U bevindt zich op: Home/Over Avri / bestuur/ Nieuws voor raadsleden

Nieuwsoverzicht

Voorbereiding plaatsing containers voor luiers en incontinentiemateriaal in volle gang

Op 1 januari 2022 gaan Neder-Betuwe, West Betuwe, Tiel en Zaltbommel luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen in semi-ondergrondse containers.…

Meer inkomsten versus meer vervuiling van grondstoffen eerste halfjaar 2021

De eerste resultaten van het programma GRIP worden zichtbaar: zowel door nieuwe contracten voor de verwerking van grondstoffen als door marktwerking…

Avri zet in op meer verbinding en samenwerking met inwoners

Er is binnen Avri het besef dat inwoners onze belangrijkste partners zijn voor het succesvol realiseren van onze doelstellingen voor Rivierenland. Het…

Strategisch koersplan vertrekpunt voor gesprek met raden over toekomst Avri

Het strategisch koersplan 2021-2025 is de interne vertaling van de kadernota 2021-2025 en beschrijft de opgave voor Avri voor de komende vijf jaren.…

Bestuursrapportage 2021 laat financieel herstel zien

Avri heeft in 2021 de koers ingezet om de kosten meer te kunnen gaan beheersen, de opbrengsten te verhogen om zo ook meer prijsstabiliteit te krijgen.…

BTW werkwijze toe aan actualisatie?

De huidige BTW-werkwijze van Avri waartoe gemeenten destijds hebben besloten, is sinds 2005 in gebruik. Ook in het proces waarbij Avri in 2015 als…

Begrotingswijziging 2022: aanpassing hoogte afvalstoffenheffing

In december 2021 stelt het Algemeen Bestuur de tarieven (het vast en variabel deel) voor de Afvalstoffenheffing (ASH) vast op basis van de begroting…

Stortplaats: voorlopige aanslag 2021 Nazorgfonds bekend

In december 2020 hebben de Provincie en de Avri-gemeenten een bestuurlijk akkoord bereikt. Doel van dit akkoord is de financiële consequenties van het…

Bestuurlijke reactie op het rapport ‘Storten en tekorten’

Het onderzoeksbureau Necker van Naem presenteerde op 13 september 2021 het onderzoeksrapport aan de raadsleden uit Rivierenland over de gang van zaken…

Stichting Greencrowd beëindigt haar werkzaamheden als intermediair voor het zonnepark.

Op donderdag 15 oktober ontvingen u, als investeerder in ons Zonnepark, en wij een email van Stichting Greencrowd dat zij per 1 maart 2022 gaan…

Deel deze pagina opLinkedIn