Nieuws

Avri weet stijging afvalstoffenheffing te beperken tot 4%

Ondanks prijzen die op alle fronten meer stijgen dan was voorzien, is het gelukt om de tarieven van de afvalstoffenheffing slechts beperkt te laten stijgen. Avri heeft een verdere stijging dan eerder dit jaar al werd voorzien weten te voorkomen.

PERSBERICHT

Geldermalsen, 22 december 2022

Avri weet stijging afvalstoffenheffing te beperken tot 4% Inspanningen op meerdere fronten resulteren in bescheiden stijging

Ondanks prijzen die op alle fronten meer stijgen dan was voorzien, is het gelukt om de tarieven van de afvalstoffenheffing slechts beperkt te laten stijgen. Avri heeft een verdere stijging dan eerder dit jaar al werd voorzien weten te voorkomen. Het totale tarief inclusief aanbiedingen van restafval voor een gemiddeld huishouden komt in 2023 uit op een jaarbedrag van € 317. Dat is € 11 meer per jaar (4%). Het variabele tarief per 30 liter restafval blijft € 1.

Meer stabiliteit

Tegenover de zeer fors stijgende tarieven voor energie, brandstoffen, loonkosten en verwerking van afval en grondstoffen staan efficiencywinst, tijdelijk lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen (door lange looptijd van aanbestedingen en langere levertijden) en, zoals eerder aangekondigd, een grotere toename van het aantal aansluitingen dan verwacht. Daardoor stijgen de tarieven van de afvalstoffenheffing in 2023 beperkt.

Avri werkt hard aan financieel herstel om met een financieel gezonde basis al haar taken te kunnen uitvoeren. De afgelopen jaren zorgden dalende grondstofvergoedingen, extra rijksbelastingen en prijsindexeringen voor een stijgende afvalstoffenheffing in heel Nederland. Ook de afvalstoffenheffing in Rivierenland ging omhoog. Avri wil deze trend doorbreken en werken aan meer stabiliteit, door de bedrijfsvoering te verstevigen, risico’s te beheersen en financiële weerstand voor de toekomst op te bouwen.

In 2022 heeft Avri de beweging ingezet om de bedrijfsvoering meer robuust te maken door de vaste formatie te vergroten. Door te investeren in ons personeelsbestand blijven we een aantrekkelijke werkgever. We richten ons erop om mensen te boeien en te binden.

Avri is nog bezig met het uitwerken van een aantal posten, zoals de alternatieve inzet van de verenigingen die nu mee papier inzamelen en de herinrichting van de milieustraten. Omdat hierover nog geen beslissingen zijn genomen, kunnen deze nog niet in de begroting kunnen worden verwerkt. Het financieel effect van de circulaire verwerking van incontinentiemateriaal is daarin al wel opgenomen.

Circulariteit

Pieter Neven, voorzitter Algemeen Bestuur Avri: “Door te zorgen voor een betere aansluiting tussen inzameling en verwerking van grondstoffen enerzijds, en ontwikkeling van nieuwe producten anderzijds, kunnen we met zijn allen een grote bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheids- en circulariteitsdoelstellingen van de regio.” Een mooi voorbeeld hiervan is de oprichting van Cirtex voor circulaire verwerking van textiel. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met het initiatief Afvalvrije scholen, jong geleerd is immers oud gedaan.

Inwoners en bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan circulariteit door het goed scheiden van restafval en herbruikbare grondstoffen. Goed scheiden zorgt ook voor hogere, stabiele inkomsten, die bijdragen aan het beperken van de stijging van de afvalstoffenheffing.

Aanpassingen Afvalstoffenverordening en tarieven 2023

De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2023 ingaan voor het inzamelen van afval, zijn:

  • Het toevoegen van een tarief voor de inzameling van grondstoffen bij scholen.
  • Het gratis kunnen omwisselen van een kleine naar een grote grondstoffencontainer (plastic verpakkingen, drinkpakken en blik; gft; papier).
  • Het gratis kunnen omwisselen van een grote naar een kleine restafvalcontainer. Voor meer informatie over de afvalstoffenheffing en tarieven 2023 kijk op avri.nl: Tarieven 2023
  • Afvalstoffenverordening

Deel deze pagina opLinkedIn