Nieuws

Algemeen directeur Avri blijft tot 1 oktober 2021

Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft met instemming van het Algemeen Bestuur besloten de inhuur van Walter Brouwer als algemeen directeur van Avri te verlengen tot 1 oktober 2021.

Het Dagelijks Bestuur, management en de OR zijn er van overtuigd dat Walter Brouwer de meest geschikte kandidaat is om Avri te leiden in de nieuwe fase die zij is ingegaan. Met het aanhouden van Walter Brouwer borgt Avri ook de bestuurlijke koers van, rust en stabiliteit in de organisatie. Tegelijkertijd biedt het aanhouden van Walter Brouwer de ruimte om de organisatie te ontwikkelen en inhoudelijk gereed te maken voor de uitdagingen voor de langere termijn.

Met het afronden van het project omgekeerd inzamelen in 2019, is Avri in nieuwe fase terechtgekomen. De wereld staat niet stil. Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven waarbij Avri een belangrijke rol speelt op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit en maatwerk. In de komende periode werkt Avri aan de maatschappelijke opgaven waarbij de inwoners in Rivierenland in toenemende mate een rol van invloed wensen op het beleid van Avri. Daarbij speelt de invloed van social media een belangrijke rol.

Verder staat Avri voor de opgave om het hoofd te bieden aan de mondiale grillige ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en scheidingsgedrag van inwoners wat leidt tot druk op de tarieven en de hogere doelen ten aanzien van afvalscheiding. Ook nemen bestuurlijke wensen toe, willen gemeenten meer maatwerk en wordt wet- en regelgeving steeds complexer. Dat alles doet een ander appèl op Avri. Met Walter Brouwer als directeur werkt Avri aan een toekomstbestendige organisatie die robuust en wendbaar is en daardoor kan inspelen op dat wat de veranderende omgeving van haar vraagt. De doorontwikkeling van de organisatie is dit jaar gestart en heeft ook volgend jaar aandacht nodig.


Deel deze pagina opLinkedIn