Het duurt momenteel wat langer voordat ons Klantcontactcentrum u telefonisch te woord kan staan of kan reageren op uw e-mail. Bedankt voor uw geduld.

Nieuws

Proces toekomstbestendige Milieustraten

Onze vier milieustraten dateren van rond het jaar 2000 tot 2010. In die tijd waren ze prima van opzet, maar inmiddels passen zij niet meer bij de eisen van de huidige tijd. De verouderde milieustraten veroorzaken dat er onvoldoende gestuurd kan worden op het behalen van gestelde doelen.

In het kort is verbetering van de milieustraten om de volgende redenen te adviseren:

  • De huidige 4 milieustraten zijn verouderd (veiligheid, wetgeving milieueisen, presentatie)
  • De spreiding over het verzorgingsgebied is niet optimaal
  • Onze milieustraten trekken steeds meer bezoekers. Dit is een succes, maar de huidige capaciteit is niet langer toereikend
  • Om het landelijk doel van 2025 (30kg restafval pp) en 2050 (geen restafval) te behalen en om grondstoffen optimaal te kunnen hergebruiken moeten we grondstoffen scheiden voor inwoners zo gemakkelijk en prettig mogelijk maken.

In februari is het AB met een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken rond de milieustraten en is met hen gedeeld hoe de toekomstige stappen in grote lijnen worden vormgegeven.
De afgelopen tijd is bij diverse bezoeken aan gemeenteraden door Avri ook stil gestaan bij de toekomstige ontwikkelingen van de milieustraten. Raadsleden hebben hierbij de mogelijkheid gehad vragen te stellen en suggesties te doen. Deze inbreng verwerken we nu in de uitwerkingen.


Deel deze pagina opLinkedIn