U bevindt zich op: Home / Nieuw Afvalbeleid per 2019

Nieuw Afvalbeleid per 2019

Toon alles / Verberg alles

Moet ik meer gaan betalen?

Op deze vraag kunnen we u op dit moment nog geen antwoord geven, omdat de tarieven nog niet bekend zijn. Wij verwachten dat de tarieven in de zomer van 2018 bekend zijn. Wij zullen hierover uitgebreid communiceren.

Wie bepaalt waar de ondergrondse containers worden geplaatst?

De locaties van de ondergrondse restafvalcontainers worden in nauwe samenspraak met de gemeenten  bepaald.  De keuzes worden aan de inwoners voorgelegd.

Hoe voorkomt Avri dat de grondstoffen zoals glas, groente-, fruit- en tuinafval, papier en textiel vervuild worden met ander afval?

Er is een risico op meer vervuiling van de grondstoffen. Als de grondstoffen te veel vervuild zijn, kunnen deze niet meer opnieuw worden gebruikt. Avri zal de kwaliteit van de grondstoffen daarom goed in de gaten houden. In de communicatie gaat Avri het belang van schone grondstoffen benadrukken.
In overleg met de gemeenten en daar waar dat binnen de gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening) past, komen er tijdelijke camera's op locaties waar de inhoud van de containers is vervuild. Het aantal uren voor handhaving wordt fors uitgebreid.

Hoe voorkomt Avri afval naast de ondergrondse containers en dumpingen?

In overleg met de gemeenten en daar waar dat binnen de gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening)  past, komen er tijdelijke camera's op locaties waar vaak afval naast de ondergrondse containers staat. Het aantal uren voor handhaving wordt fors uitgebreid. Ook zal in de communicatie ruim aandacht zijn voor het verbod op het plaatsen van zakken naast de containers.
Overigens nemen dumpingen in de natuur niet toe, is de ervaring van andere gemeenten die dit beleid al hebben ingevoerd.

Ik woon in laagbouw binnen de bebouwde kom. Wat gaat er voor mij veranderen in 2019?

Plastic verpakkingen en drankkartons
We gaan uw grijze restafvalcontainer straks gebruiken voor de inzameling van plastic verpakkingen en drankkartons. Deze container wordt 1 x per 3 weken geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en papier/karton
U houdt uw bestaande groene container voor groente-, fruit- en tuinafval en uw grijze container met blauw deksel voor papier/karton. Avri blijft uw gft-afval en papier/karton aan huis ophalen. Uw gft-container wordt net als nu 1x per 2 weken geleegd. Uw papier- en kartoncontainer wordt net als nu 1x per maand geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Brengcontainers voor glas, papier/karton en textiel
De brengcontainers voor glas, papier/karton en textiel blijven op de plaatsen waar ze nu staan. Wel gaat Avri kijken of er extra brengcontainers nodig zijn, zodat het makkelijker wordt om grondstoffen te scheiden. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Restafval
Avri haalt uw restafval in 2019 niet meer aan huis op. U brengt dit dan zelf naar een ondergrondse container voor restafval in de buurt. We streven er naar om de container op een zo centraal mogelijke  plek te plaatsen. U kunt de container openen met een speciale pas. U betaalt per keer dat u een zak met restafval in de ondergrondse restafvalcontainer doet. De locaties van de ondergrondse containers voor restafval stemt Avri met uw gemeente af.

Gaat Avri luiers en incontinentieafval apart ophalen?

Op dit moment zijn er te weinig mogelijkheden voor het verwerken van luiers en incontinentieafval in Nederland. Landelijk wordt gezocht naar meer mogelijkheden voor recycling. Avri volgt de ontwikkelingen op de voet zodat wij met de inzameling kunnen beginnen zodra de recycling ervan (tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten) mogelijk is.

Ik woon in het buitengebied. Wat gaat er voor mij veranderen in 2019?

Plastic verpakkingen  en drankkartons
U krijgt u een container voor plastic verpakkingen en drankkartons. Deze container wordt 1x per 3 weken geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en papier/karton
U houdt uw bestaande containers. Avri blijft uw gft-afval en papier/karton thuis ophalen. Uw gft-container wordt net als nu 1x per 2 weken geleegd. Uw papier- en kartoncontainer wordt net als nu 1x per maand geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Restafval
U kunt een keuze maken uit 2 mogelijkheden:

  1. U brengt uw restafval zelf naar een ondergrondse restafvalcontainer in een kern bij u in de buurt. Hiervoor heeft u een afvalpas nodig. U betaalt per keer dat u een zak met restafval in de ondergrondse restafvalcontainer doet. Uw container voor restafval wordt gewijzigd in een container voor plastic verpakkingen en drankkartons.
  2. U houdt uw restafvalcontainer. Deze kunt u 1 x per 4 weken aan de straat zetten om te laten legen. U betaalt daarvoor per keer.

Heeft Avri een oplossing voor ouderen en mindervalide inwoners die niet in staat zijn om hun restafval zelf weg te brengen?

Gelukkig wonen we steeds langer zelfstandig. Vanuit de thuis- en mantelzorg wordt de extra hulpvraag goed geregeld. Daarnaast gaan we ervan uit dat in voorkomende gevallen vrienden, familie en buren elkaar helpen mocht dat nodig zijn. Als er ouderen en mindervalide inwoners zijn voor wie het echt onmogelijk is om zelf afval weg te brengen, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Ik woon in hoogbouw. Wat gaat er voor mij veranderen in 2019?

Plastic verpakkingen en drankkartons
Avri haalt de bekende transparante zakken wekelijks op. Nu is dat nog 1x per 2 weken. Avri komt hiermee inwoners tegemoet die weinig ruimte hebben om afval thuis op te slaan. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Glas, papier/karton en textiel
U kunt dit net als nu gratis naar een ondergrondse container brengen. De brengcontainers blijven op de plaatsen waar ze nu staan. Sommige bewoners gebruiken een eigen gft-container en/of papier- en kartoncontainer. Uw gft-container wordt net als nu 1x per 2 weken geleegd. Uw papiercontainer wordt net als nu 1x per maand geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Voedselafval (zoals etensresten, groente en fruit)
Als inwoners dat willen, plaatst Avri eventueel speciale containers voor voedselafval. Hiervoor zullen afspraken worden gemaakt met de bewoners.

Restafval
U brengt uw restafval net als nu naar een ondergrondse container. Deze container staat op zo'n 250 meter van uw huis. Ook dan betaalt u per keer.

Hoeveel gaat het gebruik van de ondergrondse container voor restafval kosten?

Dit tarief is nog niet bekend. Zodra dit bekend is, zal Avri dit communiceren.

Ik woon in het stadscentrum van Culemborg, Zaltbommel of Tiel. Wat gaat er voor mij veranderen in 2019?

Plastic verpakkingen en drankkartons
De zakken voor plastic verpakkingen en drankkartons verdwijnen. Avri plaatst ondergrondse perscontainers voor de verpakkingen op redelijke loopafstand voor alle gebruikers. U hoeft hiervoor niet extra te betalen. De containers krijgen toegangscontrole via een afvalpas.
  
Glas, papier/karton en textiel
U kunt dit net als nu gratis naar een ondergrondse container brengen. De brengcontainers blijven op de plaatsen waar ze nu staan. Sommige bewoners gebruiken een eigen gft-container en/of papier- en kartoncontainer. Uw gft-container wordt net als nu 1x per 2 weken geleegd. Uw papier- en kartoncontainer wordt net als nu 1x per maand geleegd. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Voedselafval (zoals etensresten, groente en fruit)
Als inwoners dat willen, plaatst Avri eventueel speciale containers voor voedselafval. Hiervoor zullen afspraken worden gemaakt met de bewoners.

Restafval
U brengt uw restafval net als nu naar een ondergrondse container. Deze container staat op zo'n 250 meter van uw huis. Ook dan betaalt u per keer.

Ik vind het lastig dat ik mijn restafval zelf weg moet brengen.

Als u uw afval goed scheidt, blijft er nog maar heel weinig restafval over. Wij verwachten dat een inwoner 75 kilo restafval per persoon per jaar overhoudt. Nu is dat 120 kilo. Een rekensommetje: de opening in de container is groot genoeg voor een zak van ongeveer 30 liter. Als we uitgaan van zo'n 3,5 kilo per zak van 30 liter, dan betekent dat slechts 22 zakken per persoon per jaar.

Is het nieuwe beleid nodig, want we scheiden toch al veel afval?

Inwoners van de Avri-gemeenten scheiden hun afval best goed, maar nog niet goed genoeg. In het restafval zitten  nog steeds veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic verpakkingen en drankkartons, papier, glas en textiel. Op dit moment houdt een inwoner van de Avri-gemeenten gemiddeld 120 kilo restafval per jaar over. De gemeenten willen dat dit in 2020 gedaald is naar 75 kilo. De 10 Avri-gemeenten hebben dat in de Regionale Visie Afval en Grondstoffen vastgesteld.

Deel deze pagina opLinkedIn