U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Provincie Gelderland zadelt Avri-gemeenten op met financiële strop van €10 miljoen

Zonne en windpark gezien vanaf A15 met verkeer

Suggestie van Provincie om een lening af te sluiten lost het probleem niet op

Op 28 oktober neemt Provinciale Staten een besluit over het voorstel om de Verordening nazorgheffing stortplaatsen te wijzigen. Hierin is ook een verlaging van de rekenrente voor het Nazorgfonds voorgesteld. Als gevolg hiervan, moeten de acht Avri-gemeenten en hun inwoners nog dit jaar met elkaar € 10 miljoen opbrengen. Dat is een onmogelijke opgave in deze tóch al zo moeilijke periode van zeer krappe gemeentebegrotingen en oplopende coronakosten. Avri heeft de Provincie diverse voorstellen gedaan om tot oplossingen te komen die voor beide partijen acceptabel zijn en waarmee voorkomen kan worden dat de inwoners van Rivierenland de dupe worden. Tot op heden is bij de Provincie helaas nog geen witte rook verschenen - terwijl een oplossing binnen handbereik is.

Provincie wijzigt op allerlaatste moment nog even de rekenrente

Joost Reus, voorzitter Algemeen Bestuur Avri: “De stortplaatsexploitanten waaronder Avri, sparen voor het Nazorgfonds van de Provincie. Op het moment dat een stortplaats is gesloten en wordt overgedragen aan de Provincie, is er genoeg geld gespaard om het eeuwigdurende beheer door de Provincie daarvan te kunnen betalen. Nu verandert de Provincie, een paar jaar voordat we de al afgedichte stortplaats van Avri aan haar gaan overdragen, nog even de rekenrente om eventuele risico’s die zich misschien in de toekomst voordoen, te kunnen dekken. Hierdoor moeten we opeens nog dit jaar €10 miljoen dekken in de begroting. Stel je voor dat we dat met onze pensioenen zouden doen: een paar maanden voor dat je 67 wordt, krijg je bericht dat je nu nog even €50.000 extra moet storten anders kun je niet met pensioen”.

Oplossing binnen handbereik: maak overgangsregeling voor al afgedichte stortplaatsen

Avri doet de Provincie het voorstel om een overgangsregeling in de verordening op te nemen voor de stortplaatsen die al fysiek zijn afgedicht. Hiervoor zou de renteverlaging niet van toepassing moeten zijn. De stortplaats van Avri, die al enkele jaren geleden is afgedicht, wordt daarmee hetzelfde behandeld als de stortplaatsen die al onder de verantwoordelijkheid van de Provincie vallen. De Avri-gemeenten kunnen wel garant staan voor een bedrag van €10 miljoen als er in de toekomst zich grote kosten aandienen en er te weinig geld in het fonds zou zitten voor de Avri-stortplaats. De Provincie wordt zo voor dat bedrag ontzorgd.

Lening aangaan is geen oplossing voor het probleem

Op alle andere (nog niet afgesloten) stortplaatsen in Gelderland vinden nog stortingen plaats, behalve op de stortplaats van Avri. Exploitanten van stortplaatsen die nog open zijn, kunnen een hogere nazorgheffing geleidelijk invoeren en hun plannen voor de nazorg actualiseren. Bovendien hebben de meeste van hen, omdat het private partijen zijn, geen ‘last’ van de begrotingsspelregels waaraan overheden zich hebben te houden. Dat geldt niet voor Avri waarvan de stortplaats is afgedicht, het nazorgplan nagenoeg gereed is en de middelen voor de overdracht keurig zijn gereserveerd. Als de provincie nu de rente zo stevig verlaagt, brengt ze de 8 Avri-gemeenten in Rivierenland in grote financiële moeilijkheden. Zij zijn gebonden aan strenge regels voor verantwoording van hun financiën. Hierdoor moet Avri dit jaar de € 10 miljoen extra kosten in de jaarrekening verwerken. Deze reserve heeft Avri niet. Dat betekent dat de Avri-gemeenten en inwoners van Rivierenland nog dit jaar deze € 10 miljoen moeten gaan opbrengen. Dat is ook de reden dat het aangaan van een lening, zoals de Provincie suggereert, het probleem niet oplost. Een onverteerbare last in deze tóch al zo lastige periode van zeer krappe gemeentebegrotingen en oplopende coronakosten.

Dekking voor klein theoretisch risico over 60 jaar waarvan de inwoners het geld nooit meer terugkrijgen

In de wet Milieubeheer zijn de exploitatie van stortplaatsen door gemeenten en de nazorg door de Provincies geregeld. Wanneer een stortplaats wordt afgesloten, wordt deze overgedragen aan de Provincie die de stortplaats in beheer neemt. Hiervoor moeten gemeenten betalen aan de Provincie. De Provincie Gelderland heeft een Nazorgfonds Stortplaatsen Gelderland waarin zij middelen beheert om deze nazorg te bekostigen. Om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende middelen in dit fonds zitten, belegt de Provincie deze middelen.

De Provincie heeft zoveel zekerheden ingebouwd dat de kans dat er in de loop van de jaren een tekort ontstaat,  klein is. De voorspelde gemiddelde dekkingsgraad van het fonds is na 60 jaar 300% en er is een kans van 77% dat het Nazorgfonds genoeg of zelfs veel te veel geld bevat om de verwachte kosten te dekken. Geld dat de inwoners betalen, dat altijd in het Nazorgfonds zal blijven en ondanks hoge rendementen in de toekomst nooit meer wordt teruggeven aan die inwoners.

  • Videoboodschap “Avri roept Statenleden op om inwoners Rivierenland te behoeden voor financiële strop”
  • Overige bijlagen: zie onderaan deze pagina

 


Deel deze pagina opLinkedIn