U bevindt zich op: Home/Inwoners/Handhaving/ Werken met bodycams

Werken met bodycams

Veiligheid staat voorop

De handhavers van Avri leveren met hun werk een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente. Als daar aanleiding voor is, gaan zij met inwoners in gesprek en geven uitleg of voorlichting. Wanneer het nodig is, treden ze handhavend op. Ieders veiligheid staar daarbij voorop. De handhavers hebben een aantal hulpmiddelen die hun werk zo veilig mogelijk maken. De bodycam is ook zo’n hulpmiddel. Een bodycam is een kleine draagbare camera die door de handhavers aan het uniform worden gedragen.

De rust erin houden
Handhavers moeten veilig kunnen werken. Meestal lukt dat ook, maar soms ontstaan er onveilige situaties waarin mensen agressief worden. Ze kunnen dan een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders.
Avri vindt de veiligheid van haar handhavers erg belangrijk. Uit onderzoek in andere gemeenten is gebleken dat de bodycams het veiligheidsgevoel van onze handhavers vergroten. Om die reden dragen alle handhavers een bodycam.

Privacy
Het werken met bodycams valt onder de richtlijnen van de AVG. De handhavers krijgen een training in het werken met de bodycam en de privacy-aspecten daarvan. Als de situatie het toelaat, worden mensen die gefilmd worden, voor het gebruik van de camera geïnformeerd. Achteraf krijgen zij informatie mee over wat er met de beelden gebeurt. Ze hebben ook het recht om de beelden op te vragen.

Veelgestelde vragen


Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wat is een bodycam?

  Een bodycam is een kleine draagbare camera die door de handhavers aan het uniform worden gedragen. Onderzoek van andere gemeenten en van de politie laat zien dat de bodycam ervoor zorgt dat het dragen van de bodycam ervoor zorgt dat een situatie minder snel escaleert. 

 • Wanneer wordt een bodycam gebruikt?

  De handhaver start alleen de opname als een situatie escaleert. Daarbij geeft hij altijd eerst een mondelinge waarschuwing en start pas daarna de opname. De bodycam staat wel altijd stand-by. Hierdoor legt de bodycam de beelden een minuut voordat de opname gestart wordt vast.

 • Wie dragen de bodycams?

  Alle handhavers krijgen een persoonlijke bodycam. Dit moet het aantal agressie- en geweldsincidenten tegen de handhavers verminderen.

 • Kan de politie de opnames gebruiken?

  Als er een opname is gemaakt van een strafbaar feit, mag de politie die opname gebruiken voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook als bewijsmateriaal worden gebruikt in een rechtszaak.

 • Kunnen de opnames gebruikt worden na een klacht?

  Ja, de opnames kunnen worden gebruikt voor de behandeling van klachten. Hiervoor gelden de normale regels van de klachtenprocedure van Avri. Op de pagina Regeling Klachtenbehandeling kunt u daar meer over lezen of een klacht indienen.

 • Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren?

  De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze willen opnemen. Daar is geen toestemming voor nodig van de personen die in beeld komen.

  Bent u gefilmd door een bodycam? Dan mag u altijd weten waarom u gefilmd bent. Ook heeft u recht op inzage in de opname die van u is gemaakt. Bij gebruik van de bodycam verwerken wij persoonsgegevens. Dat mag als er reden is om de bodycam te gebruiken. Avri slaat alle opnames beveiligd op. Opnames worden nooit openbaar gemaakt op bijvoorbeeld social media.

 • Hoe worden de beelden beveiligd?

  Alle beelden worden op de bodycam zelf met encryptie beveiligd: ze zijn dus onleesbaar. Na elke dienst worden de beelden automatisch opgeslagen op een beveiligde server waar een klein aantal geautoriseerde personen toegang toe heeft. Zij mogen de opnames uitsluitend gebruiken voor de doelen die vooraf zijn vastgesteld (opsporingsonderzoek, afhandeling klacht, inzageverzoek betrokkene of voor individuele training op verzoek van een handhaver zelf). Alle bewerkingen met de opnames worden gelogd waardoor altijd kan worden achterhaald op welk moment en voor welk doel de opname is opgevraagd.

 • Wilt u uw bodycam-opname inzien?

  Dat is mogelijk. Stuur een verzoek per brief naar:
  Avri
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 290
  4190 CG Geldermalsen

  Vermeld in uw brief het volgende:

  • Naam
  • Adres
  • Datum van opname
  • De reden waarom u uw opname wilt inzien

  Op de pagina Privacyregeling leest u op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Ik wil iets melden

U kunt online een melding maken. Dit mag ook anoniem.

Meldformulier

Naar boven

Afvalstoffenverordening

Hier kunt u de Afvalstoffenverordening downloaden.

Afvalstoffenverordening (pdf)

Uitvoeringsbesluit Verordening

Lees hier het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri

Uitvoeringsbesluit (pdf)

Over PDF bestanden

PDF bestanden kunnen worden geopend met behulp van het gratis programma Adobe Reader.

Deel deze pagina opLinkedIn