U bevindt zich op: Home /Over Avri / bestuur / Inspraak

Inspraak

Voornemen aanpassen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019

Het dagelijks bestuur van Avri is van plan om het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019 vast te stellen. We passen het besluit aan omdat de Avri-gemeenten nieuw afvalbeleid hebben bepaald. Voordat dit definitief gebeurt, kunt u uw mening geven op artikel 6 en 7 van dit besluit.

Hierin staat nu dat: 

  • Avri vanaf 1 januari 2019 het restafval van inwoners binnen de bebouwde kom niet meer aan huis ophaalt in een container. Inwoners brengen het restafval voortaan zelf naar een ondergrondse container in de buurt;
  • Alleen inwoners buiten de bebouwde kom én inwoners van kleine dorpen met maximaal 144 woningen binnen de bebouwde kom de restafvalcontainer mogen houden. Avri leegt deze container vanaf 1 januari 2019 wel minder vaak (1 keer per 4  weken).

Geef uw mening

Dit zijn wij wettelijk verplicht op grond van artikel 10.26 tweede lid van de Wet milieubeheer omdat we met het nieuwe besluit het restafval niet meer bij iedereen aan huis ophalen. Stuur uw reactie uiterlijk 28 juni aan ons op.
Bekijk hier het hele Uitvoeringsbesluit (inclusief de wijzigingen) en achtergrondinformatie:

Deze informatie ligt ook voor u klaar in het gemeentehuis. Meld u eerst bij de balie.

Hoe?

Maak bij voorkeur gebruik van het onderstaande formulier.

U kunt uw reactie ook schriftelijk aan Avri sturen t.a.v. team Beleid, postbus 290 4190 CG Geldermalsen. Of stuur een e-mail naar info@avri.nl. Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019'. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van Avri, telefoonnummer 0345 58 53 53. Wij vragen u vriendelijk om zowel in de brief, de e-mail of het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Naar boven

Indienen zienswijze

Gebruik dit formulier om uw zienswijze over het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 in te sturen.

Indienen zienswijze

Deel deze pagina opLinkedIn