U bevindt zich op: Home/Over Avri / bestuur/ Nieuws voor raadsleden

Nieuwsoverzicht

Zonne en windpark gezien vanaf A15 met verkeer

Provincie Gelderland zadelt Avri-gemeenten op met financiële strop van €10 miljoen

Suggestie van Provincie om een lening af te sluiten lost het probleem niet op

Avri vernieuwt app voor inwoners

Avri 2020 app kan helpen in goed scheiden van afval

PDB: plastic zakken en containers oranje deksels

Sinds de invoering van het omgekeerd inzamelen, beschikken de laagbouw huishoudens in de kernen en buitengebied over een PDB-container aan huis. Deze…

Begroting 2021 vastgesteld

In 2021 wil Avri zich gaan richten op het zo schoon mogelijk houden van grondstoffen. Tegelijkertijd wil zij werken aan meer voorspelbaarheid van en…

Jaarstukken 2019 inclusief zienswijze goedgekeurd

In de jaarstukken is een wijziging in de afschrijving van de stortplaats doorgevoerd omdat dit anders is geïnterpreteerd door de accountant. Dit heeft…

Nedvang rapport: effecten omgekeerd inzamelen en stappenplan succesvolle invoering

Hoe kan het systeem ‘Omgekeerd inzamelen’ succesvol worden ingevoerd? Welke effecten heeft het systeem op het scheidingsgedrag van inwoners? Deze…

Vaststelling evaluatierapport ‘Omgekeerd inzamelen’ uitgesteld

De vaststelling van het evaluatierapport ‘Omgekeerd inzamelen’ is op verzoek van de gemeente Tiel doorgeschoven naar de Algemeen Bestuursvergadering…

Resultaten Avri Realisatie B.V.: geen dividenduitkering

Op 9 juli 2020 is de jaarrekening 2019 van het zonnepark tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) goedgekeurd en heeft de…

Avri heeft een nieuwe manager IBOR

Jeroen Verhagen is op 1 mei 2020 gestart als de nieuwe manager IBOR en is tevens lid van het Management Team van Avri.

Jeroen Verhagen heeft veel…

Algemeen directeur Avri blijft tot 1 oktober 2021

Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft met instemming van het Algemeen Bestuur besloten de inhuur van Walter Brouwer als algemeen directeur van Avri te…

Deel deze pagina opLinkedIn