Nieuws

Inwoners hebben voortaan vooraf inspraak op containerplaatsingen

Tot voor kort konden inwoners alleen achteraf, dus wanneer een container al was geplaatst, daar bezwaar tegen maken. Een procedure die de onvrede die er dan al was onder inwoners over een locatie, verergerde.

Gemeenten en Avri bepalen samen waar een ondergrondse container het best geplaatst kan worden. Er zijn richtlijnen waaraan die locaties moeten voldoen. Daarnaast zijn er allerlei technische redenen om voor een bepaalde locatie te kiezen. Maar voor inwoners kan die locatie om hele andere redenen juist niet de meest optimale plek zijn. Tot voor kort konden inwoners daar alleen achteraf, nadat een container al was geplaatst, bezwaar tegen maken.

Om inwoners rechtsbescherming te bieden voorafgaand aan een besluit over een locatie, wordt dit nu veranderd. Inwoners hebben voortaan vooraf aan de plaatsing van een container inspraak via een zienswijzeprocedure. De gemeenten verzorgen deze inspraak en de procedure. Dat is logisch voor inwoners aangezien het gaat om de openbare ruimte van de gemeente.

Gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers eerste project met inspraak vooraf
Het eerste project waar deze inspraakprocedure wordt toegepast is het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers. De gemeenten Tiel, West Betuwe, Neder-Betuwe en Zaltbommel starten hier vanaf 1 januari 2022 mee. De gemeenten en Avri zijn nu druk bezig met alle voorbereidingen. Op dit moment bekijken de gemeenten samen met Avri waar de semi-ondergrondse containers het beste kunnen worden geplaatst. De locaties die per gemeente hiervoor in aanmerking kunnen komen, worden gepubliceerd op de gemeentepagina’s, gemeentelijke websites en op de website voor overheidspublicaties.

In iedere deelnemende gemeente kunnen inwoners hun mening geven over deze plaatsen. Wanneer zij het niet eens zijn met de voorgenomen locatie(s) kunnen zij een zienswijze indienen bij hun eigen gemeente. Hiervoor hebben zij zes weken de tijd nadat het voornemen is bekend gemaakt. Na die zes weken neemt de gemeente samen met Avri alle zienswijzen in behandeling en kijken zij of er aanpassingen nodig en mogelijk zijn.

Zie ook: processchema met alle stappen die nodig zijn


Deel deze pagina opLinkedIn