U bevindt zich op: Home / Over Avri / bestuur

Nieuws

Nieuwe afvalinzameling, nieuwe tarieven: wat kunt u verwachten?

17 mei 2018

Gemiddelde stijging afvalstoffenheffing € 5 per huishouden per jaar


Met elkaar moeten we minder restafval produceren. Dit doen we al, maar kan nog beter. Daarom hebben de 10 Avri-gemeenten in meerderheid besloten om in 2019 te starten met een andere manier van afval inzamelen. Beter scheiden van afval is hierbij nog belangrijker.

Iedere inwoner gooit gemiddeld 120 kilo restafval per jaar in de grijze container. Door nog beter te scheiden, kun je dit terugbrengen naar 60 kilo per persoon. Dat scheelt de helft! Ieder huishouden dat zijn restafval vermindert naar 60 kilo per persoon per jaar, betaalt in 2019 gemiddeld € 204 (gemiddelde in Nederland: € 235) afvalstoffenheffing. Dat is € 5 meer dan nu.

Waarom is minder restafval zo belangrijk?

Om de CO2-uitstoot te verminderen en minder gebruik te maken van de schaarse grondstoffen van de aarde,  moeten we met elkaar minder restafval maken. Het doel is om van 120 kilo restafval per inwoner per jaar te gaan naar 30 kilo in 2025.

Goed scheiden loont

In Rivierenland betalen we al volgens het principe “Goed Scheiden Loont”. Voor elke keer dat uw container geleegd wordt, betaalt u. Om er voor te zorgen dat u nog minder restafval aanbiedt, wil Avri de tarieven verhogen naar:
• ondergrondse container: € 1,85 per 30 liter (middelgrote pedaalemmerzak)
• 140-liter restafvalcontainer: € 10,79
• 240-liter restafvalcontainer: € 18,50

Hoe halveer ik mijn restafval?

Avri gaat u helpen om minder restafval over te houden. Zo ontwikkelt Avri andere manieren voor inzameling van blik, luiers en incontinentiemateriaal en van groente- en fruitafval bij flats. In het najaar houden we een uitgebreide campagne en krijgt u praktische tips.

Dumpingen en zwerfafval

Het nieuws over de hoge tarieven heeft voor heel veel reacties gezorgd. Niet alleen de hoge kosten leverden reacties op, maar ook maken veel inwoners zich zorgen over afvaldumpingen en zwerfafval. Meer afval op straat trekt ongedierte aan, en dat willen bezorgde inwoners niet. Avri zet hierbij eerst sterk in op voorlichting, onder andere met Afvalcoaches. Daarnaast gaan onze handhavers extra controleren: wie dumpt, wordt aangepakt.

Hoe gaat het nu verder?

Het besluit over het nieuwe tarief is nog niet genomen. De gemeenteraden van de 10 Avri-gemeenten hebben nu gelegenheid om te reageren op de begroting. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van Avri de begroting in juni 2018 vast. De tarieven worden in december vastgesteld. 

 

Goed om te weten

 

Verandering van het inzamelsysteem

Om u te stimuleren uw afval nog beter te scheiden, verandert het inzamelsysteem in 2019:
•    Er komen ondergrondse containers op maximaal zo'n 250 meter van uw woning. Deze zijn er nog niet overal. Tot die tijd gebruikt u de grijze container voor uw restafval. Avri blijft papier, plastic en drinkpakken en gft-afval gratis aan huis ophalen. Textiel, grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval brengt u gratis naar de milieustraat. Ook blijven de glas-, textiel en papierbakken in wijken en bij winkelcentra.
•    Voor inwoners in stadscentra en het buitengebied gelden enkele uitzonderingen op deze aanpak. In de loop van dit jaar informeren we alle inwoners over hun situatie en de keuzes die ze daar eventueel in hebben, bijvoorbeeld het houden van een restafvalcontainer in het buitengebied. 


Deel deze pagina opLinkedIn