U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Avri sluit 2019 af met tekort van €1,1 miljoen

Doelstellingen 2019 gehaald, financiële reserves uitgeput

2019 is een bewogen jaar geweest voor Avri en de inwoners van Rivierenland. Het nieuwe afvalbeleid werd ingevoerd en hoewel dat niet vlekkeloos is verlopen, mogen de resultaten er zijn. Het overgrote deel van de inwoners scheidt het afval en grondstoffen goed waardoor de hoeveelheid restafval in 2019 indrukwekkend is gedaald met 38%. Hierdoor zetten gemeenten een grote stap in het bereiken van de landelijke en regionale doelstellingen in 2020. Ook heeft Avri in opdracht van zes van de acht aangesloten gemeenten taken op het terrein IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) en Handhaving APV naar tevredenheid uitgevoerd. Externe factoren zoals rijksbelasting op vuilverbranding, instortende mondiale grondstofmarkten en – dichterbij huis – vervuiling en afvaltoerisme hebben gezorgd voor een fors financieel probleem. 2019 is afgesloten met een tekort van € 1,1 miljoen. Avri kan de financiële gevolgen van 2019 nog net zelf opvangen, maar er zijn geen financiële reserves meer voor toekomstige tegenvallers. Avri gaat hiervoor met de regiogemeenten in gesprek.

Omgekeerd inzamelen

De regiogemeenten van Avri hebben in het verlengde van het doel van de Nederlandse overheid (in 2050 een 100% circulaire economie) zich tot doel gesteld om in 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner per jaar te produceren. Hiervoor is op 1 juli 2019 het omgekeerd inzamelen ingevoerd en betalen inwoners voor hun restafval dat zij naar de ondergrondse wijkcontainer moeten brengen. Hoewel de start moeizaam was, is de verwachte daling van het restafval nagenoeg gerealiseerd in 2019. Het aanbod restafval daalde in de tweede helft van 2019 met 38% tot 77 kg per inwoner (omgerekend naar een geheel kalenderjaar). Het jaargemiddelde komt op 100 kg restafval (2018; 126 kg. restafval). De verwachting is dan ook dat de regionale doelstelling van 75 kg in 2020 zal worden bereikt.

Marktontwikkelingen,  vervuiling en afnemende reserves zorgen voor uitputting financiële reserves

In 2019 zijn de marktprijzen van grondstoffen verder gedaald en hebben verwerkers van grondstoffen de kwaliteitseisen aangescherpt. Het scheidingsgedrag van een gering deel van de inwoners heeft gezorgd voor negatieve effecten. Door vervuiling van grondstoffen zijn partijen grondstoffen afgekeurd waardoor er meer kosten voor verbranding werden gemaakt in plaats dat de ingezamelde grondstoffen voor inkomsten zorgden. Deze voorziene risico’s zijn niet doorberekend in het afvalstoffenheffingstarief. Daarnaast hebben de Avri-gemeenten sinds 2010 de financiële reserves van Avri ingezet om de afvalstoffenheffing voor inwoners zo laag mogelijk te houden. Mede hierdoor lag het tarief van Avri lange tijd ver onder het landelijk gemiddelde tarief. In 2019 zijn de financiële reserves van Avri uitgeput geraakt en is het jaar afgesloten met een tekort van €1,1 miljoen. Er zijn geen financiële reserves meer voor toekomstige tegenvallers. Risico’s die zich in 2020 voordoen, kunnen dan ook niet meer door Avri worden opgevangen.

IBOR en Handhaving

In 2019 heeft Avri voor zes van de acht aangesloten gemeenten taken op het terrein van handhaving en IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) uitgevoerd. Ondanks de droogte in 2019, die het werk soms lastig maakte, zijn nagenoeg alle onderhoudswerkzaamheden tot tevredenheid afgerond. En meer gemeenten vroegen Avri handhavingstaken uit te voeren in de openbare ruimte zoals handhaving op honden-, jeugd- en parkeeroverlast, toezicht op de Drank- en Horecawetgeving en controles op evenementen.

Bekijk de jaarstukken over 2019


Deel deze pagina opLinkedIn