U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

1 aanslag afvalstoffenheffing scheelt inwoners Rivierenland jaarlijks €200.000

Avri-logo

Een recente rechterlijke uitspraak leidt op termijn tot een jaarlijkse besparing van circa € 200.000 voor Avri, en daarmee voor de inwoners van Regio Rivierenland.

Rechtbank Gelderland kwam tot het oordeel dat het juridisch is toegestaan om belastingaanslagen van twee opeenvolgende belastingjaren te combineren op één aanslagbiljet. Het is daarmee niet meer nodig om aanslagen over twee opeenvolgende belastingjaren op afzonderlijke biljetten te zetten. Dit bespaart niet alleen Avri op termijn veel geld, maar kan ook gemeenten, belastingsamenwerkingen en andere overheidsorganisaties in het land geld besparen, en daarmee ook de belastingbetaler. Deze besparingen kunnen landelijk in de miljoenen lopen.

In belastingland heerst tot nu toe de opvatting dat aanslagen over twee opeenvolgende belastingjaren niet gecombineerd mogen worden op één aanslagbiljet. Als gevolg daarvan is de software die gemeenten en belastingsamenwerkingen gebruiken bij het opleggen van belastingaanslagen er niet op ingericht om aanslagen van verschillende belastingjaren op één aanslagbiljet te combineren.

Hierdoor is de afvalstoffenheffing 2014 in Regio Rivierenland gespreid over twee aanslagbiljetten. Dit komt doordat in Rivierenland in 2014 een nieuw afvalbeleid is ingevoerd. Door dit beleid is de afvalstoffenheffing gesplitst in een vast bedrag per jaar en een bedrag per keer dat er restafval wordt aangeboden. Het vaste bedrag is in 2014 opgelegd. De afrekening van het aantal aanbiedingen van restafval in 2014 is begin 2015 verstuurd. Daarnaast wordt het vaste bedrag voor de afvalstoffenheffing voor 2015 in de eerste maanden van 2015 opgelegd in een eigen aanslagbiljet.

Aan het opleggen van belastingaanslagen zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn hoger indien meerdere aanslagbiljetten worden verzonden. Om de kosten te verlagen heeft Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) in 2014 besloten om bij wijze van proef op beperkte schaal belastingaanslagen van verschillende belastingjaren op één aanslagbiljet te combineren. Een inwoner had daartegen bezwaar en is in beroep gegaan bij Rechtbank Gelderland. De rechtbank oordeelde echter dat het combineren van belastingaanslagen die betrekking hebben op twee opeenvolgende belastingjaren is toegestaan, mede omdat op het aanslagbiljet per belastingsoort duidelijk was aangegeven welke tijdvakken en bedragen het betrof.

Nu het combineren van belastingaanslagen van twee opeenvolgende belastingjaren op één aanslagbiljet is toegestaan, kan in de toekomst veel geld bespaard worden. Om die kostenbesparing ook daadwerkelijk te realiseren, dienen softwareleveranciers het belastingpakket dat door gemeenten en belastingsamenwerkingen wordt gebruikt om aanslagen op te kunnen leggen, aan te passen. Het is nu echter nog niet duidelijk binnen welke termijn deze aanpassing kan worden gerealiseerd door de leveranciers. Ook is nog niet duidelijk welke kosten met deze aanpassing gemoeid zijn.

De uitspraak van Rechtbank Gelderland kan landelijke consequenties hebben. Ruim 40% van de Nederlandse gemeenten haalt afval op volgens het diftarsysteem, dat vergelijkbaar is met het afvalbeleid in Regio Rivierenland. De meesten hiervan leggen hun afvalstoffenheffing waarschijnlijk op in meerdere jaarlijkse aanslagbiljetten. De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor het combineren van andere belastingaanslagen dan alleen aanslagen voor de afvalstoffenheffing.

Link naar Uitspraak van Rechtbank Gelderland


Deel deze pagina opLinkedIn