Vergaderstukken AB 7 juli 2021

Op woensdag 7 juli 2021 vergadert het Algemeen bestuur van Avri digitaal via Teams van 08.30 uur tot 11.00 uur. 
Wilt u de vergadering digitaal bijwonen, dan kunt u zich aanmelden bij Avri (Bestuurssecretariaat@avri.nl) onder vermelding van uw naam en e-mailadres. Vlak voor de vergadering krijgt u een e-mail toegestuurd met de link waarmee u kunt inloggen.

15 april 2021 - Voor zienswijze aangeboden stukken:

Agenda 7 juli 2021

Printversie agenda en alle bijlagen AB vergadering 7 juli 2021

Bijlagen

* De stukken behorende bij agendapunt 7.1 en 7.1 zijn concepten. De definitieve stukken worden verzonden op 2 juli 2021, wanneer de zienswijzen verwerkt zijn.

** In verband met de reactietermijn worden agendapunt 7.10 en 7.11 eerder dan de vergadering schriftelijk afgehandeld en in de vergadering bekrachtigd.

Geluidsopname van deze vergadering (streaming via Soundcloud).

Deel deze pagina opLinkedIn