Nieuws

PDB: plastic zakken en containers oranje deksels

Sinds de invoering van het omgekeerd inzamelen, beschikken de laagbouw huishoudens in de kernen en buitengebied over een PDB-container aan huis. Deze huishoudens hebben geen plastic zakken meer nodig voor hun PDB. Door de grijze kleur van de container wordt deze nog wel eens per ongeluk verwisseld met de container voor het restafval.

Sinds de invoering van het omgekeerd inzamelen, beschikken de laagbouw huishoudens in de kernen en buitengebied over een PDB-container aan huis. Het PDB-afval kan los in de container gegooid worden, waardoor er geen zakken meer door Avri beschikbaar gesteld hoeven te worden. Voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra inwoners is een andere manier van distributie van de PDB-zakken noodzakelijk. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat deze huishoudens vier keer per jaar een (brievenbus-)pakket met 20 PDB-zakken ontvangen. Hebben zij meer nodig, dan betalen zij daarvoor. Werkzaak Rivierenland gaat het ompakken van de PDB-zakken naar pakketten en de verspreiding ervan, verzorgen. Hierdoor worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ingezet. De inwoners worden in augustus geïnformeerd over de veranderingen.

Vanuit circulaire gedachte is destijds bij de invoering van het omgekeerd inzamelen gekozen om de “huidige” restafvalcontainer(s) die zijn ingenomen, in het buitengebied her te gebruiken voor PDB en te voorzien van stickers. Deze stickers zijn deels geplakt en vervaagd. Daarom worden begin 2021 de plastic containers in het buitengebied voorzien van een oranje deksel.

Met beide maatregelen wordt een kostenbesparing gerealiseerd terwijl de service voor alle inwoners gelijk blijft of wordt verhoogd. Ook wordt er in het buitengebied beter en schoon gescheiden op de afvalstromen, door invoering van de oranje deksel.


Deel deze pagina opLinkedIn