Restafval

Restafval is al het afval dat overblijft nadat u de verschillende afvalsoorten zo goed mogelijk gescheiden hebt aangeboden.

Restafval kan in de ondergrondse container voor restafval of in de container voor restafval die sommige inwoners (uit het buitengebied en kleine dorpen) thuis hebben. Woont u in een flat of appartement en hebt u geen groene gft-container? Dan kunt u uw groente-, fruit- en tuinafval ook bij het restafval aanbieden.

Voor incidenteel extra restafval (bijvoorbeeld na een feestje), geven wij u als extra service de mogelijkheid om dit in een huisvuilzak van 60 liter, tegen betaling, aan te bieden op de milieustraat. Bekijk het actuele tarief.

Twijfelt u waar uw afval thuishoort, kijk dan eens op de Afvalwijzer.

dit hoort bij restafval


Afval dat overblijft nadat u de verschillende afvalsoorten zo goed mogelijk gescheiden hebt aangeboden.

dit hoort niet bij restafval


 • gft-afval 
 • klein chemisch afval
 • glas
 • blik
 • papier
 • textiel
 • grofvuil
 • grof tuinafval
 • elektr(on)ische apparatuur
 • asbest
 • bouw- en sloopafval

Wat wordt er mee gedaan?


Restafval is niet geschikt voor hergebruik. Daarom gaat het na inzameling naar de verbrandingsinstallatie.

Naar boven

Deel deze pagina opLinkedIn