De technische problemen zijn opgelost. U kunt de afvalkalender weer bekijken in uw Avri-app en op onze website.

U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Avri maait een deel van de sloten in de gemeente Buren

Net als andere jaren maait Avri dit najaar een groot deel van de sloten (watergangen) in de gemeente Buren. Dit jaar worden niet alle sloten gemaaid. Zogenaamde C-watergangen worden vanaf dit jaar in de gemeente Buren om het jaar gemaaid.

Sloten (watergangen) zijn onderverdeeld in:

  • hoofdwatergangen (A-watergangen);
  • wateren met een lokaal water aan- en afvoerfunctie (B-watergangen);
  • water met een bergende functie (C-watergangen).

Wie onderhoudt welke watergangen?

Het waterschap onderhoudt de A-watergangen. Het onderhoud aan B- en C-watergangen is de verantwoordelijkheid van  de aanliggende grondeigenaren. In veel gevallen is dit de gemeente. VoorB-watergangen geldt een jaarlijkse onderhoudsplicht, omdat deze belangrijk zijn voor de aan- en afvoer van water. Voor C-watergangen geldt geen onderhoudsplicht. Deze zijn minder belangrijk voor de aan- en afvoer van water, maar wel van belang voor bijvoorbeeld de natuur. Het gaat hierbij om smalle sloten.

De gemeente Buren heeft vorig jaar besloten dat de C-watergangen niet meer jaarlijks, maar om het jaar gemaaid worden. Dit betekent dat we dit jaar de helft van de C-watergangen maaien en volgend jaar de andere helft. Reden voor deze keuze is dat het voor de natuur beter is als deze watergangen minder vaak gemaaid worden. Zo bieden begroeide sloten schuilgelegenheid voor veel dieren. 

Planning slootonderhoud

Dit najaar maaien we de C-watergangen in en rond de kernen Lienden, Lingemeer, Ommeren, Ingen, Eck en Wiel, Maurik, Rijswijk, Ravenswaaij en Zoelen. In het najaar van 2021 maaien we in en rond de kernen Beusichem, Zoelmond, Asch, Buren, Erichem, Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath.

Via avri.n/sloten kunt u zien welke watergangen van de gemeente Buren dit najaar geschoond worden en welke volgend jaar.


Deel deze pagina opLinkedIn