U bevindt zich op: Home/Inwoners/Openbare Ruimte/ Buren

Van 16 tot en met 31 oktober werkzaamheden Lingemeer

Beste inwoner/booteigenaar van het Lingemeer,

In opdracht van de gemeente Buren werkt Avri aan het onderhoud van bomen, gazons, beplantingen, bermen en watergangen. De Kuiper Cultuur en Groen B.V. voert, als geselecteerde aannemer in opdracht van Avri, de komende periode maaiwerk-zaamheden uit aan bermen en watergangen. Ook op het Lingemeer, waar u woont of een perceel bezit, wordt onderhoud uitgevoerd.

Start werkzaamheden
In de weken 42 t/m 44 (van 16 oktober tot en met 31 oktober) maaien wij de vaargeulen en zijpoten op het Lingemeer uit.
Bij het maaien van de vaargeulen en zijpoten worden de aanwezige planten verwijderd vanaf het water met een maaiboot.

Tijdelijk uit het water halen/verplaatsen van boten
Om de werkzaamheden goed uit te voeren en om materiele schade te voorkomen, vragen wij u vriendelijk om, in deze periode, uw boot tijdelijk te verplaatsen of uit het water te halen. Dit geldt voor de boten die in het donderblauw en bruin aangegeven gebied liggen. Op onderstaand kaart ziet u welke watergangen (blauw gearceerd) en zijpoten (bruin gearceerd) wij uitmaaien.

Meer informatie of vragen?
De Kuiper Cultuur en Groen B.V. voert de werkzaamheden uit en probeert de overlast tot een minimum te beperken. Heeft u vragen dan kunt u (tijdens kantooruren 07.30 – 17.00 uur) telefonisch contact opnemen met De Kuiper via 0183 – 820920 of stuur een mail naar r.velis@dekuipergroep.nl en in cc a.dekuiper@dekuipergroep.nl

Samen werken aan een schoon Buren

Avri verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Buren.


Goed onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk, want in een schone, veilige omgeving is het prettig leven.

Verjongen van bospercelen gemeente buren

PERSBERICHT

Geldermalsen, 25 januari 2023

Verjongen van bospercelen gemeente Buren

Eind januari voert Avri kapwerkzaamheden uit aan de Rijnstraat in Maurik. Het gaat om een in verval geraakt populierenbosje. Later deze winter volgt een vergelijkbaar bosperceel aan de Dwarsweg in Eck en Wiel. Na het kappen worden er nieuwe bomen geplant.

Stormschade

Op beide bospercelen staan vooral populieren. Deze boomsoort groeit snel en werd in de jaren 70 vooral aangeplant voor het gebruik als luciferhout en voor het maken van klompen. Na 40 jaar zijn deze bomen kaprijp. Door het planten van nieuwe bomen werden de bosjes regelmatig verjongd. De populieren in de bosjes in Maurik en Eck en Wiel zijn deze leeftijd ver voorbij en raken steeds meer in verval.

Door storm zijn er in het verleden gaten ontstaan in het kronendek van deze populierenbosjes. De wind heeft vrij spel gekregen en dit leidde tot een domino-effect van omvallende en instabiele bomen. Daardoor is het niet veilig om de bomen te laten staan. Ook ontstaat er regelmatig schade aan de omliggende percelen.

Nieuwe bomen

In het bosperceel aan de Rijnstraat blijft een aantal boomstammen overeind staan en worden de struiken zoveel mogelijk gespaard. Aan de Dwarsweg blijft het middeldeel van het bosperceel staan. De buitenkanten worden gekapt. Zo  blijven beide percelen  interessant voor bijvoorbeeld spechten en insecten. Na de kapwerkzaamheden worden nieuwe bomen aangeplant. Er is gekozen voor populieren, omdat deze passen in het Betuwse landschap.

Overlast

De werkzaamheden vinden grotendeels plaats op de bospercelen. De weg blijft open voor (werk)verkeer. U kunt hier wat overlast van hebben. Avri probeert samen met de aannemer de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u dit melden in de Avri-app, of bellen met Avri via 0345-58 53 53 of de gemeente Buren (cluster Groen) via 14 03 44.

Controle op boomveiligheid

Controle op boomveiligheid
Alle bomen in de gemeente worden minimaal eens in de drie jaar op veiligheid gecontroleerd en, als het nodig is, gesnoeid of verwijderdElke gemeente is opgedeeld in deelgebieden en elk jaar wordt één deelgebied gecontroleerd. Tijdens deze controle kijkt de inspecteur naar de veiligheid en de staat van onderhoud van de boom. De inspecteur registreert dit van iedere boom. Hij legt ook vast welk onderhoud nodig is zodat elke boom na de onderhoudsronde veilig is.

Soms is het nodig om een boom te verwijderen. Dit gebeurt bij zieke, dode of onveilige bomen. In samenspraak met de gemeente wordt besloten of er op dezelfde plek een boom terug geplant wordt. . Omdat per boom wordt bekeken wat er nodig is kan het gebeuren dat in een straat niet alle bomen worden gesnoeid.

Gemeente Buren
Avri onderhoudt voor de gemeente Buren de gemeentelijke bomen buiten de bebouwde kom. Vanaf november tot en met februari 2023 vindt het onderhoud plaats. 
Het snoeien vindt de komende maanden plaats in de dorpen Beusichem, Maurik, Ravenswaaij, Rijswijk en Zoelmond. Ook het buitengebied van deze dorpen wordt meegenomen.

Zieke bomen
De gemeente Buren heeft veel essen, vooral in de buitengebieden. Essentaksterfte is een boomziekte die al veel jaren voorkomt en veel essen treft. De boom kan hier uiteindelijk aan doodgaan. De essen in de gemeente worden daarom jaarlijks gecontroleerd en waar nodig onderhouden. Op deze manier wordt en blijft de essentaksterfte zo goed mogelijk beheersbaar.

Gladheidbestrijding

In de winter is het soms oppassen geblazen als het door sneeuw en ijs glad is op de wegen. Tussen 1 november en 1 april bestrijdt Avri de gladheid op zo'n 840 kilometer wegdek in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, de voormalige gemeente Neerijnen en Tiel. Zo kunt u zo veilig mogelijk de weg op. Voor actueel strooinieuws volgt u ons op twitter. Dan bent u direct op de hoogte als onze strooiploegen de weg op gaan om te strooien.

Lees meer over onze gladheidbestrijding en bekijk de strooiroutes

Bekijk ons filmpje over gladheidbestrijding

Deze taken voeren wij uit in Buren:

  • het onderhouden van het groen (gazons, bermen, heesters, bosplantsoen en bomen);
  • voorkomen en bestrijden van de eikenprocessierups
  • het onderhouden van de wegen, (gladheidbestrijding, veegvuil, blad, onkruidbestrijding op verharding);
  • het onderhouden van de riolering (calamiteiten en visuele inspecties);
  • het onderhouden van de begraafplaatsen;
  • het verrichten van de bel- en herstelwerkzaamheden;
  • het maaien van slootkanten;
  • het helpen bij calamiteiten;
  • het uitvoeren van kleine renovaties/ herinrichtingen;
  • het ondersteunen bij diverse (jaarlijkse terugkerende) evenementen (verkiezingen, evenementen).

Een melding, een klacht?

Hebt u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, een kapotte riolering, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Gebruik dan het meldingsformulier om dit aan ons door te geven. Dit kan ook via de Avri-app.

Deel deze pagina opLinkedIn