Het is erg druk bij het klantcontactcentrum. Het kan daardoor langer duren voordat we u kunnen helpen. Alvast dank voor uw geduld.

U bevindt zich op: Home/Inwoners/Afval/Afvalinzameling/Informatie over afvalsoorten/ Oud ijzer en metalen

Oud ijzer en metalen

Lever het in bij de milieustraat. Het afval mag niet verontreinigd zijn.

Twijfelt u waar uw afval thuishoort, kijk dan eens op de Afvalwijzer.

Wat wordt er mee gedaan?


Metalen zoals lood, koper en zink zijn erg schadelijk voor het milieu. Als de metalen worden gesorteerd en zo nodig bewerkt, kunnen ze goed dienen als grondstof voor nieuwe producten. Via Avri vinden metalen hun weg naar verwerkers en gieterijen.

Naar boven

Deel deze pagina opLinkedIn