Het is erg druk bij het klantcontactcentrum. Het kan daardoor langer duren voordat we u kunnen helpen. Alvast dank voor uw geduld.

U bevindt zich op: Home/ Zonnepark

ZONNEPARK

Duurzaamheid en energietransitie is een belangrijke strategische doelstelling bij het realiseren van onze doelstelling ‘Samen werken aan een schoon Rivierenland’. Symbool hiervoor staat de realisatie van het zonnepark en windpark op de voormalige stortplaats. De duurzame energie voorziet in de energiebehoefte van duizenden huishoudens in onze regio (van de Regio voor de Regio). Het park heeft daarmee een nieuwe en duurzame bestemming voor de nabije toekomst.

Zonnepark
Het zonnepark was met een oppervlakte van 12 hectare in 2018 het grootste van Gelderland. Het park is ontwikkeld en aangelegd door Avri Solar BV. Het zonnepark levert een belangrijke bijdrage aan de productie van schone en hernieuwbare energie in Rivierenland en het terugdringen van de uitstoot van CO2 (2022: 7.000 ton vermeden CO2).

3.000 huishoudens
De 34.776 zonnepanelen hebben een geïnstalleerd vermogen van 9.3 MWp. In 2021 leverden de zonnepanelen 10.750 kWh aan groene energie op. Dit is voldoende om ongeveer 3.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Geen financiële middelen van Avri
Het park is in opdracht aangelegd door de bouwcombinatie Solarfields/ib Vogt. Triodos Groenfonds en het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) financierden het project. Qing Sustainable adviseerde Avri gedurende het gehele proces. Voor de bouw van het zonnepark zijn geen financiële middelen vanuit Avri gebruikt.

250 crowdfunders uit Rivierenland
Greencrowd heeft de lening van IEG in 2019 door crowdfunding geherfinancierd. In april 2022 heeft GreenFund Holland de Stichting Greencrowd overgenomen met alle verplichtingen en taken. Om hierdoor de activiteiten te continueren. Onder de 330 crowdfunders (in feite investeerders) zijn maar liefst 250 inwoners uit de 8 Avri-gemeenten. Inwoners konden met voorrang investeren in het duurzame park om zo mee te profiteren van het rendement. Om zoveel mogelijk inwoners de mogelijkheid te bieden om mee te doen, was investeren al mogelijk vanaf €250.

Positief exploitatieresultaat
De productiesubsidie ‘Stimulering Duurzame energie+’ die door de landelijke overheid wordt gegeven via RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), garandeert een positief exploitatieresultaat. In 2021 is maar 70% subsidie uitgekeerd omdat door de hoge verkoopprijzen van energie ( vooral in Q4) meer subsidie niet nodig was voor een goede exploitatie. In april 2023 is bekend gemaakt dat voor 2022 helemaal geen subsidie wordt toegekend door de hoge energieprijzen in heel 2022.

Voor de volledigheid de onderlinge relaties op een rijtje:

  • Avri Solar BV is 100% van Avri Realisatie BV, wat uiteindelijk onder de Gemeenschappelijke Regeling Avri valt.
  • Triodosbank heeft Avri Solar BV een lening verstrekt voor aanleg van het Zonnepark
  • GreenFund Holland heeft de verplichtingen  van de achtergestelde lening aan Avri Solar BV van Greencrowd overgenomen. Achtergesteld betekent dat Triodos eerst de aflossing en rente ontvangt. Daarom moet Triodos een betaling aan anderen goedkeuren
  • Solarfields Services BV is voor Avri Solar BV haar asset-manager en is verantwoordelijk voor de controle van techniek en opbrengst. Tevens verzorgt zij de gehele financiële administratie.
  • Ibvogt heeft het Zonnepark in 2017 / 2018 aangelegd en zal zeker tot eind 2025 verantwoordelijk zijn voor een optimale werking en (preventief) onderhoud
Deel deze pagina opLinkedIn