Nieuws

Samenwerking Betuwewind met Avri Realisatie B.V. en Avri Solar B.V

Begin december 2021 heeft Avri Realisatie B.V. een verzoek via Betuwewind ontvangen. De burgerwindcoöperatie wil graag een stuk grond huren naast hun windmolen om opladen van accu’s met zon- en windenergie mogelijk te maken.

Betuwewind gaat samen met een partner een acculaadplein aanleggen. Op die locatie worden accu’s geladen van zwaar materieel (kraan, vrachtwagen). Het project moet voor de zomer van 2023 starten. Dit initiatief is ook besproken binnen Avri Realisatie B.V.: in de Raad van Commissarissen van 20 januari en in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 februari 2022. In beide overleggen is unaniem besloten om verder te gaan met dit verzoek en zaken uit te werken. De variant die nu wordt uitgewerkt is dat Avri Solar BV en Betuwewind op termijn samen stroom leveren aan derden.

Avri geeft hiervoor grond tijdelijk ( 8 jaar) middels recht van opstal uit aan Betuwewind en ontvangt hiervoor een marktconforme vergoeding. Betuwewind gaat samen met een partner het laadplein aanleggen. Avri kan binnen deze periode gebruik maken van alle kennis en de laadfaciliteiten. Op termijn ontvangt Avri Solar BV opbrengsten voor de opgewekte stroom. Op deze manier levert deze samenwerking niet alleen financiële opbrengsten voor Avri op, maar draagt het ook bij aan het streven om een meer duurzame bedrijfsvoering te realiseren; na 8 jaar is het acculaadplein namelijk van Avri en kunnen de (zware) elektrische voertuigen er rechtstreeks worden opgeladen van het wind- en zonnepark..


Deel deze pagina opLinkedIn