U bevindt zich op: Home/ Handhaving

Handhaving

Aantal gevonden vragen:  

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Draagt deze wijze van handhaving bij aan een groter draagvlak voor effectieve afvalscheiding in Rivierenland?

  Ja wij zien dat heel veel inwoners in Rivierenland het afval- en grondstoffen scheiden goed doen. We merken dat wanneer we controles hebben uitgevoerd, de kwaliteit van de afvalscheiding bij een 2e controle beter is. Handhaving is het sluitstuk op informeren, communiceren en toezicht houden en daarmee een laatste middel tot effectief afval scheiden. 

 • Wanneer er boetes worden uitgeschreven, zijn dit dan allemaal bewuste overtredingen?

  Ja wij zijn van mening dat onze handhavers de boetes terecht uitschrijven anders kiezen ze voor waarschuwingen. De burgers hebben altijd het recht tegen deze beschikking bezwaar te maken bij het CJIB.

 • Is het mogelijk dat inwoners voor een vergissing toch een boete krijgen?

  Als de handhavers bij de controle van een minicontainer vermoeden dat het gaat om een vergissing, dan attenderen zij de bewoner daarop bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan of een gele waarschuwingskaart aan te brengen op de container. Ook als de handhaver bij een controle vermoedt dat het gaat om een moedwillige vervuiling, gaat hij/ zij eerst in gesprek met de betreffende bewoner om zijn /haar kant van het verhaal te horen. Er wordt dan soms een waarschuwing gegeven maar er kan ook direct een boete worden gegeven. Dit is de inschatting en ter beoordeling van een handhaver. Als een bewoner het hier niet mee eens is, kan deze bezwaar maken bij het CJIB die de bekeuringen int.

 • Waarvoor worden boetes gegeven?

  De boetes worden uitgeschreven voor afval bijplaatsingen bij ondergrondse containers, het te vroeg aanbieden van huishoudelijk afval en vervuiling van de verschillende grondstoffen (afvalscheiding). 

 • Wat is de juridische basis waarop boetes worden uitgeschreven?

  De 8 Avri-gemeenten hebben de bevoegdheid en het toezicht voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen GFT, PMD, papier via de GR overgedragen aan Avri. De wet Milieubeheer vereist van gemeenten dat zij een afvalstoffenverordening hebben. Dankzij de bovengenoemde gedelegeerde bevoegdheden, hebben de gemeenten in het algemeen bestuur van Avri de afvalstoffenverordening opgesteld. In deze verordening ligt de juridische basis voor de toezichthouders op mogelijke controles van overtredingen hiervan. Een toezichthouder van Avri is daardoor ook bevoegd zaken te onderzoeken zoals de inhoud van een minicontainer.

 • Wie geeft opdracht tot handhaving en waarom?

 • In wiens opdracht delen de handhavers van Avri boetes uit?

  De handhavers delen boetes uit namens alle acht aangesloten Avri gemeenten. Avri is namelijk een gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel deelnemers zijn. Het toezicht op de Afvalstoffen Verordening (ASV) is gemeenschappelijk geregeld (GR): Avri is een uitvoeringsdienst van de genoemde regiogemeenten.

 • Bepaalt Avri zelf hoe er wordt gehandhaafd?

  Nee, dat bepaalt Avri niet zelf. Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en geen zelfstandige organisatie. De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zijn de deelnemers. Het Algemeen Bestuur van Avri waarin de acht deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd, stelt het beleid vast. Avri voert het beleid namens deze gemeenten uit.

 • Waarom ruimt Avri het zwerfafval niet op?

  Avri zamelt alleen grond- en afvalstoffen in voor de acht gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Over het opruimen van zwerfafval zoals weggewaaide plastic zakken, vergeten afval in de natuur etc.,  is met de gemeenten afgesproken dat dit de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf is.

 • Waarom handhaaft Avri op deze manier? Kan dat niet anders?

  Handhaven op afval- en grondstoffeninzameling gebeurt niet zo maar. Er is altijd aanleiding toe. Boa’s komen soms ernstige vervuiling tegen in de minicontainers van bewoners. Het is dan de inschatting en beoordeling van een boa hoe er gehandhaafd moeten worden. Preventief door een voorlichting of een waarschuwing en in het uiterste geval door te beboeten. Immers het zou jammer zijn als de overgrote meerderheid van de bewoners die het goed doet, moet lijden onder de groep bewoners die met opzet het niet goed doet. Daarmee heeft handhaving ook een signalerende functie naar bewoners. Degenen die het goed doen, zien dat vervuiling wel degelijk wordt aangepakt. Moedwillige vervuiling willen we immers allemaal toch tegen gaan: zowel voor het milieu als de bewoners zelf.

 • Hoe kan Avri vaststellen dat het afval in de minicontainer van de bewoner is?

  Bij wet is geregeld dat Avri er vanuit mag gaan dat het afval dat in de minicontainer zit, afkomstig is van de bewoner die deze container aan de straat zet. De bewoner is verantwoordelijk voor het gebruik van de minicontainer die hij/zij van Avri in bruikleen heeft gekregen en voor wat er in zijn/haar container zit op het moment dat hij/zij de minicontainer op straat aanbiedt aan Avri. Ook als die al de avond van tevoren aan de straat is gezet.

 • Krijgt Avri al het geld van de uitgeschreven boetes?

  Nee. Avri verdient geen geld aan de boetes. Wij zijn een overheidsorganisatie en brengen alleen onze kosten in rekening. De boetes worden door het CJIB geïnd.

 • Hoe gaan het toezicht en de handhaving in zijn werk?

  Onze werkwijze is informeren, communiceren, toezicht houden en pas als sluitstuk handhaven. Als de boa’s bij de controle van een minicontainer vermoeden dat het gaat om een vergissing, dan attenderen zij de bewoner daarop bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan of een gele waarschuwingskaart aan te brengen op de container. De container wordt in dit geval gewoon geleegd door de chauffeur. Ook als de boa bij een controle vermoedt dat het gaat om een moedwillige vervuiling, gaat hij/ zij eerst in gesprek met de betreffende bewoner om zijn /haar kant van het verhaal te horen. Er wordt dan soms een waarschuwing gegeven maar er kan ook direct een boete worden gegeven. Dit is de inschatting en ter beoordeling van een boa. Als een bewoner het hier niet mee eens is, kan deze bezwaar maken bij het CJIB die de bekeuringen int.

 • Is Avri bevoegd om minicontainers van bewoners te controleren, welke juridische basis is hiervoor?

  Ja daar is Avri toe bevoegd. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn toezichthouders van Avri bevoegd om de minicontainers die bewoners aan de weg zetten, te controleren. De 8 gemeenten hebben namelijk de bevoegdheid en het toezicht voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen GFT, PMD, papier via de GR overgedragen aan Avri.

  De wet Milieubeheer vereist van gemeenten dat zij een afvalstoffenverordening hebben. Dankzij de bovengenoemde gedelegeerde bevoegdheden, heeft Avri op haar beurt een afvalstoffenverordening opgesteld. In deze verordening ligt de juridische basis voor de toezichthouders op mogelijke controles van overtredingen hiervan. Een toezichthouder van Avri is daardoor ook bevoegd zaken te onderzoeken zoals de inhoud van een minicontainer.

  Alle toezichthouders van Avri zijn ook boa. Deze zijn bevoegd tot opsporing van strafbare feiten en het beboeten hiervoor. In het kader van de minicontainers gaat het dan om overtreding van de wet Milieubeheer, de afvalstoffenverordening Avri.

  Voor meer informatie, zie ook: Interview advocaat Stijn Boot, milieurecht, handhaving en het afvalstoffenrecht in de Gelderlander 26 februari 2020

 • Waarom scheiden we afval en grondstoffen en is handhaving nodig?

  In de praktijk gebeurt het scheiden van afval en grondstoffen door heel veel bewoners van Rivierenland erg goed. Het goed scheiden van afval is om meerdere redenen van belang. Allereerst voor het milieu doordat een grondstof hergebruikt kan worden. Ten tweede zijn bewoners zelf gebaat bij een zo goed mogelijke scheiding van het afval. Zuivere grondstoffen leveren immers meer geld op en dat is goed voor een lagere afvalstoffenheffing. Maar wanneer grondstoffen te veel vervuild zijn met restafval, moet soms een hele partij grondstof alsnog worden verbrand. Dan kost het alleen maar geld en krijgen we een onnodig hoge afvalstoffenheffing. Wanneer een kleine groep mensen moedwillig hun restafval blijft (ver)stoppen tussen de grondstoffen, verpesten ze het dus voor de overgrote meerderheid. Daarom is handhaving nodig.
  In het geval van inwoners waarbij het scheiden minder goed gaat of soms moedwillig niet goed, is toezicht en in sommige gevallen handhaving van belang. Goedwillende bewoners kunnen hun gedrag aanpassen. Handhaving ook een signalerende functie naar bewoners. Degenen die het goed doen, zien dat vervuiling wel degelijk wordt aangepakt. Moedwillige vervuiling willen we immers allemaal tegen gaan: zowel voor het milieu als de kosten.

Deel deze pagina opLinkedIn