U bevindt zich op: Home /Inwoners /Openbare Ruimte /Neerijnen / Herinrichting Weverstraat en omgeving in Ophemert

Informatie aanwonenden

In opdracht van de gemeente Neerijnen gaat Avri de infrastructuur in de Weverstaat en een deel van de Kapelstraat in Ophemert aanpakken. Op 7 maart 2017 is voor het project een inloopmoment gehouden voor aanwonenden in het Kulturhus in Ophemert.

Plannen Weverstraat en omgeving

In de afgelopen periode zijn onderzoeken uitgevoerd en is een plan uitgewerkt voor herinrichting van de gehele Weverstraat. De Kapelstraat wordt niet heringericht (met uitzondering van de kruising met de Weverstraat). Wel wordt hier een riool aangelegd onder het trottoir in het deel tussen de Blankenburgstraat en de Weverstraat.
De werkzaamheden vallen uiteen in vier onderdelen: 

  • Werkzaamheden nutsbedrijven: de vervanging van stroomkabels en gas- en waterleidingen door de nutsbedrijven;
  • Werkzaamheden riolering: de vervanging van de vuilwaterriolering in de straat in combinatie met de aanleg van een regenwaterriool;
  • Werkzaamheden weginrichting: de rijbaan van de Weverstraat wordt vernieuwd en de parkeerstroken, groenstroken en trottoirs worden nieuw aangelegd. De inrichting sluit aan bij het 30 km per uur regiem dat geldt in dit gebied;
  • Afkoppelen van de riolering bij de woningen: de aanliggende woningen aan de Weverstraat krijgen een regenwateraansluiting. Het is de bedoeling dat de woningeigenaar het regenwater en vuilwater binnen het perceel gaat scheiden.

Planning

Binnenkort gaan de nutsbedrijven starten met de vervanging van hun kabels en leidingen. De planning is dat deze werkzaamheden in april gaan starten.
De komende tijd gaat Avri een aannemer contracteren voor uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden. De planning is dat deze aannemer in mei 2017 gaat starten met de uitvoering van de werkzaamheden waarbij al wel vast staat dat delen van de Weverstraat en Kapelstraat tijdelijk worden afgesloten.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit Liefers, medewerker van het team IBOR bij Avri. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0345) 58 53 53 of via e-mail liefers@avri.nl.

Deel deze pagina opLinkedIn