Nieuws

Meer inkomsten versus meer vervuiling van grondstoffen eerste halfjaar 2021

De eerste resultaten van het programma GRIP worden zichtbaar: zowel door nieuwe contracten voor de verwerking van grondstoffen als door marktwerking zien we met name hogere inkomsten voor papier en textiel. Helaas hebben we ook te maken met de landelijke trend van meer vervuiling van grondstoffen wat zorgt voor hogere kosten.

De Afval- en Grondstoffenrapportage over het eerste halfjaar van 2021 laat enkele positieve ontwikkelingen zien, vooral aan de inkomstenkant. Tegelijk is het nodig om aandacht te blijven geven aan goed gescheiden inzamelen van grondstoffen. Bij sommige grondstoffen laat de zuiverheid soms te wensen over en dit werkt het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen tegen. Ook zorgt het voor hogere kosten. Dit resulteert in afkeur, het verwerken van grondstoffen als restafval en daardoor kosten in plaats van opbrengsten.

Restafval
De hoeveelheid ingezameld restafval is met 79 kg/inwoner ongeveer gelijk aan 2020. Het gestelde doel van 75 kg/inw wordt naar verwachting in 2021 nog net niet gehaald vanwege de effecten van corona en van vervuiling van grondstoffen (die als restafval meetellen).

Gft
Er is enkele procenten meer gft ingezameld dan in 2020. Helaas zien we wel een toename van de vervuiling. Het verwerkingstarief is ongewijzigd. Avri onderzoekt regionale duurzame verwerkingsmethoden: minder transport en minder kosten door het werken in eigen beheer.

Papier
Door het online winkelen is het aanbod van oud papier en karton in het eerste halfjaar met 8% gestegen. De vervuiling op deze grondstof mag gerust zorgelijk genoemd worden. De prijs van papier is door marktwerking bijna verdubbeld, van €40 naar €75 euro per ton.

Pdb
We zamelden vrijwel evenveel plastic, blik en drankenkartons (pdb) in als in het eerste halfjaar van 2020. Er is wel een afname te verwachten vanwege het statiegeld op plastic flesjes vanaf 1 juli 2021. De landelijk vastgestelde inzamelvergoeding is per 2021 gedaald, ondertussen is het geschil over de afrekening over 2017-2020 nog niet beslecht. De verwerkingscapaciteit voor pdb in Nederland is nog altijd onvoldoende.

Textiel
Door de lockdown moesten ook de kledingwinkels sluiten, met als gevolg minder ingezameld textiel in het eerste halfjaar. Door een beter contract is het tarief gestegen van €0 naar €230 euro per ton. De kwaliteit van het ingezamelde textiel is verbeterd omdat met onze nieuwe verwerker een andere definitie van vervuiling is afgesproken. Binnen de Regiodeal werken we met andere partijen aan een businesscase om zelf textiel te sorteren (CirTex, zie elders in deze e-letter) met als doel om het gesorteerde textiel te verwerken tot half- of eindfabrikaten met andere partijen in de regio. De beste kwaliteit textiel gaat naar de regionale kringloopwinkels.

Glas
Er is een fractie minder glas ingezameld dan vorig jaar. Het tarief is ongewijzigd gebleven, maar we hebben wel te maken gekregen met meer transportkosten. In 2022 moeten we een nieuw verwerkingscontract voor glas sluiten.


Deel deze pagina opLinkedIn