U bevindt zich op: Home/Over Avri / bestuur/ Strategisch Koersplan 2024 - 2030

Strategisch Koersplan 2024 - 2030

Avri beschrijft in het Strategisch Koersplan 2024-2030 de ambitie en opgaven, waarvoor het namens de gemeenten in Rivierenland aan de lat staat. Onder de noemer ‘Hart voor Rivierenland’ stelt Avri een schone, duurzame en veilige leefomgeving centraal, waarin generaties van nu én de toekomst prettig kunnen leven en meedoen. Het Algemeen Bestuur van Avri stemde op 15 februari 2024 in met het plan. Dit loopt tot 2030, in lijn met de landelijke klimaatdoelen. 

Bijdragen aan een circulair Rivierenland  
Wereldwijd is sprake van grote opgaven door klimaatverandering, milieuvervuiling en verlies van biodiversiteit. Europese en landelijke wetgeving vragen van gemeenten om stappen te zetten en de omslag te maken naar een circulaire economie. Zo heeft Regio Rivierenland de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten in deze regio heeft Avri de opdracht om hieraan bij te dragen. Onder meer door samen met inwoners, bedrijven en gemeenten de verschillende soorten afval nog beter in te zamelen en te sorteren en vervolgens als nieuwe grondstoffen terug te brengen in de markt. ‘Avri kan niet meer volstaan met alleen afval inzamelen’ merkt directeur Walter Brouwer op. ‘We willen een rol van betekenis vervullen voor een toekomstbestendig Rivierenland. De gemeenten verwachten dat ook van ons. Daarom moeten we ons verder ontwikkelen tot leverancier van hoogwaardige grondstoffen en inwoners daar goed in meenemen. Dat staat ook in ons Strategisch Koersplan.’    

Visie van gemeenteraden   
Het Strategisch Koersplan is een plan op hoofdlijnen, waarin Avri verwoordt wat het de komende jaren tot stand kan brengen. Dit doet Avri aan de hand van vijf strategieën met bijbehorende acties. De gemeenteraden hebben hun visie gegeven op het ontwerp Strategisch Koersplan. Hun reacties gingen met name over de haalbaarheid en de uitvoering van het plan. Ook het tijdig betrekken van de gemeenteraden bij strategische onderwerpen is wat hun betreft een aandachtspunt. Avri heeft de reacties van de gemeenteraden verwerkt in het definitieve koersplan. Via een zogeheten programmatische aanpak gaat Avri aan de slag met de uitvoering. Acties zijn in elk geval het opstellen van een beleidsplan ‘Van afval naar grondstoffen’ en een visie op de milieustraten, een onderzoek naar de besturingsstructuur en een schone grondstoffencampagne.  

HOUTSKOOLSCHETS  

In 2022 vroegen de gemeenteraden in Rivierenland om een toekomstbeeld voor de wenselijke koers van Avri. Dit in het licht van de landelijke duurzaamheids- en circulariteitsdoelen. Een raadswerkgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van de acht gemeenteraden - werkte deze wens uit in de zogenoemde Houtskoolschets ‘Naar een circulair Rivierenland en de toekomstige richting van Avri’.  

In dit document zijn twee centrale vragen beantwoord: 

  • Waarom ontwikkelt Avri nieuwe dienstverlening naast het inzamelen van afval? 
  • Wat brengt gemeenten meer in positie om Avri te besturen en wat geeft Avri handelingsruimte? 

In januari 2023 presenteerde de raadswerkgroep de houtskoolschets aan de overige gemeenteraadsleden en droegen zij het stokje symbolisch over aan de bestuursvoorzitter van Avri. In de periode daarna is de houtskoolschets besproken in de afzonderlijke gemeenteraden. De uitkomsten van deze besprekingen zijn samengevat in het memo Vraag en antwoord en in het Addendum op de houtskoolschets. 

Inspiratiebron 
De houtskoolschets vormde een belangrijke inspiratiebron voor het Strategisch Koersplan van Avri. Diverse doelen en acties in het koersplan komen voort uit de visie die in de houtskoolschets is beschreven.   

Documenten

Deel deze pagina opLinkedIn