Het duurt momenteel wat langer voordat ons Klantcontactcentrum u telefonisch te woord kan staan of kan reageren op uw e-mail. Bedankt voor uw geduld.

U bevindt zich op: Home/Inwoners/Openbare Ruimte/ Buren

Samen werken aan een schoon Buren

Avri verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Buren.


Goed onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk, want in een schone, veilige omgeving is het prettig leven.

Waterkranen op de begraafplaatsen in de gemeente Buren afgesloten

Geldermalsen, 14 december 2023

Om bevriezing van de waterleidingen te voorkomen zijn de waterkranen op de begraafplaatsen in de gemeente Buren afgesloten. Vanaf 1 april 2024 worden de kranen weer opengezet.

Gladheidbestrijding

In de winter is het soms oppassen geblazen als het door sneeuw en ijs glad is op de wegen. Tussen 1 november en 1 april bestrijdt Avri de gladheid op zo'n 840 kilometer wegdek in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Tiel en delen van West Betuwe. Zo kunt u zo veilig mogelijk de weg op. Voor actueel strooinieuws volgt u ons op twitter. Dan bent u direct op de hoogte als onze strooiploegen de weg op gaan om te strooien.

Lees meer over onze gladheidbestrijding en bekijk de strooiroutes

Bekijk ons filmpje over gladheidbestrijding

Deze taken voeren wij uit in Buren:

  • het onderhouden van het groen (gazons, bermen, heesters, bosplantsoen en bomen);
  • voorkomen en bestrijden van de eikenprocessierups
  • het onderhouden van de wegen, (gladheidbestrijding, veegvuil, blad, onkruidbestrijding op verharding);
  • het onderhouden van de riolering (calamiteiten en visuele inspecties);
  • het onderhouden van de begraafplaatsen;
  • het verrichten van de bel- en herstelwerkzaamheden;
  • het maaien van slootkanten;
  • het helpen bij calamiteiten;
  • het uitvoeren van kleine renovaties/ herinrichtingen;
  • het ondersteunen bij diverse (jaarlijkse terugkerende) evenementen (verkiezingen, evenementen).

Een melding, een klacht?

Hebt u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, een kapotte riolering, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Gebruik dan het meldingsformulier om dit aan ons door te geven. Dit kan ook via de Avri-app.

Deel deze pagina opLinkedIn