U bevindt zich op: Home/Inwoners/Openbare Ruimte/ Tiel

Samen werken aan een schoon Tiel

Avri verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Tiel.
Goed onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk, want in een schone, veilige omgeving is het prettig leven.

Eikenprocessierups

Sinds een aantal jaren hebben ook de gemeenten in het rivierengebied te maken met overlast door de eikenprocessierups. De brandharen veroorzaken vooral vanaf half mei en in juni en juli overlast voor mens en dier. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en nesten. De gemeente en Avri werken samen om de eikenprocessierups te bestrijden door op bedrijvenpark Medel de gemeentelijke eiken preventief te spuiten in het voorjaar. Hier bevinden zich de meeste besmette eiken. In de rest van de gemeente wordt 2x geïnventariseerd op nesten. Aangetroffen nesten worden vervolgens binnen enkele weken verwijderd.
Lees meer over de bestrijding van de eikenprocessierups.

Deze taken voeren wij uit in Tiel:

 • het onderhouden van het openbare groen (maaien, snoeien, inspecteren etc.);
 • (preventief) bestrijden van de eikenprocessierups
 • het onderhouden van speelvoorzieningen, zitbanken, afvalbakken, parkeermeters, (verkeers)borden en andere objecten in de openbare ruimte;
 • het onderhouden van wegen (klein en groot onderhoud, gladheidbestrijding, wegmarkering, vegen, onkruidbestrijding etc.);
 • het inzamelen van zwerfafval en het bestrijden van hondenpoep;
 • het onderhouden van de riolering;
 • het onderhouden van de havens en buitensportaccommodaties;
 • het beheren van de begraafplaatsen;
 • het helpen bij calamiteiten;
 • het coördineren van markten;
 • het ondersteunen bij diverse (jaarlijkse terugkerende) evenementen;
 • het uitvoeren van bel- en herstelwerkzaamheden;

Een melding, een klacht?

Hebt u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, een kapotte riolering, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Gebruik dan het meldingsformulier om dit aan ons door te geven.

Deel deze pagina opLinkedIn