Nieuws

Bestuursrapportage 2021 laat financieel herstel zien

Avri heeft in 2021 de koers ingezet om de kosten meer te kunnen gaan beheersen, de opbrengsten te verhogen om zo ook meer prijsstabiliteit te krijgen. Onderdeel van het financieel gezonder maken is het beheersen of afbouwen van risico’s. De bestuursrapportage laat zien dat de grondstofopbrengsten stijgen, dat van de BV’s een dividenduitkering tegemoet gezien kan worden en de risico’s worden verkleind. Een van die risico’s die zich heeft gemanifesteerd, is de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) aan het uitvoerend personeel over eerdere jaren.

Avri heeft in 2021 een koers ingezet naar prijsstabiliteit en het verhogen van de opbrengsten. Risico’s die zich voordoen en nasleep zijn van problemen uit het verleden, kunnen worden gedekt door hogere opbrengsten uit ingezamelde grondstoffen. Lees ook: Meer inkomsten versus meer vervuiling grondstoffen eerste halfjaar 2021. Hierdoor verwachten we dat het weerstandsvermogen kan worden opgebouwd zoals dit ook in de tarieven afvalstoffenheffing is opgenomen.

De Bestuursrapportage maakt ook melding van een dividenduitkering van Avri Realisatie B.V. van € 250.000, nog te bestemmen door het Algemeen Bestuur bij de jaarrekening 2021.

Risico minder: uitbetaling achterstallige onregelmatigheidstoeslag (conform CAO)
In de risicoparagraaf is een bedrag opgenomen voor een mogelijke nabetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT). Voor 2018 werd door Avri nog de inschatting gemaakt dat de ORT niet betaald hoefde te worden aan de medewerkers maar in 2018 maakt de Ondernemingsraad melding bij de toenmalige directeur dat dit niet correct is. Eind 2019, begin 2020 werd het vraagstuk onder verantwoordelijkheid van de nieuwe directeur juridisch en financieel uitgezocht. Doordat er veel zaken over meerdere jaren uitgezocht moesten worden, kon pas in 2021 een besluit hierover worden genomen. De conclusie was dat de post niet voor niets in de risicoparagraaf was opgenomen: de betreffende medewerkers van Avri hebben met terugwerkende kracht (vanaf 2014) recht op uitbetaling van de ORT. De uitbetaling heeft tot gevolg dat het risico na dit begrotingsjaar uit de risicoparagraaf kan worden geschrapt, waardoor het risicoprofiel van Avri naar de toekomst toe verbetert.

In de Bestuursrapportage is opgenomen hoe deze nabetaling nog dit boekjaar binnen de begroting kan worden verwerkt, zodanig dat het geen consequenties heeft voor de afvalstoffenheffing 2022. De dekking voor het deel van de nabetaling dat de IBOR-medewerkers betreft, is ontoereikend wanneer enkel de reserves worden ingezet die gerelateerd zijn aan het pluspakket. Voor het resterende deel (zijnde € 202.000) heeft het Algemeen Bestuur nog geen dekking aangewezen. Voor of bij vaststelling van de Jaarrekening 2021 wordt over de dekking voor dit deel een besluit genomen.


Deel deze pagina opLinkedIn