Het duurt momenteel wat langer voordat ons Klantcontactcentrum u telefonisch te woord kan staan of kan reageren op uw e-mail. Bedankt voor uw geduld.

U bevindt zich op: Home/Inwoners/Afval/Afvalstoffenheffing/ Wat betaalt u voor uw afval?

Wat betaalt u voor uw afval?

Naast een basisbedrag dat voor iedereen gelijk is, betaalt u per keer dat u restafval aanbiedt. Als u uw afval goed scheidt, hoeft u minder restafval weg te gooien en kunnen we de gescheiden afvalsoorten opnieuw gebruiken. 

Een volledig overzicht van alle tarieven vindt u op Officiele bekendmakingen. De website waar alle officiele publicaties van de overheid staan.

Wanneer betaalt u Afvalstoffenheffing?

U ontvangt van Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) de aanslag voor het basistarief van het huidige jaar en de aanslag voor het aantal keer dat u restafval hebt aangeboden in het vorige jaar. 

Hoeveel betaalt u in 2024?


Belangrijkste tarieven afvalstoffenheffing 2024

 

Vast tarief (dit betaalt u altijd)

 
Basistarief voor heel 2024 (voor iedereen gelijk): €318,00* 

Dit zit in het basistarief:

 • één restafvalcontainer of de mogelijkheid gebruik te maken van een ondergrondse container voor restafval
 • één of twee containers voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik (pdb), gft en papier
 • het formaat van de container (140 of 240 liter) is hierbij niet van belang
 • het gebruik van de milieustraten is gratis, met uitzondering van bouw- en sloopafval, schoon puin, grond, dakleer, hout a- en b-kwaliteit, hout c-kwaliteit, schoon gips en restafval
 
 

Dit betaalt u wanneer u een extra container hebt

 • per extra restafvalcontainer (140/240 liter) per jaar: € 50,00 bovenop het basistarief*.
 • per extra container voor gft, papier of plastic verpakkingen, drinkpakken en blik (140/240 liter) per jaar: € 0,00
 

  

Toeslag per gemeente (dit betaalt u altijd)

 

De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente waar u woont. U betaalt de toeslag altijd. 

 • Buren: € 3,74 (inzameling zwerfafval) en € 5,61 (inzameling luiers en incontinentiemateriaal)
 • Culemborg: € 3,74 (inzameling zwerfafval) en € 4,00 (inzameling luiers en incontinentiemateriaal)
 • Maasdriel: € 3,60 (inzameling zwerfafval) en € 5,16 (inzameling luiers en incontinentiemateriaal)
 • Neder-Betuwe: € 5,19 (inzameling luiers en incontinentiemateriaal)
 • Tiel: € 11,50 (inzameling zwerfafval) en €4,03 (inzameling luiers en incontinentiemateriaal)
 • West Betuwe: € 3,74 (inzameling zwerfafval) en € 5,21 (inzameling luiers en incontinentiemateriaal)
 • West Maas en Waal: € 3,74 (inzameling zwerfafval) en € 5,70 (inzameling luiers en incontinentiemateriaal)
 • Zaltbommel: € 3,74 (inzameling zwerfafval) en € 5,31 (inzameling luiers en incontinentiemateriaal)
 
 

Variabel tarief (dit betaalt u per keer)

 • inworp ondergrondse restafvalcontainer per zak van 30 liter voor hoogbouw en stadscentra: € 0,80**
 • inworp ondergrondse restafvalcontainer per zak van 30 liter voor overige huishoudens: € 1,00 
 • inzameling grijze restafvalcontainer 140 liter: € 4,67 
 • inzameling grijze restafvalcontainer 240 liter: € 8,00
 • inzameling gft-container (140 en 240 liter): gratis 
 • inzameling papiercontainer (140 en 240 liter): gratis 
 • inzameling container (140 en 240 liter) en zakken voor pbd: gratis
 • gebruik van brengcontainers voor glas, papier, textiel: gratis
 • milieubox: gratis 

  

Kosten die niet via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden

Restafval op de milieustraat

 • inleveren restafval op de milieustraat per zak van maximaal 60 liter: € 2,00


Ophalen grof huishoudelijk afval

 • aan huis laten ophalen van grof huishoudelijk afval (u krijgt een rekening): € 20,00


Nieuwe of extra containers

 • leveren van een extra container voor gft, papier of pbd (140 of 240 liter): gratis
 • leveren van een extra container voor restafval (alleen buitengebied): € 35,00


Containers omwisselen

 • omwisselen van een containerpakket door nieuwe bewoners: eenmalig gratis
 • omwisselen van container(s) voor gft, papier of pbd: 1x per jaar gratis, daarna € 35,00
 • omwisselen van container(s) voor restafval van 240 naar 140 liter: 1x per jaar gratis, daarna € 35,00
 • alle andere containerwisselingen per levering van 1 of meer containers € 35,00


Containers omwisselen (buitengebied)

 • omwisselen van een toegangspas voor ondergrondse restafvalcontainer voor een container voor restafval: € 35,00
 • omwisselen van een container voor restafval voor een toegangspas voor ondergrondse restafvalcontainer: gratis
 


 

* Het basistarief van € 318,00 wordt per gemeente aangepast aan de hand van een of meerdere aanvullende diensten. Dit overzicht vindt u op Officiele bekendmakingen, hoofdstuk 7 van bijlage 1 Tarieventabel.

 

**Gebruikers van ondergrondse restafvalcontainers die in hoogbouw of stadscentra wonen hebben minder mogelijkheden om groente-, fruit- en tuinafval apart te houden. Het tarief is daarom 20% lager dan voor gebruikers die gft wel kunnen scheiden.

 

Eerdere tarieven afvalstoffenheffing


eerdere Tarieven afvalstoffenheffing 

Kijk voor tarieven van vóór 2024 op de website van BSR  

Afvalstoffenheffing en -inning.

Wilt u meer lezen over de heffing en de inning van de afvalstoffenheffing?

Afvalstoffenheffing

Naar boven

Over PDF-bestanden

PDF-bestanden kunt u openen met onder meer het gratis programma Adobe Acrobat Reader.

Deel deze pagina opLinkedIn