U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Textiel duurzaam verwerkt, opbrengst gaat naar inwoners

In deze periode is Avri bezig om actief te controleren en te handhaven op het inzamelen van textiel zonder vergunning. Er zijn organisaties zoals scholen en sportverenigingen die op hun terrein een container hebben staan om textiel in te zamelen voor het goede doel. Ze houden daar zelf ook wat geld aan over. Dit is echter in de regio Rivierenland niet toegestaan. 

Waarom mag dit niet?

Avri is door de 8 deelnemende gemeenten aangewezen als enige organisatie die huishoudelijk afval en grondstoffen in deze regio mag inzamelen. Dat is zo afgesproken in de Afvalstoffenverordening. Avri heeft ook als taak om te controleren of deze verordening goed wordt nagekomen. Daarom spreken de handhavers van Avri iedereen erop aan die zonder vergunning afval of grondstoffen inzamelt.  
De inwoners van de regio betalen Afvalstoffenheffing voor het inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval en grondstoffen door Avri. Avri zorgt ervoor dat de grondstoffen zo veel mogelijk worden hergebruikt en dat alles wat is ingezameld zo duurzaam en voordelig mogelijk wordt verwerkt, volgens de wensen van de gemeenten. Sommige van die grondstoffen, zoals textiel, leveren geld op in de verwerking. Dat zorgt ervoor dat de Afvalstoffenheffing wat lager kan zijn. De inkomsten gaan dus direct terug naar de inwoners. 

Wat gebeurt er met het textiel dat Avri inzamelt?

Hierbij houden we zicht op de duurzame aanpak van het hele proces, wat niet het geval is wanneer het textiel door een derde partij wordt doorverkocht naar het buitenland. Het textiel uit de Avri textielcontainers wordt door onze verwerker gesorteerd op kwaliteit. Kleding die nog te dragen is wordt in Nederland voornamelijk in kringloopwinkels verkocht. Kleding waar geen markt voor is in Nederland gaat voor verkoop naar het buitenland. Vervolgens is er een deel dat weer wordt verwerkt in vezels waarvan opnieuw textiel wordt gemaakt. Het textiel met de laagste kwaliteit wordt ingezet als poetsdoek of isolatiemateriaal bijvoorbeeld in de auto-industrie.

Maar deze organisaties steunen toch goede doelen en zichzelf hiermee?

Iedere inwoner mag zelf bepalen of hij goede doelen of organisaties wil steunen, en welke doelen hij kiest. Avri of de gemeenten hebben niets tegen de goede doelen. Het is alleen niet de bedoeling dat deze gesteund worden met geld dat ten goede zou moeten komen aan de Afvalstoffenheffing voor alle inwoners. 

Bruikbare kleding is toch geen afval?

Soms wel en soms niet. Het is gewoon toegestaan om draagbare kleding voor hergebruik naar de kringloopwinkel te brengen, of naar een inzamelpunt voor hulp aan inwoners die minder te besteden hebben. Dat mag, omdat die winkels en inzamelpunten alleen draagbare kleding aannemen en geen ander textiel. 
Maar wanneer draagbare kleding samen met niet-draagbare kleding en/of ander textiel bij een verzamelpunt wordt ingeleverd, wordt het wel als afval beschouwd. En dat is niet toegestaan. 
 


Deel deze pagina opLinkedIn