De technische problemen zijn opgelost. U kunt de afvalkalender weer bekijken in uw Avri-app en op onze website.

U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Bron- en nascheiding. wat is dat eigenlijk?

Bronscheiding
Inwoners van de Avri-gemeenten scheiden hun afval thuis. Dit heet ‘bronscheiding’. Het houdt in dat u zélf uw afval scheidt. Plastic, drinkpakken en blik (pdb) gooit u niet bij het restafval maar houdt u apart. Dit doet u ook met papier, glas, textiel en groente-, fruit- en tuinafval (gft). Avri brengt de gescheiden afvalsoorten naar de verwerkers, die ze verwerkt tot verschillende grondstoffen. 

Nascheiding
Er zijn ook gemeenten in Nederland waar pdb niet apart wordt gehouden. Hier gaat het pdb bij het restafval. De afvalinzamelaar haalt het op en brengt het naar een afvalscheidingsbedrijf waar het afval achteraf wordt gescheiden in verschillende afvalsoorten. Na sortering nemen recyclebedrijven de verschillende materialen af. Let op, nascheiding is niet mogelijk met papier, glas, textiel en gft-afval. 

Voor- en tegen argumenten
Voor beide vormen van afval scheiden zijn voor- en tegen argumenten. Zo vergroot bronscheiding het milieubewustzijn onder inwoners, omdat duidelijk wordt hoeveel verpakkingen zij gebruiken. Maar is het resultaat bij nascheiding niet afhankelijk van de bereidheid van de inwoners om mee te doen. Wilt u meer hierover lezen, kijk dan hier. 

Avri en bronscheiding
Avri heeft gekozen voor bronscheiding, omdat nascheiding alleen gunstig is als bronscheiding weinig schone grondstoffen oplevert. Dat is in Rivierenland niet het geval. Het is zelfs gebleken dat de meerderheid van de inwoners van Rivierenland het afval- en grondstoffen scheiden erg goed doet. De hoeveelheid restafval is de afgelopen jaren dan ook fors verminderd: van 126 kilo per jaar per inwoner in 2018 naar 77 kilo eind 2019. Hiermee halen de Avri-gemeenten de afgesproken landelijke en regionale doelstellingen voor 2020. 

Het scheiden van afval door de inwoners is beter voor de portemonnee dan wanneer Avri dat doet nadat het is opgehaald.
Natuurlijk houden we ontwikkelingen op het gebied van het goed scheiden van afval in de gaten.

Wilt u meer weten of bron- en nascheiding dan kunt u de vergadering van de Commissie Bestuur van gemeente Tiel op 4 juni 2020 terug kijken waar dit onderwerp ook op de agenda stond.
Vanaf 30 minuten en 30 seconden: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Tiel/fc453210-c76c-4a07-9f35-c3a2e45d6c07

Presentatie Tiel bron- en nascheiding
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Tiel&id=b3ada5f1-5646-4b09-902d-337f7b65e71a


Deel deze pagina opLinkedIn