankelijk van de weersgesteldheid.

Waar kan ik gedumpt afval op straat/in de berm melden?

Als u in de gemeente Neder-Betuwe of Neerijnen woont, kunt u dit melden via het meldformulier of telefonisch via (0345) 58 53 53.  Woont u niet in een van deze twee gemeenten, neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over het beheer van de openbare ruimte.

Zoeken op trefwoord

mijn vraag staat niet in de lijst

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over desbetreffende categorie:

PDF-bestanden kunt u openen met onder meer het gratis programma Adobe Acrobat Reader.

Deel deze pagina opLinkedIn