Nieuws

Voorbereiding plaatsing containers voor luiers en incontinentiemateriaal in volle gang

Op 1 januari 2022 gaan Neder-Betuwe, West Betuwe, Tiel en Zaltbommel luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen in semi-ondergrondse containers. De voorbereidingen zijn nu in volle gang.

In totaal worden er ruim 60 containers geplaatst, verdeeld over deze vier gemeenten. In de vier gemeenten is de inspraakprocedure afgerond en worden de locaties vastgesteld. Het plaatsen van de containers zal in november dit jaar beginnen. De definitieve keuzes die de vier gemeenten hebben gemaakt over de wijze van inzamelen en de locatie van de containers, hebben inmiddels geleid tot geactualiseerde aannames in de businesscase. Hierdoor kunnen de definitieve tarieven worden bepaald en opgenomen in de tarieventabel, die in december door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

Met ingang van 1 januari aanstaande kunnen inwoners in de vier gemeenten met hun afvalpas en de speciale inzamelzak terecht bij één van deze containers in hun gemeente. De zakken zijn medio december op meerdere punten verkrijgbaar, vooral bij winkels waar ook luiers en incontinentiemateriaal verkrijgbaar zijn.

Alle luiers en incontinentiemateriaal worden naar afvalverwerker ARN gebracht die het luierafval verwerkt tot granulaat. Van dat granulaat worden nieuwe kunststofproducten gemaakt zoals bloempotten. Op de website www.vanluiernaargrondstof.nl is hier meer informatie over te vinden.


Deel deze pagina opLinkedIn