U bevindt zich op:  Home

Veel gestelde vragen

Verpakkingen


Toon alles / Verberg alles

Waarom scheiden we ons afval?

In ons afval zitten nog veel bruikbare grondstoffen. Hoe zuiverder we deze grondstoffen uit het afval kunnen halen, hoe beter ze opnieuw gebruikt kunnen worden. We zijn al heel lang gewend om grondstoffen zoals papier, glas en textiel apart te bewaren en in te zamelen, omdat we weten dat we hiervan weer nieuwe glazen verpakkingen, papier, kleding, poetsdoeken en isolatie kunnen maken. De laatste jaren is het ook mogelijk om kunststof verpakkingen en drankkartons in te zetten voor hergebruik. Daarom zijn we gestart om deze grondstoffen ook apart in te zamelen. Alle apart ingezamelde grondstoffen die kunnen worden hergebruikt brengen ook geld op.

Al het afval dat niet gescheiden wordt ingezameld, noemen we restafval. Dit wordt verbrand, en daarvoor moeten we betalen.

Afval scheiden is dus niet alleen goed voor de aarde, omdat we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben, het zorgt ook voor een lagere, of minder sterk stijgende, afvalstoffenheffing. In Rivierenland wordt 69% van het afval hergebruikt en dat is al een mooi resultaat!

Wat is nascheiden van afval? En wat is bronscheiden? Wat is de beste aanpak?

Afval scheiden kan op 2 manieren: voor het inzamelen (aan de bron, dus bij u thuis) en na het inzamelen (bij de verwerker).

Bronscheiden geeft een hogere opbrengst van grondstoffen, van betere kwaliteit, die dus meer geld waard zijn. Het kost de inwoners wel meer moeite om het afval te scheiden en apart te bewaren, maar die moeite wordt beloond door een lagere afvalstoffenheffing (tot wel 25%) dan in gemeenten waar de inwoners niet aan bronscheiding doen. Bronscheiden maakt de inwoners er ook van bewust op welke manier zij boodschappen doen zodat ze kunnen zien dat er heel veel verpakkingen zijn die maar één keer worden gebruikt.

Nascheiden is gemakkelijker voor de inwoners, maar veel grondstoffen kunnen we in de sorteermachine niet, of niet goed, uit de grote afvalberg halen. Textiel en papier zijn bijvoorbeeld zo vies dat ze onbruikbaar zijn voor hergebruik. De opbrengst aan kunststof is bij nascheiden lager, de machine laat hiervan veel tussen het restafval achter. Uiteindelijk is de hoeveelheid restafval die overblijft per inwoner aanzienlijk groter.

Op welke manieren kun je aan bronscheiding doen? En waarvoor kiest Rivierenland?

We zijn in Nederland begonnen met bronscheiding van glas en papier. Dit systeem is gaandeweg verder uitgebreid met meer soorten afval. Hoe ver we hier in kunnen gaan, is een afweging tussen aan de ene kant haalbaarheid en comfort (hoeveel verschillende afvalsoorten kunnen en willen inwoners scheiden en bewaren) en aan de andere kant kosten en recyclingdoelstellingen (hoe beter we scheiden, hoe goedkoper en beter voor het milieu het is).

De gemeenten in Rivierenland vroegen Avri om een bronscheidingssysteem dat in de praktijk bewezen is (bij andere gemeenten), dat de doelstelling van 75 kg per inwoner in 2020 haalbaar maakt, en dat past bij het eerder ingevoerde beleid "Goed scheiden loont".

Na onderzoek heeft Avri 2 systemen voorgesteld:

  • ·         Scheiden met 4 containers, waarbij restafval maandelijks wordt opgehaald
  • ·         Scheiden met 3 containers, waarbij restafval door de inwoners naar een ondergrondse container in de wijk wordt gebracht.

De meerderheid van de 10 Avri-gemeenten heeft in maart 2017 gekozen voor het invoeren van het systeem met 3 containers.

Kunnen we dat doel van 75 kg restafval ook halen met nascheiding?

Nee, met nascheiding haalt Rivierenland niet haar doelstelling van 75 kg restafval in 2020

Het blijkt uit onderzoek dat gemeenten die nascheiden niet in staat zijn de 75 kg aan restafval te halen. Uit dat onderzoek bleek ook dat alle koplopers in Nederland met betrekking tot afvalscheiding gemeenten zijn die kunststof afval aan de bron scheiden.

Gemeenten die nascheiden en daarvoor de best beschikbare installaties gebruiken, komen daarmee echter nog altijd niet verder dan 125 kg restafval. Ook in de toekomst, met verder verbeterde nascheiding, is de verwachting dat zij hun scheiding met ten hoogste ongeveer tien procent kunnen verbeteren. Zij komen dus niet in de buurt van de doelstelling van 75 kilo restafval die de tien gemeenten in Rivierenland hebben gesteld.

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over verpakkingen

(ondergrondse) containers


Toon alles / Verberg alles

Wat kan ik doen om maden in mijn container te vermijden of bestrijden?

In warme periodes is het nodig om wat extra aandacht aan uw afval te besteden. Een gft-bak kan erg stinken, zeker in de zomer. Soms komen er vliegjes of zelfs maden (larven van vliegen) uit. We hebben wat tips op een rijtje gezet:

  • plaats de container in de schaduw
  • leg een krant op de bodem
  • wissel zo mogelijk het keukenafval regelmatig af met een laagje droog tuinafval
  • wikkel bederfelijke etensresten in een krantje of gebruik aan composteerbaar zakje met het kiemplantlogo.
  • Houd de bak schoon
  • Laat de container bij langdurige afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter

Trefwoorden: maden, stank, container

Ik heb zelf containers voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval. Ik wil echter mijn afval in een ondergrondse container weggooien. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Alleen adressen die Avri hiervoor aanwijst, kunnen gebruikmaken van ondergrondse containers.

Trefwoorden: ondergrondse container, container

De ondergrondse container gaat niet open maar ik ben toch bang dat er geld in rekening wordt gebracht.

Nee, dat gebeurt alleen als de trommel helemaal ronddraait.

Trefwoorden: ondergrondse container

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over de (ondergrondse) containers.

afvalstoffenheffing/restafvalteller


Toon alles / Verberg alles

Waarom is de afvalstoffenheffing voor 2018 gestegen?

Dat de afvalstoffenheffing stijgt, komt voornamelijk doordat in het verleden reserves (incidentele middelen) van Avri zijn ingezet om stijging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners te verminderen. Nu die reserves bijna leeg zijn, stijgt de afvalstoffenheffing. Daarnaast stijgt de afvalstoffenheffing door een daling van de vergoedingen die ontvangen worden voor kunststof verpakkingen en door reguliere prijsindexeringen.

Door de stijging van de afvalstoffenheffing kan de indruk ontstaan dat afval scheiden niet loont. De afvalstoffenheffing zou echter veel hoger zijn en sterker stijgen als het afval minder goed wordt gescheiden.

De afvalstoffenheffing is in 2018 nog altijd ruim € 70 lager dan in 2010. Dat komt door het goede afvalscheidingsgedrag van inwoners, door scherpe contracten voor afvalverwerking en dankzij de toegenomen bedrijfsefficiency. De gemiddelde afvalstoffenheffing in de Avri-gemeenten is €199 en ligt daarmee nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde.

Ik wil bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing. Waar kan ik terecht?

U kunt pas bezwaar maken wanneer u de aanslag van de afvalstoffenheffing hebt ontvangen van de Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). Dat is aan het begin van het jaar.
U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Dit kan schriftelijk. Het kan ook via het digitaal loket van de BSR. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig

Trefwoorden: afvalstoffenheffing, bezwaar, bsr

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over de afvalstoffenheffing.

bedrijfsafval


Toon alles / Verberg alles

Kan onze container een keer extra worden geleegd?

Dat is in de meeste gevallen wel mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met Avri (0345) 58 53 81. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar bedrijfsafval@avri.nl, wij nemen dan contact met u op.

Trefwoorden: extra, legen, container

Mijn container voor bedrijfsafval is niet geleegd

Neemt u hiervoor contact op met Avri (0345) 58 53 81. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar bedrijfsafval@avri.nl, wij nemen dan contact met u op.

Trefwoorden: container, niet geleegd

Wanneer wordt mijn container geleegd?

Op de digitale afvalkalender ziet u op welke dagen wij uw afval komen ophalen.

Trefwoorden: container, legen, afvalkalender

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over bedrijfsafval.

Digitale kalender op website en Avri-app


Toon alles / Verberg alles

Vanaf welke datum kan ik de kalender in de app opnemen in mijn agenda?

Vanaf 1 januari kunt u de kalender van 2018 opnemen in uw agenda. Klik op de button ‘kalender’ links onderaan op het scherm. Op de volgende pagina kiest u (onderaan) voor ‘opnemen in de agenda’. Stel vervolgens uw wensen in en sluit af met ‘opnemen in agenda’. Let op! De agenda-items zijn alleen handmatig te verwijderen. Dit kan niet in een keer.

Waar kan ik de Avri-app downloaden?

De app is voor Android en Apple gemaakt en u kunt deze gratis downloaden door in de store op 'Avri' te zoeken. Lees hier meer over het downloaden van de app.

Op de kalender voor 2018 staat dat Avri mijn afval op een andere dag komt ophalen dan in 2017. Klopt dat?

Ja, in sommige gevallen komen wij inderdaad op een andere dag dan u gewend was.

Ik heb mijn postcode en huisnummer ingevuld, maar ik zie geen kalender.

Hebt u op de oranje button geklikt waar 'Toon mijn afvalkalender' op staat?  Wordt de kalender nog niet getoond, probeer het dan later nog eens. Lukt het nog steeds niet, neem dan contact op via info@avri.nl of (0345) 58 53 53.  

Heeft iedereen dezelfde kalender?

Nee, er zijn heel veel verschillende kalenders. Uw kalender kan dus zelfs anders zijn dan die van iemand bij u in de buurt. Alleen de kalender die u opvraagt met uw postcode en huisnummer is van toepassing op uw adres.

Trefwoorden: afvalkalender, kalender, 2018

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over de digitale afvalkalender en Avri-app.

milieustraat


Toon alles / Verberg alles

Mag ik als inwoner van een van de tien Avri-gemeenten, gebruikmaken van alle milieustraten?

Ja, u kunt gebruikmaken van alle Avri-milieustraten.

Trefwoorden: milieustraat

Kan ik contant betalen op de milieustraat?

In verband met de veiligheid van de bezoekers en het Avri-personeel is betalen alleen mogelijk met uw pinpas.

Trefwoorden: pinnen, contant betalen, milieustraat

Wat zijn de openingstijden van de milieustraat?

De milieustraten zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur geopend. Op zaterdag zijn de milieustraten van 8.00 tot 15.30 uur geopend. Op zon- en feestdagen zijn de milieustraten gesloten.

Trefwoorden: openingstijden, milieustraat

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over de milieustraten.

overige vragen over afval


Toon alles / Verberg alles

Waar vind ik de afvalkalender

U kunt de afvalkalender op deze site downloaden.

Trefwoorden: afvalkalender

Welk afval komen jullie op afspraak aan huis ophalen? Wat zijn de kosten?

U vindt hier een overzicht van het afval dat wij op afspraak aan huis komen ophalen.

Trefwoorden: afval ophalen, grof huishoudelijk afval, kosten, tarief

Waar kan ik de zakken voor plastic verpakkingen en pakken halen?

Hier (pdf, 104KB) vindt u een overzicht van alle adressen.

Trefwoorden: zakken, plastic verpakkingen, pakken

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over overige vragen over afval.

beheer openbare ruimte


Toon alles / Verberg alles

Wanneer wordt er gemaaid?

Onderstaande informatie geldt alleen voor de gemeenten Neder-Betuwe en Neerijnen.

De bermen worden meestal twee keer per jaar gemaaid, gazons acht keer per jaar. Voor dijken geldt dat Avri de eerste meter maait. Het overige wordt gemaaid door Waterschap Rivierenland.

Wanneer wordt er tegen onkruid gespoten?

Onderstaande informatie geldt alleen voor de gemeenten Neder-Betuwe en Neerijnen.

Er wordt twee keer gespoten: aan het begin van het groeiseizoenen en na de zomervakantieperiode. De bestrijding is volgens de dob-methode wat inhoudt dat er gericht op een zichtbaar plantje wordt gespoten. De onkruidbestrijding vindt alleen plaats op verharding en is afhankelijk van de weersgesteldheid.

Waar kan ik gedumpt afval op straat/in de berm melden?

Als u in de gemeente Neder-Betuwe of Neerijnen woont, kunt u dit melden via het meldformulier of telefonisch via (0345) 58 53 53.  Woont u niet in een van deze twee gemeenten, neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Mijn vraag staat hier niet bij

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over het beheer van de openbare ruimte.

Zoeken op trefwoord

mijn vraag staat niet in de lijst

Raadpleeg het volledige overzicht van de vragen en antwoorden over desbetreffende categorie:

PDF-bestanden kunt u openen met onder meer het gratis programma Adobe Acrobat Reader.

Deel deze pagina opLinkedIn