U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

STRATEGISCH KOERSPLAN 2024-2030 

Avri strategisch koersplan

Op 15 februari jl. stemde het Algemeen Bestuur (AB) in met het Strategisch Koersplan 2024-2030. Avri beschrijft in dit plan de ambitie en opgaven, waarvoor het namens de gemeenten in Rivierenland aan de lat staat. Onder de noemer ‘Hart voor Rivierenland’ stelt Avri een schone, duurzame en veilige leefomgeving centraal, waarin generaties van nu én de toekomst prettig kunnen leven en meedoen. Het Strategisch Koersplan loopt tot 2030, in lijn met de landelijke klimaatdoelen.

Wereldwijd is sprake van grote opgaven door klimaatverandering, milieuvervuiling en verlies van biodiversiteit. Europese en landelijke wetten vragen van gemeenten dat zij de omslag maken naar een circulaire economie. Zo wil Regio Rivierenland in 2050 volledig circulair zijn. Als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten in deze regio is het aan Avri om bij te dragen aan deze ambitie. Bijvoorbeeld door samen met inwoners, ondernemers en gemeenten de verschillende afvalstromen nog beter in te zamelen en te sorteren en deze vervolgens als nieuwe grondstoffen terug te brengen in de markt.   

Toekomstbestendig Rivierenland  
‘Avri kan niet meer volstaan met alleen afval inzamelen’ merkt directeur Walter Brouwer op. ‘We willen onze rol pakken voor een toekomstbestendig Rivierenland. De gemeenten verwachten dat ook van ons. Daarom moeten we ons verder ontwikkelen tot leverancier van hoogwaardige grondstoffen en inwoners daar goed in meenemen. Dat staat ook in ons Strategisch Koersplan.’    
Het Strategisch Koersplan is een plan op hoofdlijnen, waarin Avri verwoordt wat het de komende jaren tot stand kan brengen. Dit gaat Avri doen aan de hand van vijf strategieën met bijbehorende acties.   

Visie van gemeenteraden   
De afgelopen maanden konden de gemeenteraden hun visie geven op het ontwerp Strategisch Koersplan. Hun reacties gaan vooral over de haalbaarheid en de uitvoering van het plan. Ook vragen de raden aan Avri om hen tijdig te betrekken bij strategische onderwerpen.  
Avri heeft de reacties op het ontwerp plan verwerkt in het definitieve koersplan. Nu is het tijd voor de uitvoering. Dat gaat Avri doen via een zogenoemde programmatische aanpak. Enkele acties uit het koersplan: het opstellen van een beleidsplan ‘Van afval naar grondstoffen’ en een visie op de milieustraten, onderzoek doen naar de besturingsstructuur en het uitvoeren van een schone grondstoffencampagne.  

Houtskoolschets  
Ruim een jaar geleden vroegen de gemeenteraden in Rivierenland om een toekomstbeeld voor de wenselijke koers van Avri. Dit in het licht van de landelijke duurzaamheids- en circulariteitsdoelen.  
Een raadswerkgroep – met vertegenwoordigers van de acht gemeenteraden – werkte deze wens uit in de ‘Houtskoolschets’. Dit document vormde voor Avri een belangrijke inspiratiebron voor het Strategisch Koersplan. Diverse doelen en acties in het koersplan komen voort uit de visie die de raadswerkgroep in de Houtskoolschets heeft beschreven.  
 


Deel deze pagina opLinkedIn