Samen werken aan een schoon Rivierenland

Samen werkenaan een schoon rivierenland

Samen werken
wij aan een schoon
Rivierenland in:

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

2011-03-10  Resultaten onderzoek Terweijde

Veel inwoners van de Culemborgse wijk Terweijde beschouwen hun wijk als ‘matig schoon’. Dat blijkt uit de resultaten van een belevingsonderzoek dat AVRI in december 2010 heeft uitgevoerd naar de beleving van de schoonheid en netheid van deze wijk.

Inwoners konden daarvoor een schriftelijke vragenlijst invullen die was opgesteld door De Jonge Milieuadvies. Ruim vijfhonderd bewoners stuurden de vragenlijst terug. Het onderzoek is een onderdeel van het proefproject Integraal Beheer Openbare Ruimte plus (IBOR plus).

AVRI voert het proefproject in 2011 in deze wijk uit, in opdracht van de gemeente Culemborg. In december 2011 wil AVRI opnieuw onderzoeken of haar aanpak succesvol is geweest. Die aanpak bestaat uit een combinatie van beleid, communicatie, handhaving en reiniging. Dat is ook de ‘plus’ van IBOR plus.
Zwerfafval en hondenpoep blijken de grootste ergernissen te zijn. Verder geven inwoners aan dat het Chopinplein (winkelgebied) in hun beleving de minst schone plek in Terweijde is, gevolgd door speelplaatsen/hangplekken en de Parklaan.

Gewenste kwaliteit

AVRI werkt volgens de methode van ‘beeldkwaliteit’ en heeft met de gemeente afgesproken om te werken aan een B-kwaliteit (rapportcijfer 6/7) voor de wijk en een A-kwaliteit (rapportcijfer 8/9) voor het winkelcentrum. Inwoners beoordelen de wijk veelal op B- of C-niveau (rapportcijfer 5/6). De meeste inwoners vinden echter dat hun wijk een rapportcijfer 8 moet hebben (A-kwaliteit).

Aanpak

De realiteit is dat AVRI, in samenwerking met de gemeente, net wat meer kan doen om de kwaliteit te verhogen van de (ervaren) kwaliteit 5/6 naar de gewenste kwaliteit met het rapportcijfer 6/7. Voor het winkelcentrum moet er nog een extra schepje bovenop om op het A-niveau (rapportcijfer 8/9) uit te komen. Daar wordt nu ook hard aan gewerkt.
Willen inwoners een nog schonere wijk, dan is dat niet haalbaar binnen de huidige kosten. De inwoners zullen dan zelf meer de handen uit de mouwen moeten steken. Bijvoorbeeld door voldoende aandacht te besteden aan de eigen tuin en door de stoep voor het eigen perceel onkruid- en zwerfafvalvrij te houden.
Uit de vragen over het gedrag en de mentaliteit van de inwoners blijkt dat de meeste mensen vinden dat bewoners samen met AVRI en de gemeente verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken en houden van de wijk. De meeste inwoners zijn bereid daar iets voor te doen, maar beperken zich vooral tot de eigen voortuin.
In het voorjaar, op zaterdag 16 april,  gaat AVRI samen met de gemeente en andere organisaties een actie organiseren om samen met de inwoners de wijk schoon te houden.
Daarnaast zijn bijna dagelijks de wijkmeesters van AVRI en de handhavers in de wijk. Zij proberen om, in contact met de bewoners, de wijk gezamenlijk zo schoon mogelijk te houden.

Prijswinnaars

Onder de inzenders van de vragenlijsten heeft AVRI tien prijzen verloot. De eerste en tweede prijs gingen naar de heer Helmich en mevrouw Pelamonia. Zij werden tijdens een vergadering van het Bewonersoverleg Terweijde in het zonnetje gezet (zie foto).


 

Naar boven Pagina printen Home