Nieuws

Avri zet in op meer verbinding en samenwerking met inwoners

Er is binnen Avri het besef dat inwoners onze belangrijkste partners zijn voor het succesvol realiseren van onze doelstellingen voor Rivierenland. Het is essentieel dat we draagvlak bij hen verkrijgen voor onze opgaven. Draagvlak verkrijgen we niet alleen door wat we doen, maar ook door hoe we de dingen doen. De komende jaren gaat Avri hierop inzetten om dat nog bewuster en beter te doen.

In verbinding en samenwerking met inwoners
Het gaat hier om onze communicatie en gedrag, wat we willen uitstralen en hoe anderen Avri graag zien (positionering). Van buiten naar binnen denken – inleving in de inwoner – en aandacht voor hoe we de dingen in de relatie met de inwoner doen. Zodat inwoners, gemeenten en andere partijen weten wat ze van ons kunnen verwachten.

Onderzoek onder medewerkers, inwoners, bestuursleden inclusief raadsleden en ambtenaren van de gemeenten, heeft uitgewezen dat er behoefte is aan een mensgerichte en samenwerkingsgerichte Avri-organisatie dat haar deskundigheid daarbij inzet: de specialistische verzorger. Dat betekent dat wij bewuster de verbinding maken met anderen. We weten wat er bij hen speelt en wat hun behoeften zijn. Daarna bepalen we hoe we een ‘win-win’ situatie kunnen krijgen en helpen we vanuit onze expertise. De waarden die hierbij horen zijn: inlevend, verbindend, wendbaar, deskundig en behulpzaam.

Avri-kompasboekje
Het karakter en de waarden zijn als positionering vastgelegd in het Avri-kompasboekje. Dit geeft richting aan ‘hoe’ Avri het bewustzijn rondom communicatie en gedrag gaat vergroten, Door de waarden consistent uit te dragen in alles wat we doen, bouwen we aan een herkenbare Avri-ervaring bij onze inwoners en gemeenten.

De positionering van Avri is tot stand gekomen met bijdragen van medewerkers van Avri, de RBA-leden, communicatieadviseurs van gemeenten, raadsleden, inwoners en bestuursleden van Avri. Het is in het DB van juli 2021 vastgesteld en het AB heeft op 14 oktober hier kennis van genomen.


Deel deze pagina opLinkedIn