U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Avri neemt erfpachtgronden over van Regio Rivierenland

We maken sinds de verzelfstandiging als Gemeenschappelijke Regeling gebruik van gronden waarvan Regio Rivierenland (RR) eigenaar is. Als we in de toekomst hierop activiteiten met derde partijen willen ontwikkelen, kan dat een belemmering zijn. Daarom willen we de gronden overnemen van Regio Rivierenland.

Toen Avri als Gemeenschappelijke Regeling op 1 december 2015 werd opgericht, is er een aantal bestuurlijke voorwaarden gesteld aan de verzelfstandiging. Dat had tot gevolg dat de gronden waar onze gebouwen en milieustraten op zijn gehuisvest en we op werken, in eigendom van Regio Rivierenland (RR) bleven. We konden via een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst hiervan gebruik maken. Dat betekent dat RR tot op de dag van vandaag juridisch eigenaar is van de gronden en wij het economisch gebruiksrecht daarvan hebben. Het gaat dan om de gronden waarop de milieustraten en gebouwen zijn gevestigd in Geldermalsen, Tiel, Culemborg en Zaltbommel.

Door de erfpachtconstructie zijn RR en Avri juridisch aan elkaar gebonden. Dat betekent dat als we in de toekomst activiteiten met derden zouden willen ondernemen op de gronden, RR als juridisch eigenaar en Avri als economisch eigenaar allebei toestemming moeten verlenen. Het bestuur van Regio Rivierenland heeft ons laten weten open te staan voor verkoop van de grondpercelen mits dit geen financiële consequenties heeft voor de begroting.

Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het (budget neutrale) aankopen van de “Avri”-(grond)percelen van RR voor de boekwaarde en hier een investeringskrediet voor beschikbaar te stellen. Ook heeft zij ingestemd met de overname van twee afgesloten externe geldleningen voor de financiering hiervan. Per saldo kost het Avri evenveel geld: of we betalen erfpacht aan RR, waarmee zij de financiering bekostigen.  Of wij financieren de gronden zelf. Naast de afspraken over de gronden hebben we  ook afspraken over desintegratiekosten opgenomen in de overeenkomst tussen Avri en RR. De bestaande afspraken over de desintegratiekosten worden voorgezet in een nieuwe onderhandse overeenkomst tussen Avri en RR.

Meer weten?


Deel deze pagina opLinkedIn