U bevindt zich op: Home/Inwoners/Openbare Ruimte/ Tiel

Boomonderhoud

Vanaf 28 november 2022 worden op diverse locaties binnen de gemeente zieke of dode bomen verwijderd.

Waarom is onderhoud nodig?

1 keer per 3 jaar controleren we de bomen. We kijken naar de veiligheid en de staat van onderhoud. Tijdens deze controle bepalen we of de bomen onderhoud nodig hebben. Het kan dus zo zijn dat in een straat sommige bomen wel en sommige bomen niet worden gesnoeid. In een enkel geval is het nodig om een boom te kappen.
Sommige bomen controleren we ieder jaar. Dit doen we als het nodig is vanwege de locatie of eerder geconstateerde gebreken.

Hebt u last van een boom?

De gemeente ontvangt regelmatig vragen of klachten over overlast door bomen die eigendom zijn van de gemeente. De overlast bestaat meestal uit het wegnemen van licht uit huis of tuin, veel vallend blad of vruchten, stuifmeel produceren of "druppen" op geparkeerde auto's. Kan de gemeente niet eens "flink snoeien" of de "kop eruit halen"?

De gemeente Tiel probeert bomen zo oud mogelijk te laten worden in hun originele vorm. Het sterk innemen van de boomkroon, de top uit een boom halen of het zogenaamde "kandelaberen" (alle takken zo ver afzagen dat er alleen stompen overblijven) doet de gemeente niet. Met deze vormen van snoeien wordt de levensduur van de boom ernstig verkort. Bovendien zijn deze snoeivormen erg duur. 

De gemeente neemt alle klachten serieus en bekijkt per situatie welke maatregelen nodig of mogelijk zijn. Als de veiligheid in gevaar is, neemt de gemeente altijd noodzakelijke maatregelen. Heeft u last van een boom? Meld het dan bij de Bel- en Herstellijn, digitaal via de website van gemeente Tiel of telefonisch (0344) 637111.

Deel deze pagina opLinkedIn