U bevindt zich op: Home /Inwoners /Openbare Ruimte /Neerijnen / Werkzaamheden aan wegen in Neerijnen vanaf eind september

Werkzaamheden aan wegen in Neerijnen eind september

Eind september voert Avri werkzaamheden uit aan verschillende wegen in de gemeente Neerijnen. De exacte planning is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Neerijnen en zijn onder andere besproken met de Land- en Tuinbouw Organisatie Neerijnen.

Wat gaat er gebeuren?

We lichten per project toe wat er gaat gebeuren:

Bommelsestraat (Ophemert)
We verbreden de weg door aan beide kanten betonstroken aan te brengen. Ook wordt het asfalt gerepareerd waar dat nodig is. Het asfalt van het gedeelte van de Bommelsestraat binnen de bebouwde kom tussen de Akkersestraat en de Kapelstraat, wordt helemaal vervangen. Op de kruising Bommelsestraat-Paasweg brengen we een verhoogd plateau aan. Om de fietsveiligheid te vergroten, is de gemeente Neerijnen voornemens een gelijkwaardige kruising zonder voorrangsregeling en een 60 km zone ten behoeve van dit kruispunt te realiseren.

Er wordt steeds op 1 helft van de weg gewerkt. Het verkeer kan gebruikmaken van de andere weghelft. Dit wordt met een verkeerslicht geregeld. We doen ons best om de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Paasweg (Varik)
We verbreden de weg door aan beide kanten betonstroken aan te brengen. De weg wordt voorzien van rode fietsstroken en er komen drempelplateaus. Het deel van de Paasweg tussen huisnummer 12 en de Achterstraat is in slechte staat en moet eigenlijk worden vervangen. Wanneer dit gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk. Tijdens de werkzaamheden in september of oktober wordt alleen de bermversteviging vernieuwd.

We proberen om steeds zoveel mogelijk op 1 helft van de weg te werken, zodat het verkeer gebruik kan maken van de andere weghelft. We doen ons best om de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Buitenweg (Haaften)
Op de Buitenweg-noord, tussen de Graaf Reinaldweg en de Bouwing, verbreden we de weg door aan beide kanten betonstroken aan te brengen. Ook wordt het asfalt volledig vernieuwd. We verwachten dat de fundering hier niet vervangen hoeft te worden. Op de Buitenweg-zuid, tussen de Graaf Reinaldweg en de bebouwde kom ter hoogte van de aansluiting met het fietspad gezien vanaf de dijk, zijn de werkzaamheden ingrijpender. Hier wordt zowel de fundering als het asfalt volledig vernieuwd. Ook wordt de weg voorzien van rode fietsstroken en komen er drempelplateaus.

We doen ons best om de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij Stefan de Paepe (toezichthouder) via telefoonnummer (0345) 58 53 53 of e-mail depaepe@avri.nl

Deel deze pagina opLinkedIn