U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

BESTUURSRAPPORTAGE 2023

Bestuursrapportage 2023

Tijdens de vergadering op 12 oktober heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Avri de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Met dit document informeert Avri inwoners, bestuurders en gemeenten over ontwikkelingen binnen Avri en de verwachte (financiële) resultaten van 2023. In financieel opzicht zijn we blij dat we ondanks kostenstijgingen binnen de begroting blijven.

In de Bestuursrapportage leest u onder andere dat we de eerste stappen zetten om te komen tot een circulair ambachtscentrum. Met de aankoop van grond in de gemeente Tiel kunnen we deze ‘milieustraat voor de toekomst’ realiseren.  

Incontinentiemateriaal 

In 2022 is Avri in vier gemeenten gestart met de inzameling van incontinentiemateriaal. De hoeveelheid restafval is met 7% afgenomen. De opgezette inzamelstructuur werkt goed voor inwoners en Avri. Ook de andere vier gemeenten in Rivierenland hebben besloten om mee te gaan doen. Dat gebeurt vanaf 1 januari 2024. 

Handhaving toekomstbestendig 

Avri is gestart met een traject om het organisatieonderdeel handhaving toekomstbestendig te maken. De verwachtingen van de gemeenten op dit gebied nemen toe en de vragen worden complexer. Ook striktere wetgeving als de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de WPG (Wet politiegegevens) vereist dat Avri nadenkt over wat nodig is om hieraan te voldoen. Dit traject doet Avri in samenspraak met de gemeenten Culemborg, Tiel en Zaltbommel. 


Deel deze pagina opLinkedIn