U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Algemeen Bestuur zet in op vertrouwensherstel raden

Het Algemeen Bestuur van Avri heeft vandaag gesproken over de moties, die zijn ingediend door meerdere gemeenteraden. De moties zijn voor het Algemeen Bestuur een belangrijk signaal dat het bij enkele raden aan vertrouwen ontbreekt. Daarom wil zij intensief gaan werken aan het herstel hiervan door de raden meer en eerder te betrekken bij strategische onderwerpen die belangrijk zijn voor raden en voor inwoners. Hiervoor maakt het Algemeen Bestuur een verbeterplan dat met een delegatie van raadsleden zal worden besproken, voordat het in het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. 

Moties
De motie waarin werd opgeroepen om als raadsleden regionaal op te trekken om meer grip te krijgen op GR’en zoals Avri door samen tot regionale oordeelvorming te komen, kreeg bijval in bijna alle gemeenteraden (de gemeenteraad van Culemborg spreekt zich er 22 november over uit). In de helft van de raden is ook een motie aangenomen over een wijziging van de samenstelling van het Dagelijks Bestuur (DB) van Avri.

We nemen de kritiek heel serieus
Annet IJff, lid Algemeen Bestuur (AB) namens gemeente West Betuwe: “Wij nemen de kritiek van onze raden heel serieus. Wij zien dat er voor ons een opgave ligt om het vertrouwen van onze raden te herstellen. Als AB willen we graag daar onze energie op richten. Centraal daarin staat hoe wij onze raden intensiever gaan betrekken bij strategische vraagstukken van Avri, zowel nu als na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het is nu niet handig om vlak voor de verkiezingen een nieuw DB te benoemen, omdat er dan heel veel kennis en bestuurlijke ervaring verloren zou gaan”.

Verbeterplan voor vertrouwensherstel
Het Algemeen Bestuur gaat op korte termijn al om tafel om een lijst van strategische onderwerpen te benoemen waar de raden intensiever bij betrokken zullen gaan worden. Dit past in een verbeterplan dat gemaakt wordt om de adviezen van het onderzoeksrapport naar de gang van zaken rondom de stortplaats op te volgen. Het Algemeen Bestuur wil op deze manier gehoor geven aan het signaal van de raden. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt niet gewijzigd.

Achtergrond
Eind oktober 2020 besloot de Provincie de rekenrente voor het nazorgfonds stortplaats te verlagen. Dit besluit had grote financiële gevolgen voor Avri en de Avri-gemeenten. Op initiatief van de acht gemeenteraden in Rivierenland (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel) heeft het onderzoeksbureau Necker van Naem onderzoek gedaan naar de gang van zaken rondom de stortplaats. Het onderzoeksbureau presenteerde op 13 september 2021 het rapport aan de raadsleden uit Rivierenland.

----------------
Noot voor de redactie:
Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met Tara Wierda. Tel: 31-345-585394| E-mail: wierda@avri.nl


Deel deze pagina opLinkedIn