Melding maken

Milieustraat: openingstijden en tarieven

Containers/afvalpas

Beheer openbare ruimte

Bevrijdingsdag 5 mei: wel afvalinzameling, milieustraten open

Op Bevrijdingsdag 5 mei halen wij afval op en de Avri-milieustraten zijn open. Ook ons klantcontactcentrum is deze dag tijdens de gebruikelijke tijden bereikbaar. Het kantoor is gesloten.

Op Hemelvaartsdag 13 mei is het kantoor gesloten, is er geen afvalinzameling en zijn de milieustraten dicht.

 

Omgang Corona maatregelen

Geldermalsen, 2021

Wij volgen de landelijke richtlijnen. Daarnaast stellen wij, vanwege het maatschappelijk belang van onze dienstverlening, een aantal preventieve maatregelen in die tenminste tot 1 juli 2021 gelden:

- Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis
- Andere medewerkers komen niet in groepjes bij elkaar (bijv. bij start dienst, of tijdens de lunch)
- Medewerkers met koorts of luchtwegklachten blijven thuis
- Bijeenkomsten worden uitgesteld of geannuleerd
- Het kantoor in Geldermalsen is zeer beperkt toegankelijk voor bezoekers:

•Bezoekers zijn verplicht hun bezoek van tevoren aan te kondigen via mail of telefoon:
onaangekondigde bezoekers krijgen geen toegang tot Avri-gebouwen.
•Leveranciers die een pakketje komen afleveren, kunnen dat achterlaten in de sluis
(het afgesloten gebied tussen de voordeur en de schuifdeuren naar de balie).
•Leveranciers met bestellingen waarvoor getekend moet worden, kunnen aanbellen.

- De voordeuren van de locaties Tiel en Neder Betuwe zijn op slot: bezoekers en leveranciers moeten hier aanbellen.

Alle uitvoerende taken in de openbare ruimte gaan (vooralsnog) gewoon door. Ook de milieustraten zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden geopend. Avri blijft telefonisch en via e-mail bereikbaar. Het is wel mogelijk dat inwoners met langere wacht- of doorlooptijden te maken krijgen. We informeren de inwoners via de gebruikelijke kanalen. Ga voor de meest actuele informatie altijd naar deze website.


Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in het overzicht van veelgestelde vragen. U kunt uw vraag ook mailen naar info@avri.nl.

Veelgestelde vragen