U bevindt zich op: Home / Privacy verklaring

Privacy verklaring

Laatst gewijzigd op: 22 augustus 2014

Op deze pagina kunt u lezen hoe Avri omgaat met persoonsgegevens die via de website binnen komen.

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Als u op de website reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw adres en telefoonnummer verwerkt. Deze persoongegevens worden alleen gebruikt om uw reactie te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van het doel waar ze voor gevraagd zijn.

Verder wordt, om individuele bezoekers te kunnen onderscheiden, op de homepage van Avri een 'cookie' gebruikt, een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie dat op uw eigen computer wordt bewaard. In deze 'cookie' worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

De 'Cookiewet'

Op 5 juni 2012 is in Nederland de Telecommunicatiewet in werking getreden. Deze wet spreekt zich ook uit over cookies en wordt daarom ook wel de Cookiewet genoemd. Deze wet is een uitwerking van de Europese ePrivacy richtlijn.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij de gebruikersvriendelijkheid van deze website vergroten.

Verwijderen cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van overheidorganisaties. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Naar boven

Deel deze pagina opLinkedIn