Het is erg druk bij het klantcontactcentrum. Het kan daardoor langer duren voordat we u kunnen helpen. Alvast dank voor uw geduld.

U bevindt zich op: Home/Over Avri / bestuur/ Wet Open Overheid

Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 in stappen van start gegaan. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo moet de transparantie van (semi)-overheden verbeteren. Ook moet de Woo ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter te vinden en beter uitwisselbaar is. De Wet open overheid (Woo) regelt dat u informatie kunt opvragen over alles wat de overheid doet.

Overheidsinformatie moet gemakkelijk en goed te vinden zijn. Ook moet overheidsinformatie goed gearchiveerd worden. De Woo verplicht overheden om zo veel mogelijk informatie snel actief openbaar te maken en te publiceren.

Iedereen die informatie van de overheid wil, kan voortaan terecht bij een contactpersoon. Deze persoon helpt u om de informatie te vinden die u zoekt. Soms krijgt u de informatie meteen. En soms wordt u doorverwezen naar iemand die u verder kan helpen. Elke overheidsorganisatie heeft zo’n contactpersoon. Ook bij Avri kunt u terecht bij een contactfunctionaris.

Indienen informatieverzoek of Woo-verzoek

U kunt uw informatieverzoek over de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaven van de afvalstoffenverordening en voorlichting over afval bij Avri indienen. Avri onderhoudt daarnaast voor gemeente Tiel het groen, de wegen, de riolering en ook de begraafplaatsen. Ook hierover kunt u bij Avri een informatieverzoek indienen.

Ga naar onze gemeenschappelijke regeling
Ga naar de lokale wet en regelgeving 

Informatieverzoek

Kijkt u eerst eens of de informatie waar u naar op zoek bent, misschien al openbaar is? Kijk altijd eerst even op de website van Avri wat daarop al te vinden is. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u een informatieverzoek indienen via info@avri.nl of (0345) 58 53 53. Onze Informatiecontactpersoon zal uw verzoek in behandeling nemen en reageren.

Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u formeel om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het kan zijn dat we u bellen met wat extra vragen. Het is dus handig als u bij het verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft.

Op basis van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van Avri. Het (geanonimiseerde) Woo-verzoek, het Woo-besluit en de documenten worden uiteindelijk gepubliceerd op onze website. Zet in het Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek
  • over welk bestuurlijk onderwerp het gaat
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat
  • over welke periode het gaat
  • uw contactgegevens

Een verzoek om informatie op basis van de Woo richt u aan:

  • E-mail: info@avri.nl t.a.v. Woo Contactfunctionaris 
  • Schriftelijk (via post): t.a.v. Woo Contactfunctionaris, Meersteeg 15, 4191 NK Geldermalsen
  • Dient u een Woo-verzoek op een andere manier in? Dan nemen we dit niet in behandeling.

Reactietermijn van vier weken

Als wij uw Woo-verzoek hebben gekregen, krijgt u een bevestiging. Als we nog vragen hebben over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar contact met u op.

Avri heeft vier weken de tijd om een besluit op uw Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog twee weken worden verlengd. Hier krijgt u een bericht over.

Bent u het niet eens met het Woo-besluit? Dan kunt u bezwaar indienen. Vervolgens kunt u ook beroep en hoger beroep indienen. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar of beroep kunt aantekenen.

Vragen over de Woo?

Voor vragen over de Woo kunt u contact opnemen met onze informatie contactpersoon via info@avri.nl of telefonisch via het KCC. 

Deel deze pagina opLinkedIn