U bevindt zich op: Home/Inwoners/Openbare Ruimte/ Buren

Samen werken aan een schoon Buren

Avri verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Buren.


Goed onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk, want in een schone, veilige omgeving is het prettig leven.

Maaien vaargeulen Lingemeer

In de zomer van 2020 zijn de singels van het Lingemeer gebaggerd. Daardoor staat er nauwelijks begroeiing in de singels. In overleg met de bewonerswerkgroep van het Lingemeer is besloten om de tweede maaironde van de singels op het Lingemeer niet uit te voeren. Avri heeft voorafgaand aan het baggeren de singels gemaaid. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is om de singels opnieuw te maaien.

Bladkorven

Woont u ook zo graag in een groene omgeving, met veel bomen in uw buurt? In de herfst kan het gevallen blad uw tuin in waaien of overlast zoals gladheid en verstopte putten veroorzaken. Daar willen u en wij natuurlijk zo snel mogelijk van af. Daarom zet Avri bladkorven neer in de gemeente Buren. Het bladafval kunt u daar makkelijk in kwijt. Helpt u mee om uw buurt zoveel mogelijk bladvrij te houden deze herfst? Lees verder

Avri maait een deel van de sloten in de gemeente Buren

Net als andere jaren maait Avri dit najaar een groot deel van de sloten (watergangen) in de gemeente Buren. Dit jaar worden niet alle sloten gemaaid. Zogenaamde C-watergangen worden vanaf dit jaar in de gemeente Buren om het jaar gemaaid. Dit najaar maaien we de C-watergangen in en rond de kernen Lienden, Lingemeer, Ommeren, Ingen, Eck en Wiel, Maurik, Rijswijk, Ravenswaaij en Zoelen. In het najaar van 2021 maaien we in en rond de kernen Beusichem, Zoelmond, Asch, Buren, Erichem, Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath.

Sloten (watergangen) zijn onderverdeeld in:

 • hoofdwatergangen (A-watergangen), deze worden onderhouden door het waterschap;
 • wateren met een lokaal water aan- en afvoerfunctie (B-watergangen), deze worden onderhouden door de grondeigenaar;
 • water met een bergende functie (C-watergangen), deze worden ook onderhouden door de grondeigenaar.

De gemeente Buren heeft vorig jaar besloten dat de C-watergangen (smalle sloten) niet meer jaarlijks, maar om het jaar gemaaid worden. Dit betekent dat we dit jaar de helft van de C-watergangen maaien en volgend jaar de andere helft. Reden voor deze keuze is dat het voor de natuur beter is als deze watergangen minder vaak gemaaid worden. Zo bieden begroeide sloten schuilgelegenheid voor veel dieren. 

Via avri.n/sloten kunt u zien welke watergangen van de gemeente Buren dit najaar geschoond worden en welke volgend jaar.

Deze taken voeren wij uit in Buren:

 • het onderhouden van het groen (gazons, bermen, heesters, bosplantsoen en bomen);
 • voorkomen en bestrijden van de eikenprocessierups
 • het onderhouden van de wegen, (gladheidbestrijding, veegvuil, blad, onkruidbestrijding op verharding);
 • het onderhouden van de riolering (calamiteiten en visuele inspecties);
 • het onderhouden van de begraafplaatsen;
 • het verrichten van de bel- en herstelwerkzaamheden;
 • het maaien van slootkanten;
 • het helpen bij calamiteiten;
 • het uitvoeren van kleine renovaties/ herinrichtingen;
 • het ondersteunen bij diverse (jaarlijkse terugkerende) evenementen (verkiezingen, evenementen).

Een melding, een klacht?

Hebt u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, een kapotte riolering, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Gebruik dan het meldingsformulier om dit aan ons door te geven.

Deel deze pagina opLinkedIn