Nieuws

Nedvang rapport: effecten omgekeerd inzamelen en stappenplan succesvolle invoering

Hoe kan het systeem ‘Omgekeerd inzamelen’ succesvol worden ingevoerd? Welke effecten heeft het systeem op het scheidingsgedrag van inwoners? Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat Nedvang (Nederland van afval naar grondstof) heeft gedaan in het Avri-gebied.

Nedvang heeft onderzoek gedaan naar de invoering van het omgekeerd inzamelen en de effecten daarvan in het Avri-gebied. De samenstelling van het afval voor de invoering van het nieuwe systeem is vergeleken met de samenstelling daarvan eind 2019, een half jaar na de invoering. De resultaten zijn zeer bemoedigend: inwoners produceren met het nieuw afvalsysteem veel minder restafval. De vervuiling van papier en plastic is daarentegen toegenomen. Nedvang gebruikt de gegevens van Rivierenland om lessen te trekken voor andere gemeenten die het systeem willen invoeren. Voor Avri biedt het onderzoek handvatten om vervuiling van de grondstoffen verder tegen te gaan. Bovendien sluiten de conclusies goed aan bij het evaluatierapport ‘Omgekeerd inzamelen’.

“We zien dat de reden dat we het omgekeerd inzamelen hebben ingevoerd, zich heeft bewezen. De meeste inwoners doen het afval scheiden heel goed. De hoeveelheid restafval is dan ook aanzienlijk teruggedrongen ten gunste van de grondstofstromen. De vervuiling in papier en plastic en drankkartons (PD) baart wel zorgen. Daarom willen we meer in gaan zetten op het helpen van inwoners bij het scheiden door voorlichting, actief hulp aanbieden aan inwoners en ook dingen eenvoudiger te maken”, aldus Walter Brouwer, algemeen directeur Avri.

Aanzienlijk minder restafval, grote toename grondstoffen
Het onderzoek laat zien dat de ingezamelde hoeveelheden behoorlijk zijn veranderd en de samenstelling van zowel het restafval als de diverse grondstofstromen is gewijzigd. Het valt op dat de hoeveelheden ingezameld GFT, glas en textiel aanzienlijk toenemen en dat in tegenstelling tot plastic en papier, de vervuiling in deze stromen nauwelijks is toegenomen.

Vervuiling kost veel geld
Volgens het onderzoek bevat de stroom PD (plastic en drankkartons) wel veel meer restafval dan voorheen. De vervuilingsgraad is nu 25,6%procent terwijl die voorheen 16% was. Ook de stroom papier en karton is meer vervuild: 6,6 procent tegen 4,6 procent voor de invoering van het nieuwe systeem. Dit komt vooral door papier dat niet te recyclen is zoals pizzadozen en andere vervuilde verpakking, tissues of foto's. Avri krijgt voor grondstoffen geld. Als een partij vanwege vervuiling wordt afgekeurd, krijgt Avri er geen geld voor, is er geen milieuwinst terwijl ze wel moet betalen voor het transport, de sortering en verbranding van zo’n partij. Uiteindelijk worden alle kosten minus de opbrengsten doorgerekend in de afvalstoffenheffing.

Kleine afname totale afvalinzameling
In 2019 is in totaal 5% minder afval ingezameld dan in 2018, voor de invoering van het omgekeerd inzamelen. Bewuster consumentengedrag (afvalpreventie), kan hieraan bijgedragen hebben. Maar het kan ook het gevolg zijn van het weglekken van afvalstromen via bedrijfsafval of afvaltoerisme. Uit het onderzoek is gebleken dat 13.000 huishoudens geen restafval bij Avri aanbieden via de inzamelcontainers.

Lessen invoering omgekeerd inzamelen komen overeen met eigen evaluatieonderzoek
Nedvang heeft zowel de besluitvorming van meet af aan gevolgd als de nul aanbieding en de implementatie van het omgekeerd Inzamelen in het Avri gebied. Ze heeft daarbij onderzocht hoe dit systeem succesvol kan worden ingevoerd. Op basis daarvan heeft zij ook een stappenplan ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen gebruiken als zij willen overstappen naar dit systeem. Voor Avri bevat dit plan zeer herkenbare leerpunten: ze sluiten aan bij de evaluatie van het project omgekeerd inzamelen dat zij eerder heeft laten uitvoeren door Twijnstra en Gudde:
https://www.avri.nl/over-avri-bestuur/nieuws/item/avri-wil-leren-van-het-project-omgekeerd-inzamelen/

Meer informatie
De onderzoeksresultaten van Nedvang zijn verwerkt in een infographic en een stappenplan die te downloaden zijn via
Rapportage effectmeting 2019.
Infographic samenvatting onderzoek naar OI.
Notitie “Effectanalyse samenstelling en hoeveelheden vóór en na invoering omgekeerd inzamelen”
Implementatieplan
Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar Jan van der Ven van Nedvang. Jvanderven@nedvang.nl
In oktober 2020 voeren Nedvang en Avri een volgende steekproef uit naar de effecten van het systeem op de afvalstromen in het Avri-gebied.

Lees ook:
https://www.omroepgelderland.nl/media/37328/Nieuw-afvalsysteem-zorgt-voor-veel-minder-restafval-maar-perfect-gaat-het-nog-niet
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2457007/Pizzadozen-tussen-het-papier-afval-inzamelen-gaat-steeds-beter-maar-nog-niet-perfect


Deel deze pagina opLinkedIn