U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

KADERNOTA 2025 

Rekenmachine

Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft de Kadernota 2025 op 8 november jl. vastgesteld en deze op 10 november voor een reactie aangeboden aan de raden.

Via de Kadernota legt Avri de uitgangspunten voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 voor aan de gemeenten, die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Avri.  

Vast en variabel tarief  
Avri vroeg de gemeenten met name naar een reactie op de verhouding tussen het vast en variabel tarief van de afvalstoffenheffing.  
Alle gemeenten hebben een zienswijze (al dan niet in concept) ingediend. Er is brede steun voor de ingezette lijn. Wel hebben de gemeenten laten weten dat ze behoefte hebben aan een nadere onderbouwing, voordat ze een uitspraak kunnen doen over de verhouding tussen het vast en variabel tarief.   

Zienswijzen  
De ‘Nota zienswijze op de kadernota’ is behandeld in het Dagelijks Bestuur van 8 februari 2024. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 februari jl. is de Kadernota en de ‘Nota zienswijzen op de kadernota’ besproken. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de Kadernota. Avri verwerkt deze in de begroting 2025.  
 


Deel deze pagina opLinkedIn