U bevindt zich op: Home/Inwoners/ Zonnepark

ZONNEPARK

Duurzaamheid is een belangrijke doelstelling bij het realiseren van onze doelstelling ‘Samen werken aan een schoon Rivierenland’. Symbool hiervoor staat de realisatie van het zonnepark en windpark op de voormalige stortplaats. De duurzame energie voorziet in de energiebehoefte van duizenden huishoudens in onze regio. Het park heeft daarmee een nieuwe en duurzame bestemming voor de toekomst.

Zonnepark
Het zonnepark is met een oppervlakte van 12 hectare het grootste van Gelderland. Het park is ontwikkeld en aangelegd door Avri Solar BV. Het zonnepark levert een belangrijke bijdrage aan de productie van schone en hernieuwbare energie in Rivierenland en het terugdringen van de uitstoot van CO2 (2020: 6.637.987 kilo vermeden CO2).

3.000 huishoudens
De 34.776 zonnepanelen hebben een geïnstalleerd vermogen van 9.3 MWp. In 2020 leverden de zonnepanelen 10.212.288 kWh aan groene energie op. Dit is voldoende om ongeveer 3.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Geen financiële middelen van Avri
Het park is in opdracht aangelegd door de bouwcombinatie Solarfields/ib Vogt. Triodos Groenfonds en het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG, gemanaged door Oost NL) financierden het project. Qing Sustainable adviseerde Avri gedurende het gehele proces. Voor de bouw van het zonnepark zijn geen financiële middelen vanuit Avri gebruikt.

250 crowdfunders uit Rivierenland
Stichting Greencrowd heeft de lening van IEG door crowdfunding geherfinancierd. Onder de 340 crowdfunders (in feite investeerders) zijn maar liefst 250 inwoners uit de 8 Avri-gemeenten. Inwoners konden met voorrang investeren in het duurzame park om zo mee te profiteren van het rendement. Om zoveel mogelijk inwoners de mogelijkheid te bieden om mee te doen, was investeren al mogelijk vanaf €250.

Positief exploitatieresultaat
De productiesubsidie ‘Stimulering Duurzame energie+’ die door de landelijke overheid wordt gegeven via RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), garandeert een positief exploitatieresultaat.

Voor de volledigheid de onderlinge relaties op een rijtje:

  • Avri Solar BV is 100% van Avri Realisatie BV, wat uiteindelijk onder GR Avri valt.
  • Greensolver verzorgt voor Avri Solar BV de financiële administratie en de betalingen.
  • Triodosbank heeft Avri Solar een lening verstrekt voor aanleg van het Zonnepark
  • Greencrowd heeft Avri Solar BV een achtergestelde lening verstrekt. Achtergesteld betekent dat Triodos eerst de aflossing en rente ontvangt en hierna Greencrowd. Daarom moet Triodos een betaling aan Greencrowd goedkeuren
  • De lening van Greencrowd is bijeengebracht door (particuliere) investeerders. Wie dat zijn is niet bekend bij Avri Solar BV.


WindPARK

Windpark Avri is gebouwd door Betuwewind, de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Het park bestaat uit 3 windmolens. Eén bovenop de afvalberg en twee aan weerszijden. Voor de bouw van de molen op de afvalberg is techniek uit de offshore-industrie gebruikt. Dit is nog niet eerder in Nederland vertoond. Windpark Avri is sinds begin 2020 operationeel en wekt groene stroom op voor circa 10.000 huishoudens.

Het windpark is het eigendom van coöperatie Betuwewind en de 900 leden van de coöperatie. Avri is dus geen eigenaar van het windpark. De coöperatie heeft een huurovereenkomst met Avri voor de grond waarop de 3 windmolens staan. De enige inkomsten voor Avri komen voort uit de huur van de grond waar de molens op staan. De huuropbrengst komt ten gunste van de afvalstoffenheffing.

Voor verdere informatie en het stellen van vragen over het windpark verwijzen wij u naar Betuwewind www.betuwewind.nl/windpark-avri

Deel deze pagina opLinkedIn