U bevindt zich op: Home / Over Avri / bestuur

Meldingen

Textielcontainer in Hertogenwijk Tiel gaat weg

17 november 2017

Het textiel in de textielcontainer aan de Hertog Willemstraat in Tiel is zo vervuild met ander afval, dat Avri de complete inhoud als restafval moet laten verbranden. Het textiel kan dus niet worden hergebruikt. Daarbij kost verbranden veel geld en vervalt de opbrengst van de verkoop van het textiel. Het Avri-bestuur heeft daarom besloten om de textielcontainer per 29 december weg te halen. De textielcontainers op andere locaties in Tiel en in de andere Avri-gemeenten blijven wel staan.

Intensieve communicatie
De inhoud van de textielcontainer was al lang een zorg. In een laatste poging om de container toch op deze locatie te behouden, heeft Avri in de eerste 3 maanden van dit jaar intensieve communicatie ingezet die gericht was op gedragsverandering. De ondergrondse containers op de locatie kregen een kleur en illustraties van het afval dat in de container hoort. Het straatwerk rond de container werd schoongemaakt. Daarnaast is er gecommuniceerd via de wijkraad en het moskeebestuur én zijn er diverse andere communicatiemiddelen ingezet.

Effect meten
Om het effect van de communicatie te kunnen meten, is er vooraf een nulmeting verricht. Na 3 maanden intensieve communicatie is uit de effectmeting gebleken dat de vervuiling in de container niet was afgenomen. In de monsters van de effectmeting is 11% vervuiling gemeten, in de nulmeting was dit 10%. Deze mate van vervuiling heeft veel effect op de kwaliteit van het textiel in de textielcontainer. De verwerker accepteert geen textiel met deze mate van vervuiling.


Deel deze pagina opLinkedIn