Nieuws

Stortplaats: voorlopige aanslag 2021 Nazorgfonds bekend

In december 2020 hebben de Provincie en de Avri-gemeenten een bestuurlijk akkoord bereikt. Doel van dit akkoord is de financiële consequenties van het besluit van de Provincie om de rekenrente te verlagen voor het nazorgfonds van de stortplaats, te verzachten voor de Avri-gemeenten. In oktober dit jaar stuurt de provincie de voorlopige aanslagen van alle nazorgbedrijven uit. Ook Avri zal de voorlopige aanslag 2021 ontvangen.

Op 30 september jl. vond het jaarlijks bestuurlijk overleg plaats zoals afgesproken in het bestuurlijke akkoord over de stortplaats tussen het Avri-bestuur en de Provincie.  
In dit overleg maakte de inspecteur zijn standpunt voor de voorlopige aanslag 2021 bekend. De voorlopige aanslag is het geld dat alle nazorgbedrijven jaarlijks moeten betalen aan het Nazorgfonds om er zo voor te zorgen dat er voldoende geld is op het moment dat een stortplaats voor het beheer wordt overgedragen aan de Provincie.

In oktober stuurt de provincie de voorlopige aanslagen van alle nazorgbedrijven uit. Ook Avri zal de voorlopige aanslag 2021 ontvangen. De inspecteur heeft aangegeven dat de voorlopige aanslag voor Avri voor dit jaar € 1 mln. zal bedragen. De inspecteur overweegt nog een extra heffing op te leggen.

Het geld van de betaalde aanslag wordt toegevoegd aan de beleggingsportefeuille van het Nazorgfonds en genereert daar rendement over ons ‘spaartegoed’ in het fonds. Het behaalde rendement over het afgelopen jaar lag tussen de 4,1 en 4,8%.


Deel deze pagina opLinkedIn