U bevindt zich op: Home /Inwoners /Openbare Ruimte / Neerijnen

Samen werken aan een schoon Neerijnen

Avri verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte voor de gemeente Neerijnen.
Goed onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk, want in een schone, veilige omgeving is het prettig leven.

Gladheidbestrijding

In de winter is het soms oppassen geblazen als het door sneeuw en ijs glad is op de wegen. Tussen 1 november en 1 april bestrijdt Avri de gladheid op zo'n 840 kilometer wegdek in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel. Zo kunt u zo veilig mogelijk de weg op. Voor actueel strooinieuws volgt u ons op twitter. Dan bent u direct op de hoogte als onze strooiploegen de weg op gaan om te strooien.

Lees meer over gladheidbestrijding en bekijk de strooiroutes

Wegenprojecten in 2018

(27-11-2018) De gemeente Neerijnen heeft Avri de opdracht gegeven om in het kader van de meerjarenplanning groot onderhoud wegen in 2018 een zevental wegen aan te pakken.

Het gaat om deze wegen:

 • A.H. de Kockstraat in Waardenburg
 • Zandweg in Waardenburg, tussen de A2 en het spoorwegviaduct
 • Kortestraat in Tuil (i.v.m. afsluiting van de weg)
 • Van Pallandtweg in Neerijnen
 • Estse Omloop nabij Opijnen, tussen de 2e Tieflaarsestraat en de Slotstraat
 • Esterweg nabij Est
 • Dreef in Est

Avri zal de komende maanden op deze trajecten een aantal onderzoeken laten uitvoeren om de huidige situatie in kaart te brengen. Als de onderzoeksresultaten bekend zijn zal Avri bekijken welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn en zal het ontwerptraject starten.

Lees meer in de Projectnieuws nieuwsbrief.

Herinrichting Weverstraat en omgeving in Ophemert

In opdracht van de gemeente Neerijnen gaat Avri de infrastructuur in de Weverstaat en een deel van de Kapelstraat te Ophemert aanpakken. Op 7 maart 2017 is voor het project een inloopmoment gehouden voor aanwonenden in het Kulturhus in Ophemert.
Lees meer over de herinrichting van de Weverstraat en omgeving.

Begraven

Avri draagt zorg voor de meldingen en werkzaamheden met betrekking tot begraven in de gemeente Neerijnen. Begrafenisondernemers met een inlogcode kunnen begrafenissen online melden via www.begraafplaatsagenda.nl. Bent u begrafenisondernemer en heeft u geen inlogcode? Bel dan op werkdagen met ons Klantcontactcentrum op (0345) 58 53 53 en in het weekend op 06 21 89 64 20.  Voor aangifte van een overlijden kunnen begrafenisondernemers contact opnemen met de gemeente Neerijnen. U kunt hier ook het formulier voor het aanvragen van een begrafenis (pdf, 117kb) downloaden.

Bent u inwoner van de gemeente Neerijnen en hebt u een vraag over begraven? Neem dan op werkdagen contact op met ons Klantcontactcentrum op (0345) 58 53 53.

Kijk hier voor een overzicht van de begraafplaatsen in Neerijnen.

Ruimen van graven

In 2017 wordt gestart met het bovengronds ruimen van graven waarvan de graftermijn na 2011 is verlopen. De rechthebbenden of belanghebbenden van deze graven worden tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden. Helaas zijn van veel graven geen rechthebbenden of belanghebbenden bekend. Als u denkt recht- of belanghebbende te zijn van een graf kunt u dat doorgeven door hier het meldingformulier rechthebbende te downloaden (pdf, 81kb) en het ingevuld en ondertekend naar het vermelde adres te sturen.

Scheiden vuil water en regenwater

Als een oud rioolstelsel in de gemeente Neerijnen vervangen wordt, worden in de nieuwe situatie 2 buizen geplaatst. 1 voor regenwater en 1 voor vuil rioolwater. Het regenwater en het vuile water worden hierdoor van elkaar gescheiden. Deze maatregel voorkomt niet alleen wateroverlast, maar voorkomt ook dat regenwater onnodig door de zuiveringsinstallatie gaat.
Lees meer over het scheiden van vuil water en regenwater

Verlenen van vergunningen voor voorwerpen aan de openbare weg

Wanneer u bijvoorbeeld gaat verbouwen en daarvoor tijdelijk voorwerpen of materialen op de openbare weg wilt plaatsen, moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Avri geeft deze vergunningen uit, omdat de gemeente Neerijnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bij Avri heeft ondergebracht.
Lees meer over het aanvragen van deze vergunning en dien een aanvraag in.

Deze taken voeren wij uit in Neerijnen

 • het onderhouden van het groen (gazons, bermen, heesters, bosplantsoen en bomen);
 • het onderhouden van de wegen, (gladheidbestrijding, veegvuil, blad, onkruidbestrijding op verharding) Bekijk hier de gladheidbestrijdingskaart;
 • het onderhouden van de riolering (calamiteiten en visuele inspecties);
 • het onderhouden van de begraafplaatsen;
 • het verrichten van de bel- en herstelwerkzaamheden;
 • het helpen bij calamiteiten;
 • het uitvoeren van kleine renovaties/ herinrichtingen;
 • het ondersteunen bij diverse (jaarlijkse terugkerende) evenementen (verkiezingen, evenementen).

Melding of klacht?

Hebt u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, een kapotte riolering, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Dan kunt u dat melden. Wij zorgen dat het probleem wordt verholpen.

Ik wil iets melden

U kunt online een melding maken of een klacht indienen.

Meldformulier

Veel gestelde vragen

Hebt u een vraag? Kijk eens bij 'Veel gestelde vragen', waarschijnlijk vindt u daar het antwoord op uw vraag.

Veel gestelde vragen

Deel deze pagina opLinkedIn