U bevindt zich op: Home /Inwoners /Openbare Ruimte / Tiel

Samen werken aan een schoon Tiel

Avri verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Tiel.
Goed onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk, want in een schone, veilige omgeving is het prettig leven.

Eikenprocessierups

Sinds een aantal jaren hebben ook de gemeenten in het rivierengebied te maken met overlast door de eikenprocessierups. De brandharen veroorzaken vooral vanaf half mei en in juni en juli overlast voor mens en dier. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en nesten. Avri zorgt voor bestrijding in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel.
Lees meer over de eikenprocessierups

Pas op voor de berenklauw

De berenklauw is een verraderlijke plant. Het aanraken van deze plant kan namelijk irritatie, blaren of zelfs brandwonden veroorzaken. Ook in de gemeente Buren is deze grote plant te vinden. Staat hij in uw tuin? Draag dan beschermende kleding/handschoenen en kap de plant bij de grond af. Ziet u de plant in het openbaar groen staan op plekken waar mensen in de buurt komen of bijvoorbeeld kinderen spelen? Meld dit dan bij Avri via de website of bij de gemeente Tiel via de Bel- en Herstellijn, (0344) 637 55.
Lees meer over de berenklauw

Begraven

Avri draagt zorg voor het vastleggen van uitvaarten en onderhoud van de begraafplaatsen in de gemeente Tiel. Voor het melden van een begrafenis kunnen begrafenisondernemers op werkdagen bellen met ons Klantcontactcentrum op (0345) 58 53 53 en in het weekend op 06 21 89 64 20 . Begrafenisondernemers met een inlogcode kunnen begrafenissen online melden via www.begraafplaatsagenda.nl. Voor aangifte van een overlijden moet contact met de gemeente Tiel worden opgenomen.

Bent u inwoner van de gemeente Tiel en hebt u een vraag over begraven? Neem dan op werkdagen contact op met ons Klantcontactcentrum op (0345) 58 53 53. Met administratieve vragen kunt u terecht bij de gemeente Tiel.

Deze taken voeren wij uit in Tiel:

 • het onderhouden van het openbare groen (maaien, snoeien, inspecteren etc.);
 • het onderhouden van speelvoorzieningen, zitbanken, afvalbakken, parkeermeters, (verkeers)borden en andere objecten in de openbare ruimte;
 • het onderhouden van wegen (klein en groot onderhoud, gladheidbestrijding, wegmarkering, vegen, onkruidbestrijding etc.) Bekijk hier de gladheidbestrijdingskaart;
 • het inzamelen van zwerfafval en het bestrijden van hondenpoep;
 • het onderhouden van de riolering;
 • het onderhouden van de havens en buitensportaccommodaties;
 • het beheren van de begraafplaatsen;
 • het helpen bij calamiteiten;
 • het coördineren van markten;
 • het ondersteunen bij diverse (jaarlijkse terugkerende) evenementen;
 • het uitvoeren van bel- en herstelwerkzaamheden;

Een melding, een klacht?

Hebt u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, een kapotte riolering, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Gebruik dan het meldingsformulier om dit aan ons door te geven.

Deel deze pagina opLinkedIn