Samen werken aan een schoon Rivierenland

Samen werkenaan een schoon rivierenland

Samen werken
wij aan een schoon
Rivierenland in:

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

2010-06-03  AVRI blikt terug op 2009 met online jaarverslag

AVRI lanceert haar online jaarverslag van 2009. Op www.avri-jaarverslag.nl kan iedereen vanaf heden kijken hoe het AVRI in 2009 is vergaan.

 

Door op deze wijze inzage te geven in het reilen en zeilen van de organisatie geeft AVRI uiting aan haar wens om toegankelijk en transparant te communiceren met en naar haar klanten, partners en relaties. Door online te publiceren, spaart zij bovendien het milieu: er komt geen vel papier aan te pas. De website is een prettige mix van informatie en beeld met veel aandacht voor de mens achter het beleid en AVRI’s activiteiten.

AVRI in 2009: nieuwe koers

Voor AVRI was 2009 een dynamisch jaar: haar nieuwe koers werd duidelijk en zij ging als opdrachtnemer werken voor de negen gemeenten van haar verzorgingsgebied. AVRI ontwikkelde zich verder als regionaal platform van en voor gemeenten en voor bedrijven in de regio. Met als hoofdtaken afvalinzameling, afvalbewerking en -verwerking, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Dit alles deed zij zo klantgericht, betrokken en duurzaam mogelijk. Want dat zijn de kernwaarden die ten grondslag liggen aan alles wat AVRI doet.

Heldere verhalen

AVRI gaat verzakelijken; zij gaat meer bedrijfsmatig werken als opdrachtnemer. Dit houdt onder meer in dat zij gaat werken aan de uitbreiding van haar diensten voor gemeenten en bedrijven. In 2009 nam deze koers een vlucht. In het online jaarverslag geeft AVRI mede aan de hand van verhalen van medewerkers, gemeenten, partners en bestuurders heldere voorbeelden van de uitvoering van haar beleid en activiteiten. Zo leest de websitebezoeker bijvoorbeeld hoe er in 2009 een stap werd gemaakt in de bewerking van groenafval op het AVRI-terrein in Geldermalsen, hoe AVRI de gemeente Culemborg bijstond op het gebied van handhaving inzake het hondenpoepbeleid en hoe de nieuwe zijladers ervoor zorgden dat de medewerkers meer ergonomisch zijn gaan werken.
Nieuwsgierig?
Ga naar www.avri-jaarverslag.nl. Hier kunt u ook eerdere jaarverslagen inzien en wellicht bekende gezichten herkennen op de foto’s.

Naar boven Pagina printen Home