U bevindt zich op: Home/Over Avri / bestuur/ Bestuur en organisatie

Vergaderschema en vergaderstukken

Bekijk het vergaderschema van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Ook de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur kunt u hier bekijken en/of downloaden.

Naar het vergaderschema

Gemeenschappelijke regeling

Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zijn de deelnemers. De belangrijkste taken van Avri zijn inzameling en -verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, beheer van de openbare ruimte en handhaving. In totaal werken bij Avri ruim 200 medewerkers. Samen met ruim 250.000 inwoners en de 8 gemeenten, werken zij aan een schoon Rivierenland.

Bekijk de Gemeenschappelijke Regeling Avri op overheid.nl

Bestuur

Het bestuur van Avri bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.  De bestuursleden zijn wethouders van de deelnemende gemeenten. Door en uit het Algemeen Bestuur wordt de voorzitter gekozen. Dit is ook de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Algemeen bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden. De gemeenteraden wijzen hiervoor ieder een lid aan. De vergaderingen en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur zijn openbaar tenzij het een besloten vergadering betreft of er geheimhouding op een vergaderstuk rust. De samenstelling van het Algemeen Bestuur is als volgt:

 • Pieter Neven voorzitter
  Gemeente Buren
 • Daphne Bijvoet
  Gemeente Culemborg
 • Stefan van Someren
  Gemeente Neder-Betuwe
 • Remco Dijkstra
  Gemeente Tiel
 • Joke van Vrouwerff
  Gemeente West Betuwe
 • Evert Jan Slootweg
  Gemeente West Maas en Waal
 • Kees Zondag
  Gemeente Zaltbommel
 • Toine Nettenbreijers
  Gemeente Maasdriel

Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden. Dit zijn de voorzitter en twee leden van het Algemeen Bestuur. De vergaderingen en vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur zijn niet openbaar.  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • Pieter Neven voorzitter
  Gemeente Buren
 • Joke van Vrouwerff
  Gemeente West Betuwe
 • Toine Nettenbreijers
  Gemeente Maasdriel

Directeur
De organisatie van Avri staat onder leiding van de directeur Walter Brouwer. De directeur is ook secretaris van zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur.

Deel deze pagina opLinkedIn