U bevindt zich op: Home / Over Avri / bestuur

Nieuws

Avri in het nieuws over geuroverlast

13 maart 2018
Grondstoffenpark Avri

Vorige week is Avri in het nieuws geweest bij Omroep Gelderland en in dagblad de Gelderlander. Het onderwerp was in beide gevallen de geuroverlast die enkele omwonenden van het Avri-terrein ervaren. De geuroverlast ontstaat door werkzaamheden RRT- Betuwse Groen Recycling. RRT- Betuwse Groen Recycling huurt grond op het terrein van Avri om daar in eigen beheer activiteiten op het gebied van groenbewerking uit te voeren.

Voorschriften ODR
De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is het bevoegd gezag en heeft in maart 2017 'maatwerkvoorschriften geur' opgelegd aan Avri. Omwonenden vonden deze voorschriften te vrijblijvend en hebben bezwaar aangetekend. De rechter vond in november 2017 ook dat de voorschriften te vrijblijvend waren. De rechter bepaalde dat Avri een plan van aanpak moest maken en dat de ODR op basis daarvan nieuwe voorschriften moest maken. Begin februari 2018 heeft de ODR op basis van ons plan van aanpak een concept ontwerpbesluit ter commentaar gestuurd naar Avri en de omwonenden. De ODR gaat nu bepalen wat ze met het commentaar van Avri en de omwonenden gaat doen en zal waarschijnlijk deze maand een nieuw ontwerpbesluit publiceren.

In de tussentijd heeft onze huurder RRT- Betuwse Groen Recycling, na overleg met Avri, alvast de nodige maatregelen genomen waardoor de geuroverlast flink is verminderd. In de afgelopen 4 maanden is er slechts 1 klacht over geuroverlast bij Avri gemeld.


Deel deze pagina opLinkedIn