U bevindt zich op:  Home

Veelgestelde vragen

Veel aanvullende vragen en antwoorden over de overgang naar de nieuwe manier van afval aanbieden per 1 juli vindt u op afvalscheidenheelgewoon.nl

Zoeken op trefwoord

Aantal gevonden vragen:  

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden

  Verpakkingen


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Waarom scheiden we ons afval?

   In ons afval zitten nog veel bruikbare grondstoffen. Hoe zuiverder we deze grondstoffen uit het afval kunnen halen, hoe beter ze opnieuw gebruikt kunnen worden. We zijn al heel lang gewend om grondstoffen zoals papier, glas en textiel apart te bewaren en in te zamelen, omdat we weten dat we hiervan weer nieuwe glazen verpakkingen, papier, kleding, poetsdoeken en isolatie kunnen maken. De laatste jaren is het ook mogelijk om plastic verpakkingen en drankkartons in te zetten voor hergebruik. Daarom zijn we gestart om deze grondstoffen ook apart in te zamelen. Alle apart ingezamelde grondstoffen die kunnen worden hergebruikt brengen ook geld op.

   Al het afval dat niet gescheiden wordt ingezameld, noemen we restafval. Dit wordt verbrand, en daarvoor moeten we betalen.

   Afval scheiden is dus niet alleen goed voor de aarde, omdat we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben, het zorgt ook voor een lagere, of minder sterk stijgende, afvalstoffenheffing. In Rivierenland wordt 72% van het afval hergebruikt en dat is al een mooi resultaat!

  • Wat is nascheiden van afval? En wat is bronscheiden? Wat is de beste aanpak?

   Afval scheiden kan op 2 manieren: voor het inzamelen (aan de bron, dus bij u thuis) en na het inzamelen (bij de verwerker).

   Bronscheiden geeft een hogere opbrengst van grondstoffen, van betere kwaliteit, die dus meer geld waard zijn. Het kost de inwoners wel meer moeite om het afval te scheiden en apart te bewaren, maar die moeite wordt beloond door een lagere afvalstoffenheffing dan in gemeenten waar de inwoners niet aan bronscheiding doen. Bronscheiden maakt de inwoners er ook van bewust op welke manier zij boodschappen doen zodat ze kunnen zien dat er heel veel verpakkingen zijn die maar één keer worden gebruikt.

   Nascheiden is gemakkelijker voor de inwoners, maar veel grondstoffen kunnen we in de sorteermachine niet, of niet goed, uit de grote afvalberg halen. Textiel en papier zijn bijvoorbeeld zo vies dat ze onbruikbaar zijn voor hergebruik. De opbrengst aan plastic verpakkingen is bij nascheiden lager, de machine laat hiervan veel tussen het restafval achter. Uiteindelijk is de hoeveelheid restafval die overblijft per inwoner aanzienlijk groter.

  • Op welke manieren kun je aan bronscheiding doen? En waarvoor kiest Rivierenland?

   We zijn in Nederland begonnen met bronscheiding van glas en papier. Dit systeem is gaandeweg verder uitgebreid met meer soorten afval. Hoe ver we hier in kunnen gaan, is een afweging tussen aan de ene kant haalbaarheid en comfort (hoeveel verschillende afvalsoorten kunnen en willen inwoners scheiden en bewaren) en aan de andere kant kosten en recyclingdoelstellingen (hoe beter we scheiden, hoe goedkoper en beter voor het milieu het is).

   De gemeenten in Rivierenland vroegen Avri om een bronscheidingssysteem dat in de praktijk bewezen is (bij andere gemeenten), dat de doelstelling van 75 kg per inwoner in 2020 haalbaar maakt, en dat past bij het eerder ingevoerde beleid "Goed scheiden loont". In maart 2017 werd door de gemeenten met een meerderheid van stemmen gekozen voor het systeem waarbij de meeste inwoners 3 containers aan huis hebben en het restafval naar een ondergrondse container in de wijk wordt gebracht.

  • Kunnen we dat doel van 75 kg restafval ook halen met nascheiding?

   Nee, met nascheiding haalt Rivierenland niet haar doelstelling van 75 kg restafval per persoon per jaar in 2020.

   Het blijkt uit onderzoek dat gemeenten die nascheiden niet in staat zijn de 75 kg restafval per persoon te halen. Uit dat onderzoek bleek ook dat alle koplopers in Nederland met betrekking tot afvalscheiding, gemeenten zijn die plastic verpakkingsafval aan de bron scheiden.

   Gemeenten die nascheiden en daarvoor de best beschikbare installaties gebruiken, komen daarmee echter nog altijd niet verder dan 125 kg restafval per persoon per jaar. Ook in de toekomst, met verder verbeterde nascheiding, is de verwachting dat zij hun scheiding met ten hoogste ongeveer 10 procent kunnen verbeteren. Zij komen dus niet in de buurt van de doelstelling van 75 kilo restafval per persoon per jaar die de Avri-gemeenten in Rivierenland hebben gesteld.

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  (ondergrondse) containers


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Wat kan ik doen om maden in mijn container te vermijden of bestrijden?

   In warme periodes is het nodig om wat extra aandacht aan uw afval te besteden. Een gft-bak kan erg stinken, zeker in de zomer. Soms komen er vliegjes of zelfs maden (larven van vliegen) uit. We hebben wat tips op een rijtje gezet:

   • plaats de container in de schaduw
   • wissel zo mogelijk het keukenafval regelmatig af met een laagje droog tuinafval
   • gebruik aan composteerbaar zakje met het kiemplantlogo.
   • houd de bak schoon
   • laat de container bij langdurige afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter

   Trefwoorden: maden, stank, container

  • De ondergrondse container gaat niet open maar ik ben toch bang dat er geld in rekening wordt gebracht.

   Nee, dat gebeurt alleen als de trommel helemaal ronddraait.

   Trefwoorden: ondergrondse container

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  afvalstoffenheffing/restafvalteller


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Waarom is de afvalstoffenheffing voor 2019 gestegen?

   De stijging van de afvalstoffenheffing heeft verschillende oorzaken. Allereerst is de belasting die gemeenten betalen voor het verbranden van restafval sterk gestegen. Daarnaast zijn ook bedrijfskosten van Avri zoals loon- en verzekeringskosten gestegen. Tegelijkertijd brengen grondstoffen zoals papier en kunststofverpakkingen minder geld op. 
   Door de stijging van de afvalstoffenheffing kan de indruk ontstaan dat afval scheiden niet loont. De afvalstoffenheffing zou echter veel hoger zijn en sterker stijgen als inwoners hun afval minder goed scheiden. Als er meer restafval is stijgen de kosten voor het verbranden. Ook zijn er minder opbrengsten van grondstoffen, want die worden immers samen met het restafval verbrand. 

    

  • Ik wil bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing. Waar kan ik terecht?

   U kunt pas bezwaar maken wanneer u de aanslag van de afvalstoffenheffing hebt ontvangen van de Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). Dat is aan het begin van het jaar.
   U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Dit kan schriftelijk. Het kan ook via het digitaal loket van de BSR. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig

   Trefwoorden: afvalstoffenheffing, bezwaar, bsr

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  bedrijfsafval


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Kan onze bedrijfsafvalcontainer een keer extra worden geleegd?

   Dat is in de meeste gevallen wel mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met Avri (0345) 58 53 81. Natuurlijk kunt u ook een e-mailsturen naar bedrijfsafval@avri.nl, wij nemen dan contact met u op.

   Trefwoorden: extra, legen, container

  • Mijn container voor bedrijfsafval is niet geleegd

   Neemt u hiervoor contact op met Avri (0345) 58 53 81. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar bedrijfsafval@avri.nl, wij nemen dan contact met u op.

   Trefwoorden: container, niet geleegd

  • Wanneer wordt mijn bedrijfsafvalcontainer geleegd?

   Op de digitale afvalkalender voor 2019 ziet u op welke dagen wij uw bedrijfsafval komen ophalen.

   Trefwoorden: container, legen, afvalkalender

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  Digitale kalender op website en Avri-app


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Vanaf welke datum kan ik de kalender in de app opnemen in mijn agenda?

   Vanaf 1 januari kunt u de kalender met de ophaaldagen van 2020 opnemen in uw agenda. Klik op de button ‘kalender’ links onderaan op het scherm. Op de volgende pagina kiest u (onderaan) voor ‘opnemen in de agenda’. Stel vervolgens uw wensen in en sluit af met ‘opnemen in agenda’. Let op! De agenda-items zijn alleen handmatig te verwijderen. Dit kan niet in een keer.

  • Waar kan ik de Avri-app downloaden?

   De app is voor Android en Apple gemaakt en u kunt deze gratis downloaden door in de store op 'Avri' te zoeken. Lees hier meer over het downloaden van de app.

  • Op de kalender van 2020 staat dat Avri mijn afval op een andere dag komt ophalen dan in 2019. Klopt dat?

   Ja, er zijn veel adressen wij inderdaad op een andere dag komen dan u gewend was.

  • Ik heb mijn postcode en huisnummer ingevuld, maar ik zie geen kalender.

   Hebt u op de oranje button geklikt waar 'Toon mijn afvalkalender' op staat?  Wordt de kalender nog niet getoond, probeer het dan later nog eens. Lukt het nog steeds niet, neem dan contact op via info@avri.nl of (0345) 58 53 53.  

  • Heeft iedereen dezelfde kalender?

   Nee, er zijn heel veel verschillende kalenders. Uw kalender kan zelfs anders zijn dan die van iemand bij u in de buurt. Alleen de kalender die u opvraagt met uw postcode en huisnummer is van toepassing op uw adres.

   Trefwoorden: afvalkalender, kalender, 2020

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  milieustraat


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Mag ik als inwoner van een van de Avri-gemeenten, gebruikmaken van alle milieustraten?

   Ja, u kunt gebruikmaken van alle Avri-milieustraten.

   Trefwoorden: milieustraat

  • Kan ik contant betalen op de milieustraat?

   In verband met de veiligheid van de bezoekers en het Avri-personeel is betalen alleen mogelijk met uw pinpas.

   Trefwoorden: pinnen, contant betalen, milieustraat

  • Wat zijn de openingstijden van de milieustraat?

   De milieustraten zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur geopend. Op zaterdag zijn de milieustraten van 8.00 tot 15.30 uur geopend. Op zon- en feestdagen zijn de milieustraten gesloten.

   Trefwoorden: openingstijden, milieustraat

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  overige vragen over afval


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Waar vind ik de afvalkalender

   U kunt de afvalkalender op deze site downloaden.

   Trefwoorden: afvalkalender

  • Welk afval komen jullie op afspraak aan huis ophalen? Wat zijn de kosten?

   U vindt hier een overzicht van het afval dat wij op afspraak aan huis komen ophalen.

   Trefwoorden: afval ophalen, grof huishoudelijk afval, kosten, tarief

  • Waar kan ik de zakken voor plastic verpakkingen en pakken halen?

   Hier (pdf, 104KB) vindt u een overzicht van alle adressen.

   Trefwoorden: zakken, plastic verpakkingen, pakken

  • Mijn vraag staat hier niet bij

  beheer openbare ruimte


  Toon alle antwoorden
  Verberg alle antwoorden
  • Ik wil iets melden over de openbare ruimte, hoe doe ik dat?

   Avri verzorgt (een deel van) het onderhoud van de openbare ruimte voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe.

   Inwoners van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel kunnen een melding maken via het meldformulier of telefonisch via (0345) 58 53 53. U kunt ook de gratis Avri-app gebruiken voor het maken van een melding.

   Inwoners van de gemeente West Betuwe kunnen terecht bij hun gemeente via het online meldingsformulier op westbetuwe.nl.

  mijn vraag staat niet in de lijst

  Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over desbetreffende categorie:

  PDF-bestanden kunt u openen met onder meer het gratis programma Adobe Acrobat Reader.

  Deel deze pagina opLinkedIn